Dr Maria Nowina Konopka Laureatką I edycji Nagrody afiliowanej przy PTKS "Media and Democracy Karol Jakubowicz Award".

W grudniu 2017 roku, z inicjatywy przyjaciół została ustanowiona nowa i ważna nagroda dla środowiska medioznawców „Media and Democracy Karol Jakubowicz Award”, afiliowana przy Polskim Towarzystwie Komunikacji Społecznej (PTKS). Patron nagrody, dr Karol Jakubowicz (1941-2013), medioznawca, ekspert i praktyk mediów, w latach 90. XX wieku był zaangażowany w reformowanie telewizji i radia w Polsce, pełniąc m. in. różne funkcje w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji oraz Radzie Nadzorczej Telewizji Polskiej. Przewodniczył międzyrządowej radzie programu „Informacja dla wszystkich” przy UNESCO oraz Komitetowi Zarządzającemu ds. Mediów i Nowych Usług Komunikacyjnych Rady Europy. Jego książki „Media publiczne. Początek końca czy nowy początek” (2007), „Polityka medialna a media elektroniczne” (2008) oraz „Media i demokracja w XXI wieku. Poszukiwanie nowych modeli” (2013) stanowią aktualną wykładnię roli mediów publicznych i kierunków polityki medialnej. Dr K. Jakubowicz był członkiem-założycielem PTKS, a od 2011 roku członkiem honorowym.
 
Zgodnie z wolą Fundatorki – Małgorzaty Semil-Jakubowicz – Nagroda będzie przyznawana za publikacje o tematyce określonej jako media i demokracja i ogłaszana corocznie 28 kwietnia, w rocznicę śmierci Karola Jakubowicza.
 
W pierwszej edycji Nagrodę otrzymują dr Maria Nowina Konopka za monografię „Infomorfoza. Zarządzanie informacją w nowych mediach (Wyd. UJ, Kraków 2017) i dr Jakub Nowak za monografię „Polityki sieciowej popkultury” (Wyd. UMCS, Lublin 2017).
 
W książce M. Nowiny Konopki omówiono nowy porządek medialny i przeobrażenia wielu poziomów funkcjonowania mediów. Nowatorskie podejście Autorki wpisuje się w pojęcia „nowej ekologii mediów” i „nowego ekosystemu medialnego” opisywanych przez K. Jakubowicza.
 
Książka J. Nowaka dotyczy współczesnego statusu nowych mediów jako narzędzi i przestrzeni aktywności popkulturowej i obywatelskiej. Autor w wielowątkowym opracowaniu podejmuje problemy m. on. widzialności treści online i politycznych mechanizmów jej nadawania, nowych wzorów aktywności obywatelskiej, politycznego statusu tzw. cyfrowych pośredników.
 
Nagrodę specjalną – za całokształt dokonań w zakresie promowania zasad demokratycznych w mediach otrzymuje Christian S. Nissen – Copenhagen Business School (Dania), Dyrektor Generalny duńskiego nadawcy publicznego DR w latach 1994–2004. Kapituła nagrodziła długoletnie działania Christiana S. Nissena w promowaniu reform mediów publicznych na arenie międzynarodowej (Rada Europy, Europejska Unia Nadawców) oraz jedną z ostatnich publikacji pt. „Media Freedom Revisited. The Widening Gap Between Ideals and Reality” (rozdział w pracy zbiorowej pod redakcją U. Carlsson “Freedom of Expression and Media in Transition”, Wyd. Nordicom, Goteborg 2016).
 
Wręczenie nagród „Media and Democracy Karol Jakubowicz Award” odbędzie się w dniu 15.06.2018 roku o godz. 11:30-11:00 w Bibliotece Uniwersyteckiej UW podczas Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Mediami: https://www.media-management.eu/conference-warsaw/ 
 
Data opublikowania: 08.05.2018
Osoba publikująca: Małgorzata Chęcińska-Głazik