Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Dominika Kasprowicz, prof. UJ

portret prof. Dominiki KasprowiczZakład Badań nad Mediatyzacją

dominika.kasprowicz@uj.edu.pl
tel. 12 664 57 56
pokój nr 1.303


Zainteresowania badawcze

komunikacja polityczna
populizm
innowacje społeczne a polityka
metodologia w naukach o mediach
mieszane schematy badawcze


Publikacje


Monografie

Kasprowicz, D. (2017). Populistyczna skrajna prawica jako obszar badawczy. Kraków: Wydawnictwo TOC.

Kasprowicz, D., Hess A. (2017). Samorządowiec – obywatel – media: jak skutecznie komunikować?, Warszawa: Instytut Obywatelski.

Foryś G., Kasprowicz, D., Murzyn D. (2016). Politics, society and economy in contemporary Poland. An introduction. Warszawa: Wydawnictwo SCHOLAR.

Backer, R., Kasprowicz, D. (2016). Metodologia badań politologicznych. Warszawa: Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych.

Kasprowicz D., Sobolewska-Myślik K. (2014). Socio-political Alternatives in the Central Europe. Warszawa: Wydawnictwo ELIPSA.


Artykuły w czasopismach naukowych

Hess, A., Kasprowicz. D. (2019). Some remarks on the comparative experiment as a method in assessing populist political communication in Europe. W: Central European Journal of Communication, nr 12, s. 243–255.

Andreadis, I., Bos, L., Corbu, N., Fawzi, N., Hameleers, M., Hess A., Kasprowicz D., Reinemann, C. (2018). Start Spreading the News: A Comparative Experiment on the Effects of Populist Communication on Political Engagement in Sixteen European Countries. W: International Journal of Press/Politics, nr 23(4), s. 517-538.

Hess, A., Kasprowicz, D., Słupek, L. (2018). Barometr Wyborczy 2014 w procesie pozyskiwania danych na temat lokalnego komunikowania politycznego. W: e-Politikon, nr 25, s. 54-85.

Hess, A., Kasprowicz, D., (2017). Populism in Poland : between demagoguery and demophilia. W: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 2, s. 201-214.

Hess. A., Kasprowicz. D. (2015). Nawigacja na mniejszych akwenach. Programy ugrupowań i kandydatów samorządowych w aplikacji internetowej Barometr Wyborczy 2014. W: e-Politikon, nr 15, s. 8-44.

Kasprowicz, D., Marzęcki R., Marcinkiewicz K. (2015). Kapitał wyborczy w polskiej polityce. Analiza ilościowa wyników wyborczych inkumbentów w wyborach parlamentarnych 2005-2011. W: Studia Politologiczne, nr 37, s. 271-292.


Artykuły w pracach zbiorowych

Andreadis, I., Cremonesi, C., Hess, A., Kartsounidou, E., Kasprowicz, D. (2019). Attitudinal and behavioral responses to populist communication : the impact of populist message elements on populist attitudes and voting intentions. In: C. Reinemann, J. Stanyer, T. Aalberg, F. Esser, & C. H. de Vreese (eds.), Communicating populism : comparing actor perceptions, media coverage, and effects on citizens in Europe. New York: Routledge, s. 207-232.

Kasprowicz, D., (2015). Radical right in Poland  from the mainstream to the margins. Case of interconnectivity. In: M. Minkenberg (eds.), Transforming the transformation? The East European Radical Right in the political process. Routledge, s. 157-183.

Kasprowicz, D., Styczyńska, N., (2013), Europeanization of Parliamentary level. Polish case. In: M. Mannin, Ch. Bretherton (eds.), Europeanisation of European Politics. Palgrave Macmillan, s. 67-79.