Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Bogdan Fischer

portret prof. Bogdana FischeraZakład Komunikowania Politycznego i Mediów

bogdan.fischer@uj.edu.pl
tel. 12 664 58 15
pokój nr 1.304


Zainteresowania badawcze

prawo autorskie i własność intelektualna w mediach
prawo informacji ustawowo chronionych  (w tym danych osobowych) oraz dostęp do informacji
polityka medialna i prawo mediów (w tym prawo prasowe)
etyka dziennikarska i deontologia mediów
prawo nowych technologii i normalizacja w mediach


Publikacje


Monografie

Fischer, B., Pązik, A., Świerczyński, M. (red.), (2021). Prawo Sztucznej Inteligencji. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Fischer,  B., Piskorz-Ryń, A., Sakowska-Baryła, Frankiewicz-Wyporska, J. (2019). Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

de Bazelaire de Rupierre, M., Fischer, B., Górski M., Nerka A., Sakowska-Baryła M, Wygoda K. (2018). Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo CH Beck.

Fischer, B. (2018). Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo CH Beck.

Fischer, B. (2017). Prawne aspekty norm technicznych. Normalizacja jako wsparcie legislacji administracyjnej. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Fischer, B. (2013). Cloud computing – globalny technologiczny paradygmat – zagrożeniem dla ochrony danych osobowych i prywatności. Kraków: Wydawnictwo In Altum.

Fischer, B. (2010). Transgraniczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji przekazywania danych osobowych z Polski do państw trzecich. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Fischer, B., Świerczyńska-Głownia, W. (2007). Dostęp do informacji ustawowo chronionych, zarządzanie informacją - zagadnienia podstawowe dla dziennikarzy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Fischer, B. (2000). Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji. Kraków: Wydawnictwo Zakamycze.


Artykuły w czasopismach naukowych

Fischer, B., Piskorz-Ryń, A. (2021). Artificial intelligence in the context of data governance. In: International Review of Law, Computers & Technology, vol. 35. 

Fischer, B. (2020). Otwieranie danych i jego wpływ na rozwój dziennikarstwa danych. W: Rocznik Historii Prasy Polskiej, nr 4, s.93-109

Fischer, B. (2019). Dziennikarski kodeks postępowania z danymi osobowymi. Wprowadzenie. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 4, s. 31-42.

Fischer, B. (2017). Prywatność informacyjna w usługach audiowizualnych z perspektywy nowych rozporządzeń unijnych (RODO i EPR). W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 1, s. 155-171.

Fischer, B., Mazewski, M. (2017). Analysis of processing electronic communication data on the basis on consent in the light of Council’s e-privacy regulation proposal. W: Naukowy Przegląd Dziennikarski, nr 4, s. 91-100.

Fischer, B. (2016). Akty informacyjne administracji i ich identyfikacja przez środki masowego komunikowania. W: Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 1, s. 29-40.

Fischer, B. (2015). Wiążące reguły i wzajemne uznawanie w nowelizacji OchrDanOsobU z 2015 r. oraz wspieranie efektywnego funkcjonowania tego instrumentu. W: Monitor Prawniczy, nr 6, s. 42-48.

Fischer, B. (2014). Podział odpowiedzialności za chmurowe przetwarzanie danych osobowych z uwzględnieniem kształtowania regulacji umownych – wybrane zagadnienia. W: Monitor Prawniczy, nr 9, s. 12-20.


Artykuły w pracach zbiorowych

Fischer, B. (2021). Prawo do informacji w erze otwierania danych. W: K. Wolny-Zmorzyński (red.), Gatunki dziennikarskie  w erze cyfryzacji. Warszawa: Wydawnictwo Adam Marszałek, s.87-108. 

Fischer, B. (2019). Pojęcie analizy ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych. W: K. Czaplicki, G. Szpor (red.), Internet. Analityka danych. Data Anaytics. Warszawa: Wydawnictwo CH Beck, s. 364-373 

Fischer, B. (2017). Prawo do usunięcia danych. W. B. Fischer, M. Sakowska-Baryła (red.), Realizacja praw osób których dane dotyczą na podstawie RODO. Wrocław: Presscom.

Fischer, B. (2016). Instrumenty usuwania sprzeczności między normami prawnymi i technicznymi należącymi do różnych systemów (europejskiego i krajowych). W: A. Gryszczyńska (red.), Rejestry publiczne. Jawność i interoperacyjność. Warszawa: CH Beck, s. 87-107.

Fischer, B. (2016). Rejestr dzienników i czasopism. W: A. Gryszczyńska (red.), Rejestry publiczne. Jawność i interoperacyjność. Warszawa: CH Beck, s. 351-367.

Fischer, B. (2015). Wolność wypowiedzi prasowej a prawo do bycia zapomnianym. W: J. Gołaczyński, G. Szpor (red.), Jawność i jej ograniczenia. Tom VIII. Postępowania sądowe. Warszawa: CH Beck, s. 91-109.

Fischer, B. (2015). Funkcja kontrolna prasy i jej wykonywanie poprzez dostęp do informacji publicznej. W: J. Gołaczyński, G. Szpor (red.), Jawność i jej ograniczenia. Tom IX. Zadania i kompetencje. Warszawa: CH Beck, s. 346-359.