magister

BARBARA CYREK

Zakład Komunikowania i Mediów Społecznych

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • transfer zachowań społecznych do cyberprzestrzeni,
  • cyfrowa wrażliwość,
  • edukacja medialna.

 

WYBRANE PUBLIKACJE

2017. Muzyczne uwikłania tożsamości, "Kultura współczesna", nr 3, s. 110-117 (współautor: Ewekina Dziwak)

2017. Uprzedmiotowienie i uczłowieczenie – wizerunek psa w serwisach ogłoszeniowych, „Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy MASKA”, nr 34, s. 91-102.

2017. Rola mediów w edukacji muzealnej osób z niepełnosprawnością, „Kognitywistyka i Media w Edukacji”, nr 1, s. 47-59.

2017. Kultura funeralna w cyberprzestrzeni. Co łączy wirtualne cmentarze i media społecznościowe, "Kogniwistyka i media w Edukacji, nr 2 s.92-100 .

2016. Media społecznościowe – nowa przestrzeń nauki, „Kognitywistyka i Media w Edukacji”, nr 2, s. 45- 56.