doktor

AGNIESZKA CAŁEK

Zakład Ośrodek Badań Prasoznawczych

 

 

KONTAKT
agnieszka.calek@uj.edu.pl
tel. 12 664-58-07
KONSULTACJE

pokój nr 1.380

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • konwergencja mediów,
  • transmedialność,
  • kultura popularna,
  • media społecznościowe,
  • netnografia.
 

WYBRANE PUBLIKACJE

2016. Serial „Gra o tron” i jego literacki pierwowzór – „Pieśń lodu i ognia” jako filary opowiadania transmedialnego, Zeszyty Prasoznawcze, Tom 59, Numer 1 (225), s. 64–80.

2016. „Black Mirror”. Niefuturystyczna dystopia technologiczna i medialna, Zeszyty Prasoznawcze,
Tom 59, Numer 1 (225), s. 166–181.
.

2016. Nowe media i nowe nowe media na łamach Zeszytów Prasoznawczych w latach 1957-2012, Zeszyty Prasoznawcze. Analiza zawartości 1957-2012. Metody, tematy, autorzy, red. Maciej Kawka, Ryszard Filas, Paweł Płaneta, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 303-320.

2016. Obraz zwykłego człowieka w polskich wersjach programów typu talent show na przykładzie
„Top Model”, [w:] Media a wartość. Człowiek w mediach, red. Monika Gabryś-Sławińska, Katarzyna Pilipiuk, Biała Podlaska: Podlaska Fundacja Wspierania Talentów, s. 117-133.

2013. Tabloidyzacja a konwergencja mediów – obraz wzajemnych zależności w polskim dyskursie publicznym. Analiza przypadku Tomasza Lisa [w:] Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2/3013,
s. 311-328.

2013. Nie tylko internet. Nowe media w tekstach profesora Tomasza Gobana-Klasa - okiem młodego badacza, Zeszyty Prasoznawcze,
Tom 56, Numer 1 (213), s. 170-179.

2013. Potencjał wizualny w tekstach bazowych marek konwergentnych na przykładzie „Wiedźmina”,
[w:] Współczesne media. Język mediów, red. Iwona Hofman, Danuta Kępa – Figura. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 217– 227.

2013. „Ja” na Facebooku, czyli rzecz o wartości tożsamości użytkownika sieci społecznościowej,
[w:] Wartość mediów – od wyzwań do szans, red. Andrzej Baczyński, Michał Drożdż, Tarnów: Biblos,
s. 267 – 284.

2012. Internet jako sposób na tabu choroby psychicznej. Analiza przypadku portalu „Mam efkę”,
Kultura Popularna, Nr 4(34), s. 128-139.

2012. Nowy typ marek i ich specyficzne grupy docelowe jako skutek konwergencji mediów,
[w:] Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa, red. Zbigniew Oniszczuk, Mirosława Wielopolska – Szymura, Katowice: Uniwersytet Śląski, s. 175-186.