Medal AMICIS UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA dla Pani Profesor Teresy Sasińskiej-Klas

Serdecznie gratulujemy Pani Profesor Teresie Sasińskiej-Klas otrzymania medalu  AMICIS UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA przyznanego przez Senat Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie w uznaniu zasług dlaUniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz wieloletniej i bardzo owocnej współpracy z Wydziałem Politologii.
Data opublikowania: 05.10.2018
Osoba publikująca: Małgorzata Chęcińska-Głazik