Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Andrzej Nowosad

portret prof. Andrzeja NowosadaZakład Dziennikarstwa i Komunikowania Międzynarodowego

a.nowosad@uj.edu.pl
tel. 881 466 469
pokój nr 1.222

Zainteresowania badawcze

systemy medialne na świecie
ekonomiczne i instytucjonalne czynniki wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego
komunikowanie (neo)instytucjonalne w społeczeństwie
procesy transformacji systemowej w mediach, gospodarce, społeczeństwie
zróżnicowanie rozwoju współczesnego świata


Publikacje


Monografie

Nowosad, A., Wisła, R. (red.), (2016). Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nowosad, A., (2008). Władza i media w Bułgarii. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Artykuły w czasopismach naukowych

Nowosad, A., (2019). Nieformalne komunikowanie o pracy w krajach bałkańskich. W: Media – Biznes – Kultura, nr 2(7), s. 95-112.

Nowosad, A., (2017). Klastery medialne jako kapitał społeczny na Bałkanach. W: Media – Biznes – Kultura, nr 2(3), s. 17-30.

Nowosad, A., (2016). Медиите в политическата система в Румъния (Media w systemie politycznym w Rumunii). W: Проглас, nr 1/16, s. 92-113.

Mroczek, K., Nowosad, A., Tokarski, T. (2015). Oddziaływanie efektu grawitacyjnego na zróżnicowanie wydajności pracy w krajach bałkańskich. W: Gospodarka Narodowa, nr 2, s. 15-53.


Artykuły w pracach zbiorowych

Filipowicz, K., Nowosad, A., Tokarski, T. (2017). Wpływ stopnia uzwiązkowienia na popyt na pracę w krajach OECD. W: E. Kwiatkowski (red.), Instytucje rynku pracy w krajach OECD istota tendencje i znaczenie ekonomiczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 

Nowosad, A., (2016). Grecja. W: A. Matykiewicz-Włodarska, M. Ślufińska (red.), Systemy medialne państw Unii Europejskiej, Kraje pierwszej piętnastki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 109-140.

Nowosad, A., (2015). Dziennikarstwo na Bałkanach. W: K. Bernat, P. Urbaniak, K. Wolny-Zmorzyński (red.), Modele Współczesnego Dziennikarstwa. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 237-256.

Nowosad, A., (2014). Rumunia. W: A. Matykiewicz-Włodarska, M. Ślufińska (red.), Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Nowe kraje członkowskie. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 239-266.

Nowosad, A., (2014). Bułgaria. W: A. Matykiewicz-Włodarska, M. Ślufińska (red.), Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Nowe kraje członkowskie. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 9-38.

Nowosad, A., (2012). Greckie dzieci wojny - paidomazoma i powrót do domu. W: B. Zieliński (red.), Przestrzenne kody tekstów, narracyjne kody przestrzeni. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, s. 292-308.

Nowosad, A., (2011). Валери Дюма-Даскалова - малкото голямо творчество  (Valerie Dumas-Daskalova  mała wielka twórczość). W: Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов.Търново: Издателство: УИ Св. св. Кирил и Методий-Велико, s. 94-145.

Nowosad, A., (2008). Armenia  kraj między Europą a Azją. Kształtowanie modelu politycznego. W: J. Marszałek-Kawa (red.), Życie polityczne Azji, Realia i dążenia. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 71-118.

Nowosad, A., (2007). Media mniejszości i mniejszości w mediach w Bułgarii. W: J. Adamowski, K. Wolny-Zmorzyński (red.), Regionalne i lokalne środki przekazu, Kontekst międzynarodowy i krajowy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, s. 211-244.

Nowosad, A., (2007). A słowo stało się obrazem. Mityzacja hiperkonsumpcji we wczesnych utworach Douglasa Couplanda. W: M. Gołuński, L. Wiśniewska (red.), Mity słowa, mity ciała. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 269-282.

Nowosad, A., (2007). Bułgaria i Rumunia jako nowi członkowie Unii Europejskiej. W: M. Musiał-Karg (red.), Europa XXI wieku, Perspektywy i uwarunkowania integracji europejskiej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. 111-132.

Nowosad, A., (2007). A Literary Discourse in the Information Age. W: H. Janaszek-Ivanickova (red.), The Horizons of Contemporary Slavic Comparative Literature Studies. Warszawa: Wydawnictwo Elipsa, s. 159-170.