doktor habilitowany

ANDRZEJ NOWOSAD

Zakład Komunikowania Międzynarodowego i Mediów

 

 

KONTAKT
a.nowosad@uj.edu.pl
tel. 881-466-469
KONSULTACJE

pokój nr 1.222

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • transformacje systemowe i medialne w krajach pokomunistycznych,
  • systemy polityczne, gospodarcze i medialne na Bałkanach, w państwach byłego ZSRR i w Europie Środkowej,
  • media mniejszości, mniejszości w mediach,
  • nowe nurty społeczne, polityczne i gospodarcze w mediach,
  • wolność polityczna i gospodarcza, wolność mediów,
  • ekonometryczne modelowanie gospodarek narodowych na Bałkanach,
  • ekonomia matematyczna,
  • ekonomika mediów,
  • badania czytelnictwa i mediów społecznościowych w krajach transformujących systemowo.
 

WYBRANE PUBLIKACJE

2016. Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (razem z Rafałem Wisłą)

2016. Wolność polityczna w Europie, [w:] Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy, (red.) Andrzej Nowosad, Rafał Wisła. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 155-182..

2015. Dziennikarstwo na Bałkanach, [w:] Modele Współczesnego Dziennikarstwa, (red. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Paweł Urbaniak, Katarzyna Bernat. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, str. 237-256.

2015. Анджей Новосад, Гръцките деца на войната – „кръвен данък“ и завръщане у дома, w: Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите, Тематичен сборник с научни изследвания, New challenges to the Balkans security, vol. 2, Thematic Collective Book, Издателство „ИВИС“, Велико Търново, s. 138-156.

2014. Анджей Новосад, Медиина политика на Балканите, „Newmedia21.eu”.

2014. Rumunia, [w:] Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Nowe kraje członkowskie, (red.) Aleksandra Matykiewicz-Włodarska, Monika Ślufińska. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s.239-266.

2014. Bułgaria, [w:] Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Nowe kraje członkowskie, (red.) Aleksandra Matykiewicz-Włodarska, Monika Ślufińska. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek,s.9-38.

2008. Władza i media w Bułgarii. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2005. (Geo)polityczne ukształtowanie Armenii po upadku ZSRR, [w:] Gospodarka i polityka. Wyzwania XXI, (red.) Bogusław Bednarczyk, Marcin Lasoń. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, s. 134-155.

2003. Przekształcenia polityczne i gospodarcze w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej wobec procesów integrującej się Europy [w:] Państwo Gospodarka Społeczeństwo w integrującej się Europie, (red.) Klemens Budzowski, t. 3. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, s. 205-232.