magister

DAVID ZEISKY

Zakład Komunikowania i Mediów Społecznych

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • historia Węgier (głównie wiek XIX. oraz XX.),
  • system medialny Węgier,
  • historia okresu zmiany ustrojowej w Europie Wschodniej,
  • zmiany ustrojowo-społeczne w krajach Europy Wschodniej po roku 1989,
  • kognitywistyka,
  • etologia.