Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Agnieszka Szymańska, prof. UJ

portret prof. Agnieszki SzymańskiejZakład Komunikowania Politycznego i Mediów

agnieszka.szymanska@uj.edu.pl
tel. 12 664 58 08
pokój nr 1.379


 

Zainteresowania badawcze

międzynarodowa i lokalna komunikacja polityczna
komunikacja perswazyjna
media niemieckiego obszaru językowego

 

Publikacje


Monografie

Szymańska A. (2016). Europa dziennikarzy. Dyplomacja mediów i (post)narodowa Europa w świetle wypowiedzi niemieckich dziennikarzy prasowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bukowski M., Flis J.,  Hess A., Szymańska A. (2016). Rządzący i opozycja. partie sejmowe i lokalne w małopolskich wyborach samorządowych. Kraków: Wydawnictwo Attyka.

Hess A., Szymańska A. (2014). Mniejszości narodowe, etniczne i religijne w przekazie mediów – metodologia międzynarodowych badań porównawczych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bukowski M., Flis J.,  Hess A., Szymańska A. (2011). Opcja czy osoba? Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szymańska A. (2010). Medialne fiasko zjednoczenia? Media opiniotwórcze w sytuacji przełomu politycznego na przykładzie niemieckiego zjednoczenia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Hess A., Szymańska A. (2009). Pomost medialny. Międzynarodowa komunikacja polityczna na przykładzie relacji polsko-niemieckich. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sasińska-Klas T., Szymańska A. (2007). Małopolski przedsiębiorca na rynku Unii Europejskiej. Założenia – doświadczenia – rezultaty. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.


Artykuły w czasopismach naukowych

Szymańska A. (2018). The European public sphere – barriers and limitations. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 1,  s. 1-16.

Szymańska A. (2017). Polityka mniej groźna niż ekonomia? Relacje mediów i polityki w świetle wypowiedzi niemieckich dziennikarzy i polityków. W: Political Preferences, no 16, s. 51-64.

Szymańska A. (2017). Dziennikarstwo w epoce nowych mediów c przykład Niemiec. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 1,  s. 201-213.

Szymańska A. (2017). A Typology of The Public Relations Strategy Employed by Pharmaceutical Firms on the Polish Market – An Analysis of Selected Examples and their Market Conditioning. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 2, s. 474-490.

Hess A., Szymańska A. (2014). Dziennikarze i promocja idei. Jak wiedza i osobiste przekonania dziennikarzy wpływają na rekonstruowany w mediach obraz rzeczywistości politycznej i społecznej. W: e-Politikon, nr XII, s. 10-40.

Szymańska A. (2014). Znaczenie mediów w strategicznej komunikacji zewnętrznej państwa  szkic teoretyczny. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 2, s. 273-292.

Szymańska A. (2014). Do Media Really Support the German Reunification? The Content of German quality press during East German breakthrough ‘89/’90 and 20 years after. W: Środkowoeuropejskie Studia Politologiczne, nr 2, s.127-150. 

Szymańska A. (2014). Tabloidyzacja przekazu krakowskich mediów regionalnych na temat wyborów samorządowych – płaszczyzna treści. W: Środkowoeuropejskie Studia Politologiczne, nr 1, s. 157-172.


Artykuły w pracach zbiorowych

Szymańska A. (2019). Hoffnung ohne Grenzen: die deutschen und polnischen Journalisten über die künftige Rolle der Medien in Europa. In: K. Holzmann, T. Hug, G. Pallaver (Hg.), Das Ende der Vielfalt? Zur Diversität der Medien. Innsbruck: Innsbruck University Press, s. 101-114.

Szymańska A. (2018). Zjawisko dyplomacji mediów w świetle wypowiedzi niemieckich dziennikarzy i polityków. W: A. Mania, P. Bajor, T. Pugacewicz, A. Wyrwisz (red.), Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie między globalizacją a regionalizacją. Warszawa: Wydawnictwo Rambler & Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, s. 177-194.

Köhler Ch., Szymańska A. (2018). Pogłębiony wywiad indywidualny z dziennikarzem – uwagi warsztatowe. W: A. Hess, M. Lisowska-Magdziarz, A. Szymańska (red.), Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie. Kraków: Wydawnictwo TOC, s. 235-258.

Szymańska A. (2018). Wybory samorządowe 2014 w Małopolsce – stanowisko kandydatów na urząd prezydenta Krakowa oraz komitetów wyborczych w wybranych kwestiach politycznych i kanały dystrybucji informacji wyborczej. W:  M. Mazur, M. Kornacka-Grząka (red.), Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego, t.2. Aspekty polityczne, społeczne i technologiczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 81-94.

Szymańska A. (2018). Strategiczna komunikacja zewnętrzna w perspektywie dziennikarzy. W: A. Stępińska, E. Jurga-Wosik, B. Secler (red.), Oblicza współczesnej komunikacji. Konteksty – problemy – wyzwania. Poznań: Wydawnictwo PTKS, s. 31-46.