Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Dominika Kasprowicz, prof. UJ

portret prof. Dominiki KasprowiczZakład Badań nad Mediatyzacją

dominika.kasprowicz@uj.edu.pl
tel. 12 664 57 56
pokój nr 1.303


Zainteresowania badawcze

komunikacja polityczna
populizm
innowacje społeczne a polityka
metodologia w naukach o mediach
mieszane schematy badawcze


Publikacje


Monografie

Kasprowicz, D. (2017). Populistyczna skrajna prawica jako obszar badawczy. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ.

Kasprowicz, D., Hess, A. (2017).Samorządowiec – obywatel – media: jak skutecznie komunikować?, Warszawa: Instytut Obywatelski.

Foryś G., Kasprowicz, D., Murzyn, D. (2016). Politics, society and economy in contemporary Poland. An introduction. Warszawa: Wydawnictwo SCHOLAR.

Backer, R., Kasprowicz, D. (2016). Metodologia badań politologicznych. Warszawa: Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych.

Kasprowicz, D., Sobolewska-Myślik, K. (2014). Socio-political Alternatives in the Central Europe. Warszawa: Wydawnictwo ELIPSA.


Artykuły w czasopismach naukowych

Hess, A., Kasprowicz, D. (2019). Some remarks on the comparative experiment as a method in assessing populist political communication in Europe. W: Central European Journal of Communication, nr 12, s. 243–255.

Andreadis, I., Bos, L., Corbu, N., Fawzi, N., Hameleers, M., Hess, A., Kasprowicz, D., Reinemann, C. (2018). Start Spreading the News: A Comparative Experiment on the Effects of Populist Communication on Political Engagement in Sixteen European Countries. W: International Journal of Press/Politics, nr 23(4), s. 517-538.

Hess, A., Kasprowicz, D., Słupek, L. (2018). Barometr Wyborczy 2014 w procesie pozyskiwania danych na temat lokalnego komunikowania politycznego. W: e-Politikon, nr 25, s. 54-85.

Hess, A., Kasprowicz, D., (2017). Populism in Poland : between demagoguery and demophilia. W: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 2, s. 201-214.

Hess, A., Kasprowicz, D. (2015). Nawigacja na mniejszych akwenach. Programy ugrupowań i kandydatów samorządowych w aplikacji internetowej Barometr Wyborczy 2014. W: e-Politikon, nr 15, s. 8-44.

Kasprowicz, D., Marzęcki, R., Marcinkiewicz, K. (2015). Kapitał wyborczy w polskiej polityce. Analiza ilościowa wyników wyborczych inkumbentów w wyborach parlamentarnych 2005-2011. W: Studia Politologiczne, nr 37, s. 271-292.


Artykuły w pracach zbiorowych

Andreadis, I., Cremonesi, C., Hess, A., Kartsounidou, E., Kasprowicz, D. (2019). Attitudinal and behavioral responses to populist communication : the impact of populist message elements on populist attitudes and voting intentions. In: C. Reinemann, J. Stanyer, T. Aalberg, F. Esser, & C. H. de Vreese (eds.), Communicating populism : comparing actor perceptions, media coverage, and effects on citizens in Europe. New York: Routledge, s. 207-232.

Kasprowicz, D., (2015). Radical right in Poland  from the mainstream to the margins. Case of interconnectivity In: M. Minkenberg (eds.), Transforming the transformation? The East European Radical Right in the political process. Routledge, s. 157-183.

Kasprowicz, D., Styczyńska, N., (2013), Europeanization of Parliamentary level. Polish case In: M. Mannin, Ch. Bretherton (eds.), Europeanisation of European Politics Palgrave Macmillan, s. 67-79.