doktor habilitowany

ANDRZEJ KALISZEWSKI, prof. UJ

Zakład Komunikowania Międzynarodowego i Mediów

 

 

KONTAKT
andrzej.kaliszewski@uj.edu.pl
tel. 012 664-56-56
KONSULTACJE

pokój nr 1.219

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • literatura współczesna,
  • literatura faktu,
  • medioznawstwo,
  • teoria i historia gatunków dziennikarskich,
  • teoria i historia reportażu.
 

WYBRANE PUBLIKACJE

2018. Fakty i artefakty. Formy paraartystyczne w mediach. Kraków: Wydawnictwo UJ (razem z E. Żyrek-Horodyską).

2017. Mistrzowie polskiego reportażu wojennego (1914-2014). Kraków: Wydawnictwo UJ.

2015. Bagnet i pióro. Twórczość publicystyczna Juliusza Kadena-Bandrowskiego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

2014. Prasowe gatunki dziennikarskie. Warszawa: Poltext (razem z Kazimierzem Wolnym-Zmorzyńskim, Wojciechem Furmanem, Jerzym Snopkiem). .

2013. "Słowo czynów cieniem". Polski reportaż wojenny i publicystyka wojenna autorów kręgu Legionów Polskich i Korpusów Polskich (1914-1920). Kraków: Towarzystwo Studiów Dziennikarskich.

2012. Główne nurty w kulturze XX i XXI wieku (podręcznik dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej). Warszawa: Poltext.

2009. Wieczna gra. Artykuły i szkice. Kraków: Księgarnia Akademicka.

2008. Źródła informacji dla dziennikarza. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne (razem z Kazimierzem Wolnym-Zmorzyńskim, Wojciechem Furmanem, Katarzyną Pokorną-Ignatowicz).

2007. Nostalgia stylu. Neoklasycyzm liryki polskiej XX wieku w krytyce, badaniach i poetykach immanentnych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2006 (2009). Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie
i Profesjonalne (razem z Kazimierzem Wolnym-Zmorzyńskim, Wojciechem Furmanem).

1988. Książę z Kraju Łagodności. Monografia twórczości Jerzego Harasymowicza. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

1982 (1990). Gry Pana Cogito. Monografia twórczości Zbigniewa Herberta. Kraków: Wydawnictwo Literackie.