Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Andrzej Kaliszewski, prof. UJ

portret prof. Andrzeja KaliszewskiegoZakład Dziennikarstwa i Komunikowania Międzynarodowego

andrzej.kaliszewski@uj.edu.pl
tel. 12 664 56 56
pokój nr 1.219Zainteresowania badawcze

teoria i historia gatunków dziennikarskich
teoria i historia reportażu
literatura faktu
literatura współczesna


Publikacje


Monografie

Kaliszewski, A., Żyrek-Horodyska, E. (2019). Kasandry i Amazonki. W kręgu kobiecego reportażu wojennego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kaliszewski, A., Żyrek-Horodyska, E. (2018). Fakty i artefakty. Formy paraartystyczne w mediach. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kaliszewski, A. (2017). Mistrzowie polskiego reportażu wojennego (1914-2014). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kaliszewski, A. (2015). Bagnet i pióro. Twórczość publicystyczna Juliusza Kadena-Bandrowskiego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Furman, W., Kaliszewski, A.,  Snopek, J., Wolny-Zmorzyński, K..  (2014). Prasowe gatunki dziennikarskie. Warszawa: Poltext. 

Kaliszewski, A. (2013). "Słowo czynów cieniem". Polski reportaż wojenny i publicystyka wojenna autorów kręgu Legionów Polskich i Korpusów Polskich (1914-1920). Kraków: Towarzystwo Studiów Dziennikarskich.

Kaliszewski, A. (2012). Główne nurty w kulturze XX i XXI wieku. Warszawa: Poltext.

Kaliszewski, A. (2009). Wieczna gra. Artykuły i szkice. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Kaliszewski, A. (2007). Nostalgia stylu. Neoklasycyzm liryki polskiej XX wieku w krytyce, badaniach i poetykach immanentnych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kaliszewski, A., Wolny-Zmorzyński, K. (2006, 2009). Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. 

Kaliszewski, A. (1982, 1990). Gry Pana Cogito. Monografia twórczości Zbigniewa Herberta. Kraków: Wydawnictwo Literackie.


Artykuły w czasopismach naukowych

Kaliszewski, A. (2019). Pierwsze polskie reportaże z frontów Wielkiej Wojny – w „Nowej Reformie” i „Ilustrowanym Tygodniku Polskim” (aspekt genologiczny i historyczny). W: Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, t. XXVIII, s. 49-63.

Kaliszewski, A. (2019). Pan od dekomunizacji. Publicystyka polityczna Zbigniewa Herberta (1981-1998). W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 4, s. 223-242.

Kaliszewski, A. (2017). Reporter i rekonstruktor (reportaże Melchiora Wańkowicza poświęcone II wojnie światowej). W: Naukowy Przegląd Dziennikarski, nr 4.

Kaliszewski, A. (2013). Z klasyki polskiego reportażu wojennego: „Drogą Czwartaków od Ostrowca na Litwę” Władysława Orkana (1916). W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 2, s. 259-284. 

Kaliszewski, A. (2009). Hybrydyczne i „liryzowane” reportaże Stefana Żeromskiego. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 3-4, s. 121-141.


Artykuły w pracach zbiorowych

Kaliszewski, A. (2019). Polski reportaż gonzo na tle historii i teorii podgatunku. W: K. Frukacz (red.), Literatura polska w świecie, t. VII. Reportaż w świecie. Światowość reportażu. Katowice, s. 215-229.

Kaliszewski, A. (2018). Kilka uwag o metodach analizy tekstów dziennikarskich. Ze szczególnym uwzględnieniem reportażu. W: A. Hess, M. Lisowska-Magdziarz, A. Szymańska (red.), Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie. Kraków: Wydawnictwo TOC, s. 113-142.

Kaliszewski, A. (2015). Recenzja dziennikarska. Oblicza klasycznego gatunku w dobie infotainmentu. W: K. Bernat, K. Kowalik, K.Wolny-Zmorzyński, M. Zimnoch (red.), O współczesnym dziennikarstwie: sztuka i polityka. Rzeszów, s. 5-13.

Kaliszewski, A. (2011). Literatura XX i XXI wieku w kształceniu dziennikarzy (zarys problemu). W: W. Furman, J. Snopek, K. Wolny-Zmorzyński (red.), Główne nurty w literaturze XX i XXI wieku a dziennikarstwo. Warszawa, s. 61-70.