doktor habilitowany

DOMINIKA KASPROWICZ

Zakład Badań nad Mediatyzacją

 

 

KONTAKT
dominika.kasprowicz@uj.edu.pl
tel. 12 664-57-56
KONSULTACJE

pokój nr 1.303

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • komunikacja polityczna,
  • populizm oraz ruchy skrajnie prawicowe,
  • strategie komunikacyjne partii politycznych,
  • innowacje w polityce,
  • mieszane schematy badawcze.
 

WYBRANE PUBLIKACJE

2016. Politics, society and economy in contemporary Poland. An introduction (co-authored with D.Murzyn, G. Foryś). Warsaw: SCHOLAR.

2016. Metodologia badań politologicznych (co-authored with R. Becker et. al.), PTNP, Warsaw. .

2015. Nawigacja na mniejszych akwenach. Programy ugrupowań i kandydatów samorządowych w aplikacji internetowej BAROMETR WYBORCZY 2014, e-Politikon, nr 15/2015.

2015. Kapitał wyborczy w polskiej polityce. Analiza ilościowa wyników wyborczych inkumbentów w wyborach parlamentarnych 2005-2011, Studia Politologiczne, nr. 37 (razem z R. Marzęckim, K. Marcinkiewiczem).

2015. Radical right in Poland - from the mainstream to the margins. Case of interconnectivity, [in:] Transforming the transformation? The East European Radical Right in the political process, (ed.) M. Minkenberg, Routledge, s. 157-183.

2014. SPACE–Socio-political Alternatives in the Central Europe. Warsaw: ELIPSA, (eds. with K. Sobolewska-Myślik).

2014. "Nowe wino w starych bukłakach" - nowe partie w systemach partyjnych na przykładzie Holandii, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica, z. 13, s. 157-176 (razem z Ł. Zweiffel).

2013. Europeanization of Parliamentary level. Polish case, [in:] Europeanisation of European Politics, (eds.) M. Mannin, Ch. Bretherton, Palgrave Macmillan (co-authored with N. Styczyńska).

2013. Political parties of the margins in Poland. Re-thinking political party concept, [in:] Partie Polityczne w Polsce i w Europie, (eds.) M. Wincławska, A. Pacześniak, Toruń.

2009. State, NGO, Media Towards Right Wing Extremism in Poland – Between Prevention and Restrictions, Friedrich Ebert Fundation Working Papers Series, Budapest.

 

Pełna lista publikacji