Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Agnieszka Całek

portret dr Agnieszki CałekZakład Ośrodek Badań Prasoznawczych

agnieszka.calek@uj.edu.pl
tel. 12 664 58 07
pokój nr 1.380
 

Zainteresowania badawcze

komunikacja w nowych mediach i mediach społecznościowych
Inny w mediach i komunikacji
konwergencja mediów i opowieść transmedialna
seriale nowej generacji i współczesna telewizja
netnografia i etnografia w kulturze popularnej 

 

Publikacje


Monografie

Całek, A. (2019). Opowieść transmedialna: teoria, użytkowanie, badania. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ.

Całek, A., Lachowska, K., Lisowska-Magdziarz, M., Pielużek, M., Witoszko, R. (2019). Nienawiść w mediach: diagnoza i badanie. Wrocław: Libron. 


Artykuły w czasopismach naukowych

Całek, A. (2019). Media społecznościowe jako narzędzia oddolnych paraagencji informacyjnych w Syrii: przypadek Ghouta Media Center. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 3, 2019, s. 25-38.

Całek, A. (2018). Nolite te bastardes carborundorum: podręczna w dyskursie medialnym o prawach kobiet. W: Dziennikarstwo i Media, t. 10, 2018, s. 45-59.

Całek, A. (2018). Wojciech Tochman - społeczny rzecznik uchodźców: zapiski z obserwacji etnograficznej. W: Media – Biznes – Kultura, nr 1(4), s. 71-82.

Całek, A. (2016). Serial „Gra o tron” i jego literacki pierwowzór – „Pieśń lodu i ognia” jako filary opowiadania transmedialnego. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 1, s. 64-80.

Całek, A. (2016). „Black Mirror”. Niefuturystyczna dystopia technologiczna i medialna. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 1, s. 166-181.

Całek, A. (2013). Tabloidyzacja a konwergencja mediów – obraz wzajemnych zależności w polskim dyskursie publicznym. Analiza przypadku Tomasza Lisa. W: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 2, s. 311-328.
 

Artykuły w pracach zbiorowych

Całek, A. (2018). Muzeum jako narzędzie w procesie opowiadania transmedialnego o trudnym dziedzictwie: przypadek Fabryki Schindlera w Krakowie. W: Ł. Gaweł,  M. Kostera (red.), Etnografie instytucji dziedzictwa kulturowego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 77-90.

Całek, A. (2018). Analiza obrazu: studium przypadku Anny i Roberta Lewandowskich : pierwszej pary Instagrama. W: A. Hess, M. Lisowska-Magdziarz, A. Szymańska (red.), Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, s. 361-378.

Całek, A. (2016). Obraz zwykłego człowieka w polskich wersjach programów typu talent show na przykładzie „Top Model”. W: M. Gabryś-Sławińska, K. Pilipiuk (red.), Media a wartość. Człowiek w mediach. Biała Podlaska: Podlaska Fundacja Wspierania Talentów, s. 117-133.

Całek, A. (2014). „Laudetur Iesus Christus – tu Radio Watykańskie”: Dzień z życia Sekcji Polskiej. W: Kostera M. (red.), O zarządzaniu. Historie niezwykłe. Studia przypadków z zarządzania humanistycznego, Warszawa: Difin, s. 73-85.

Całek, A. (2013). Potencjał wizualny w tekstach bazowych marek konwergentnych na przykładzie „Wiedźmina”. W:  I. Hofman, D. Kępa-Figura, Współczesne media. Język mediów. Lublin, s. 217-227. 

Całek, A. (2012). „Ja” na Facebooku, czyli rzecz o wartości tożsamości użytkownika sieci społecznościowej. W: A. Baczyński, M. Drożdż, Wartość mediów – od wyzwań do szans. Tarnów: Biblos, s. 267-284. 


Podręczniki

Całek, A., Kiełkowicz, A., Mauer, E., Pabisek, M., Sońta, J. (2019). Mobilni, czyli aktywni: urządzenia mobilne wspierają aktywne życie  podręcznik trenera. Kraków: Szkoła Medialna.