Trwa nabór wniosków do VII edycji Stypendium im. Leopolda Ungera

Trwa nabór wniosków do VII edycji Stypendium im. Leopolda Ungera
 
Stypendium im. Leopolda Ungera przyznawane jest od 2013 roku. Mogą się o nie ubiegać studenci wszystkich kierunków i stopni kształcenia oraz młodzi dziennikarze do 35. roku życia, wyróżniający się wybitnymi osiągnięciami. Kapituła Stypendium, oceniając kandydatów, w szczególności bierze pod uwagę opublikowane w różnych rodzajach mediów tematy publicystyczne, pracę na rzecz mediów studenckich, współpracę z mediami internetowymi oraz udokumentowane publikacjami efekty staży dziennikarskich. 

Wystarczy wypełnić wniosek załączony na stronie internetowej Stypendium, dołączyć do niego portfolio i wysłać pod wskazany adres pocztą tradycyjną i elektroniczną.

Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2019 roku

Nagrody:
  1. Stypendium w formie pieniężnej w wysokości 5 tysięcy złotych dla osoby, która zgłosi do konkursu realizację tematu w formie publicystyki.
  2. Stypendium w formie dwutygodniowego stażu w redakcji belgijskiego dziennika „Le Soir” w Brukseli.
  3. Stypendium w formie miesięcznego stażu w redakcji dziennika „Gazeta Wyborcza” w Warszawie.
  4. Stypendium w formie miesięcznego stażu w redakcji tygodnika „Polityka” w Warszawie.
  5. Stypendium dla 2-3 pracowników obsługi prasowej w trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy. 
Więcej szczegółów, w tym regulamin, skład Kapituły i relacje z poprzednich edycji, można znaleźć pod adresem: www.stypendiumungera.umcs.pl
Data opublikowania: 25.02.2019
Osoba publikująca: Małgorzata Chęcińska-Głazik