Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ

portret prof. Agnieszki HessZakład Badań nad Mediatyzacją (kierownik)
Dyrektor Instytutu, Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki o komunikacji społecznej i mediach 

agnieszka.hess@uj.edu.pl
tel. 12 664 55 33
pokój nr 1.207

Zainteresowania badawcze

komunikowanie polityczne
mediatyzacja polityki i sfery publicznej
dialog obywatelski
metodologia badań medioznawczych
badania nad populizmem
 

Publikacje


Monografie

Stępińska, A., Lipiński, A., Piontek, D., Hess, A. (2020). Populist Political Communication in Poland: Political Actors – Media – Citizens. Berlin: Logos Verlag Berlin.

Hess, A., Bukowski, M., Grzechnik, J., Klytta, W. (2018). Dialog obywatelski w Krakowie 5. Perspektywa dziennikarzy i kreatorów opinii. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ.

Hess, A., Bukowski, M., Grzechnik, J., Klytta, W. (2017). Dialog obywatelski w Krakowie 3. Reprezentacje medialne. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ.

Hess, A., Bogacz-Wojtanowska, E., Gad K., Góral, E., Wrona, S. (2016). Dialog obywatelski w Krakowie. Formy i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi 2. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ.

Bogacz-Wojtanowska, E., Hess, A., Lendzion, M., Lisowska-Magdziarz, M., Nowak, K. (2015). Dialog obywatelski w Krakowie w opiniach mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych 1. Kraków: Attyka. 

Hess, A., Szymańska, A. (2014). Mniejszości narodowe, etniczne i religijne w przekazie mediów – metodologia międzynarodowych badań porównawczych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Hess, A. (2013) Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego w Polsce. Mediatyzacja i strategie komunikacyjne organizacji pozarządowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 


Artykuły w czasopismach naukowych

Hess, A., Kasprowicz, D. (2019). Same remarks on the comparative experiment as a method in assessing populist political communication in Europe. W: Central European Journal of Communication, nr 2(23) s. 243-255.

Andreadis, I., Bos, L., Corbu, N., Fawzi, N., Hameleers, M., Hess A., Kasprowicz D., Reinemann, C. (2018). Start Spreading the News: A Comparative Experiment on the Effects of Populist Communication on Political Engagement in Sixteen European Countries. W: International Journal of Press/Politics, nr 23(4), s. 517-538. 

Hess, A. (2015) Crush Cancer! The communication strategy of the Rak’n’Roll FoEksundation as an example of an alternative form of communicating about health. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 2, s. 423-439.

Hess, A. (2013) Polskie think tanki jako społeczni uczestnicy dyskursu politycznego. W: Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, nr 37 s. 37-57.


Artykuły w pracach zbiorowych

Hess, A., Kasprowicz, D. (2020). Social Factors Conducive to Popularity of Grass Roots Populist Communication Moderators in Poland. In: A. Stępińska (eds.), Populist Political Communication across Europe: Contexts and Contents. Berlin: Peter Lang Verlag.

Hess, A. (2018) Dialog obywatelski w metodologii badań medioznawczych. W: A. Hess, M. Lisowska-Magdziarz, A. Szymańska (red.), Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie.Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, s. 243-276.

Hess, A., Lipiński, A., Piontek, D., Stępińska, A. (2017). A Fourth Wave of Populism? In: T. Alberg, F. Esser, C. Reinemann, J. Strömbäck, C.H.dr Vreese (eds.), Populist Political Communication in Europe. New York, London: Routledge, s. 311-325.

Hess, A. (2015). The Polish Think Tank Scene. W: B. Dobek-Ostrowska, M. Głowacki (red.), Democracy and Media in Central and Eastern Europe 25 Years On. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag (Edition Studies in Communication and Politics), s. 217-234.

Hess, A. (2014). Social interest representation – political parties and non-govermental organisations (NGOs) W: K. Sobolewska-Myślik, D. Kasprowicz (red.), Socio-Political Alterntatives in Central Europe, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, s. 35-50.