Współpracownicy IDMiKS - rok akademicki 2018/2019

red. Ewa Drzyzga (TVN)

Prowadzi zajęcia "Formaty telewizyjne" na II roku studiów stacjonarnych II stopnia.

dr hab. Joanna Hańderek (UJ)

Prowadzi zajęcia "Filozofia" na I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia.

dr hab. Monika Jakowczuk (PWST)

Prowadzi zajęcia "Prezenter telewizyjny" na II roku studiów stacjonarnych II stopnia.

red. Piotr Jędrzejewski (Radio Kraków)

Prowadzi zajęcia "Pracownia dziennikarska radiowa" na II roku studiów stacjonarnych I stopnia.

mgr Iwona Kordyś

Prowadzi zajęcia "Język angielski" na I roku studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz na II roku studów stacjonarnych I stopnia. Do roku akademickiego 2017/2018 wykładowca w IDMiKS.

mgr Artur Kożuch

Prowadzi zajęcia "Język niemiecki" na I roku studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz na II roku studów stacjonarnych I stopnia. Do roku akademickiego 2017/2018 wykładowca w IDMiKS.

red. Marcin Kubat (UJOT FM)

Prowadzi zajęcia "Pracownia dziennikarska radiowa" na II roku studiów stacjonarnych I stopnia.

mgr Urszula Podraza

Współprowadzi zajęcia "Kryzysowy PR" na III roku studiów stacjonarnych.

mgr Piotr Wasilewski

Prowadzi zajęcia "Strategia reklamowa" na III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia.

dr Anna Wierzchowska-Woźniak

Prowadzi zajęcia "Promocja branży medycznej, farmaceutycznej i branż wrażliwych" na II roku studiów stacjonarnych II stopnia oraz zajęcia "Promocja branżowa" ma I roku studiów stacjonarnych II stopnia.

mgr Krzysztof Wilk

Współprowadzi zajęcia "Fotografia dziennikarska" na III roku studiów stacjonarnych I stopnia