Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Agnieszka Szymańska, prof. UJ

portret prof. Agnieszki SzymańskiejZakład Komunikowania Politycznego i Mediów (kierownik)

agnieszka.szymanska@uj.edu.pl
tel. 12 664 58 08
pokój nr 1.379


 

Zainteresowania badawcze

międzynarodowa i lokalna komunikacja polityczna
komunikacja perswazyjna
media niemieckiego obszaru językowego

 

Publikacje


Monografie

Szymańska A. (2016). Europa dziennikarzy. Dyplomacja mediów i (post)narodowa Europa w świetle wypowiedzi niemieckich dziennikarzy prasowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bukowski M., Flis J.,  Hess A., Szymańska A. (2016). Rządzący i opozycja. partie sejmowe i lokalne w małopolskich wyborach samorządowych. Kraków: Wydawnictwo Attyka.

Szymańska A., Hess A. (2014). Mniejszości narodowe, etniczne i religijne w przekazie mediów – metodologia międzynarodowych badań porównawczych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bukowski M., Flis J.,  Hess A., Szymańska A. (2011). Opcja czy osoba? Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szymańska A. (2010). Medialne fiasko zjednoczenia? Media opiniotwórcze w sytuacji przełomu politycznego na przykładzie niemieckiego zjednoczenia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Hess A., Szymańska A. (2009). Pomost medialny. Międzynarodowa komunikacja polityczna na przykładzie relacji polsko-niemieckich. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sasińska-Klas T., Szymańska A. (2007). Małopolski przedsiębiorca na rynku Unii Europejskiej. Założenia – doświadczenia – rezultaty. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.


Redakcja prac zbiorowych

Szymańska A. (red.), (2019). Nowe oblicza dziennikarstwa, Zeszyty Prasoznawcze, nr 3 (zeszyt tematyczny).

Szymańska A., Lisowska-Magdziarz M., Hess A. (red.), (2018). Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społeczej.

Klimkiewicz B., Szymańska A., Świerczyńska-Głownia W. (red.), (2018). Przestrzenie sfery publicznej a mediaZeszyty Prasoznawcze, nr 1 (zeszyt tematyczny).

Piontek D., Szymańska A., Annusewicz O. (red.), (2014). Dziennikarstwo w dyskursie politycznym, e-Politikon nr XII, zima 2014 (zeszyt tematyczny).

Hess A., Szymańska A. (red.), (2014). Mediatyzacja polityki. Aktorzy – płaszczyzny – konteksty, Zeszyty Prasoznawcze, nr 2 (zeszyt tematyczny).
 

Artykuły w czasopismach naukowych

Szymańska A. (2021). Raz na wozie, raz pod wozem (transmisyjnym), czyli ewolucja relacji mediów i polityki zagranicznej. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 1, s. 21-37.

Szymańska A. (2018). The European public sphere – barriers and limitations. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 1, s. 1-16.

Szymańska A. (2017). Polityka mniej groźna niż ekonomia? Relacje mediów i polityki w świetle wypowiedzi niemieckich dziennikarzy i polityków. W: Political Preferences, no 16, s. 51-64.

Szymańska A. (2017). Dziennikarstwo w epoce nowych mediów c przykład Niemiec. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 1, s. 201-213.

Szymańska A. (2017). A Typology of The Public Relations Strategy Employed by Pharmaceutical Firms on the Polish Market – An Analysis of Selected Examples and their Market Conditioning. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 2, s. 474-490.

Szymańska A., Hess A. (2014). Dziennikarze i promocja idei. Jak wiedza i osobiste przekonania dziennikarzy wpływają na rekonstruowany w mediach obraz rzeczywistości politycznej i społecznej. W: e-Politikon, nr XII, s. 10-40.

Szymańska A. (2014). Znaczenie mediów w strategicznej komunikacji zewnętrznej państwa  szkic teoretyczny. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 2, s. 273-292.

Szymańska A. (2014). Do Media Really Support the German Reunification? The Content of German quality press during East German breakthrough ‘89/’90 and 20 years after. W: Środkowoeuropejskie Studia Politologiczne, nr 2, s.127-150. 

Szymańska A. (2014). Tabloidyzacja przekazu krakowskich mediów regionalnych na temat wyborów samorządowych – płaszczyzna treści. W: Środkowoeuropejskie Studia Politologiczne, nr 1, s. 157-172.

Szymańska A. (2009). Akomodacja i atrakcyjność medialna polityki na przykładzie wyborów samorządowych w świetle publikacji krakowskich dzienników. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 3-4, s. 42-57.

Szymańska A. (2009). Dyplomacja mediów – wizerunek problematyki wypędzonych na przykładzie wybranych publikacji prasowych ostatniej dekady (dzienniki Rzeczpospolita i Frankfurter Allgemeine Zeitung). W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 1-2, s. 50-58.


Artykuły w pracach zbiorowych

Szymańska A. (2021). „SAGEN, WAS IST”. Tygodnik „Der Spiegel” i jego walka o wiarygodność po sprawie Claasa Relotiusa. W: E. Żyrek-Horodyska (red.), Zapisując świat. W dziennikarsko-literackim pejzażu form, tematów, gatunków. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, s. 300-333.

Szymańska A. (2021). Den Anderen treffen / den Nachbarn kennenlernen. Innovative Lehrmethoden am Beispiel des Seminars MEDIENDIPLOMATIE. W: New Challenges in Tertiary Foreign Language Teaching. Surviving and Thriving in Testing Times. Taipei: Fu Jen Catholic University Press, s. 109-132.

Szymańska A. (2020). Don’t blame the media’. The role of the media by creating of the European public sphere in opinion of the German press journalists. In: G. Hajzer, Im. Mátyus, N. Merkovity, J. Molnár, P. Stumpf, S. Bence, U. Palócz (eds.), Communicative Space – Political Space. 11th Central and Eastern European Communication and Media Conference 2018. Szeged: Iurisperitus Kiadó/Pólay Elemér Alapítvány, s. 239-245.

Szymańska A., Barańska W. A. (2020). Euroentuzjaści czy eurosceptycy? Polscy dziennikarze o swoim stosunku do Europy. W: A. Cieślikowa, P. Płaneta (red.), Od modernizacji do mediosfery. Meandry transformacji w komunikowaniu. Prace ofiarowane dr hab. Ryszardowi Filasowi. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, s. 265-272.

Szymańska A. (2019). Hoffnung ohne Grenzen: die deutschen und polnischen Journalisten über die künftige Rolle der Medien in Europa. In: K. Holzmann, T. Hug, G. Pallaver (Hg.), Das Ende der Vielfalt? Zur Diversität der Medien. Innsbruck: Innsbruck University Press, s. 101-114.

Klimkiewicz B., Szymańska A. (2019). Poland: Mobilized, divided and EU-positive. In: N. Bolin, K. Falasca, M. Grusell, L. Nord (eds.), Euroflections. Leading academics on the European elections 2019. Sundsvall: Mittuniversitetet, Demicom, s. 39.

Szymańska A. (2018). Zjawisko dyplomacji mediów w świetle wypowiedzi niemieckich dziennikarzy i polityków. W: A. Mania, P. Bajor, T. Pugacewicz, A. Wyrwisz (red.), Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie między globalizacją a regionalizacją. Warszawa: Wydawnictwo Rambler & Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, s. 177-194.

Köhler Ch., Szymańska A. (2018). Pogłębiony wywiad indywidualny z dziennikarzem – uwagi warsztatowe. W: A. Hess, M. Lisowska-Magdziarz, A. Szymańska (red.), Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie. Kraków: Wydawnictwo TOC, s. 235-258.

Szymańska A. (2018). Strategiczna komunikacja zewnętrzna w perspektywie dziennikarzy. W: A. Stępińska, E. Jurga-Wosik, B. Secler (red.), Oblicza współczesnej komunikacji. Konteksty – problemy – wyzwania. Poznań: Wydawnictwo PTKS, s. 31-46.

Szymańska A. (2012). Informacja, opinie, władza, manipulacja. Media a stosunki polsko-niemieckie. W: D. Bingen, P. O. Loew, K. Ruchniewicz, M. Zybura (red.), Dojrzałe sąsiedztwo. Stosunki polsko-niemieckie w latach 1991-2011, Wrocław: Quaestio, s. 393-406.

Szymańska A. (2011). Information, Meinung, Macht, Manipulation. Die Rolle der Medien in den deutsch-polnischen Beziehungen. In: D. Bingen, P. O. Loew, K. Ruchniewicz, M. Zybura (Hrsg), Erwachsene Nachbarschaft. Die deutsch-polnischen Beziehungen 1991 bis 2011. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, s. 409-424.