doktor habilitowany

AGNIESZKA HESS, prof. UJ

Zakład Badań nad Mediatyzacją

 

 

KONTAKT
agnieszka.hess@uj.edu.pl
tel. 12 664-55-33
KONSULTACJE

pokój nr 1.207

  

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • komunikowanie polityczne,
  • mediatyzacja polityki i sfery publicznej,
  • zagadnienia dialogu obywatelskiego, przede wszystkim funkcjonowanie i rola organizacji pozarządowych we współczesnych demokracjach,
  • badania nad populizmem.
 

WYBRANE PUBLIKACJE

2016. Rządzący i opozycja. Partie Sejmowe i lokalne w małopolskich wyborach samorządowych 2014. Kraków: Wydawnictwo Attyka (razem z Michałem Bukowskim, Jarosławem Flisem, Agnieszką Szymańską).

2016. Dialog obywatelski w Krakowie. Formy i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, Nowy Targ: Wydawnictwo ToC (razem z Ewą Bogacz-Wojtanowską, Katarzyną Gad, Sylwią Wroną, Eweliną Góral)..

2015. The Polish Think Tank Scene [in:] Democracy and Media in Central and Eastern Europe 25 Years On, Bogusława Dobek-Ostrowska, Michał Głowacki (eds.), Studies in Communication and Politics, vol. 4, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main, p. 217-234.

2015. Jak tworzyć i skutecznie działać w Radach Działalności Pożytku Publicznego. Praktyczne narzędzie dialogu obywatelskiego, Kielce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (razem z Ewą Bogacz-Wojtanowską, Małgorzatą Lendzion).

2015. Dialog obywatelski w Krakowie w opiniach mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych (raport z badań). Kraków: Wydawnictwo Attyka (razem z Ewą Bogacz-Wojtanowską, Małgorzatą Lisowską-Magdziarz, Małgorzatą Lendzion, Krzysztofem Nowakiem).

2014. Mniejszości narodowe, etniczne i religijne w przekazie mediów – metodologia międzynarodowych badań porównawczych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (razem z Agnieszką Szymańską).

2014. Social interest representation – political parties and non-govermental organisations (NGOs) [in:], SPACE- Socio-Political Alterntatives in Central Europe, Katarzyna Sobolewska-Myślik, Dominika Kasprowicz (eds), Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, p. 35-50.

2013. Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego w Polsce. Mediatyzacja i strategie komunikacyjne organizacji pozarządowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego..

2011. Opcja czy osoba? Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (razem z Michałem Bukowskim, Jarosławem Flisem, Agnieszką Szymańską).

2009. Pomost medialny? Międzynarodowa komunikacja polityczna na przykładzie relacji polsko-niemieckich. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (razem z Agnieszką Szymańską).

2007. Państwo a Kościół – uregulowania konkordatowe. Doświadczenia austriackie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wersja niemieckojęzyczna publikacji: Macht des Staats, Macht der Kirche. Ein zeitgeschichtlicher Überblick zum Werdegang des Konkordats in Österreich.

 

Pełna lista publikacji