Olimpiada Wiedzy o Mediach

Adres, na który należy wysyłać prace: 
 
dr Agnieszka Całek 
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
ul. Łojasiewicza 4
30-384 Kraków 
 
Osoba do kontaktu: dr Agnieszka Całek, mail: agnieszka.calek@uj.edu.pl 
 
Wyniki pierwszego etapu Olimpiady będą wysłane do szkół pocztą oraz podane drogą telefoniczną w dniu 21 listopada 2019.