Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Agnieszka Walecka-Rynduch, prof. UJ

Zakład Nowych Mediów

a.walecka-rynduch@uj.edu.pl
tel. 12 664 57 57
pokój nr 1.381

Zainteresowania badawcze

komunikowanie w nowych mediach
komunikowanie polityczne
edukacja medialna
mediolingwistyka
 

Publikacje 
 

Monografie

Walecka-Rynduch A., Ogonowska A. (2024). Młodzi dorośli wobec dezinformacji Katalogi i rzeczywiste profile kompetencji cyfrowych. Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Walecka-Rynduch A. (2021). MediaEgo in the MediaPolis: Towards a New Paradigm of Political Communication: the Polish Case. Berlin: Peter Lang.

Walecka-Rynduch A. (2019). MediaEgo w MediaPolis. W stronę nowego paradygmatu komunikowania politycznego. Kraków:  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Walecka-Rynduch A. (2010). "Róg Rudiego Dutschke i Axel Springer Strasse" Nowa Lewica w Niemczech. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM,  2010.


Artykuły w czasopismach naukowych

Walecka-Rynduch A., Ogonowska A. (2022). Kompetencje cyfrowe młodych dorosłych : modele ramowe a rzeczywiste profile kompetencji: analiza przyczynkowa. W: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, tom 20, s. 624-640.

Walecka-Rynduch, A. (2022). Holo Politics. Wstęp do analizy mediów immersyjnych  w komunikowaniu politycznym. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 2, s. 45-62.

Walecka-Rynduch, A. (2020). "Q&A" Andrzeja Dudy jako przykład komunikowania performatywnego. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 3, s. 51-69.

Walecka-Rynduch, A. (2020). MediaEgo в MediaPolis, Эволюция парадигмы политической коммуникации. Теоретический набросок. In: Information Age, Век информации, nr 4, s. 11-23.

Walecka-Rynduch, A. (2019). On The Long March Through the Institutions. A Brief History of Populist Phrase Used as a Base for Social Transformation in the Context of Political Communication. In: Zeszyty Prasoznawcze, nr 4, s. 173-188. 


Artykuły w pracach zbiorowych

Walecka-Rynduch A. (2023), autorstwo haseł i opisów w części "gatunek medialny", [w:] Encyklopedia mediolingwistyki, red. I. Loewe, Kraków

Walecka-Rynduch, A. (2022). „Motel polska” – polityczna rozrywka czy nowa propaganda?. W: A. Walecka-Rynduch, B. Skowronek (red.), Języka a media. (R)ewolucja języka i komunikacji we współczesnych mediach w dobie pandemii., Kraków, s. 307-330.

Walecka-Rynduch, A. (2022). Obcość i inność jako elementy definiujące lęk i niepokój w MediaPolis. Perspektywa wyborów parlamentarnych 2019 r.. W: P. Borowiec, A. Tyszkiewicz (red.), Kampania 2019 roku. Kraków 2021, s. 395-420 

Walecka-Rynduch, A. (2022). Inny w MediaPolis. Niepokój jako element komunikacji performatywnej. W: I. Hofman, D. Kępa (red.), Współczesne media. Przemoc w mediach. Tom 2. Lublin, s. 261-286. 

Walecka-Rynduch, A. (2022). Pater meus, Pater noster… O sile słów Ojca w MediaPolis. W: A. Hess, M. Nowina Konopka, W. Świerczyńska-Głownia (red.), Komunikowanie Interdyscyplinarne. Kraków, s. 273-303, s. 273-301.


Redakcja prac zbiorowych

Walecka-Rynduch A. (2023), Komunikowanie polityczne. Mapowanie pola badawczego, "Zeszyty Prasoznawcze", Kraków, nr 4.

Walecka-Rynduch A. (2023), Komunikowanie polityczne. Mapowanie pola badawczego, "Zeszyty Prasoznawcze", Kraków, nr 3.

Wieloletnia wpółredaktorka serii mediolingwistycznej „Język a media” (2015, 2016, 2018, 2020, 2022).

Walecka-Rynduch, A., Ogonowska, A., Stoch, M. (2019). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Postprawda. Nowe narracje i praktyki społeczne w epoce sfingowanych informacji i gatunków hybrydycznych. Studia de Cultura, Kraków, nr 1.

Walecka-Rynduch, A., du Vall, M., Majorek, M. (2011). Współczesna przestrzeń polityczna. Ewolucja czy rewolucja?, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

Walecka-Rynduch, A., du Vall, M. (2010). „Stare” i „nowe” media w kontekście kampanii politycznych i sprawowania władzy”. Media i polityka. Tom 2. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.