Współpraca z Ouest France

WSPÓŁPRACA IDiKS UJ Z REDAKCJĄ REGIONALNEGO DZIENNIKA OUEST-FRANCE

W 1998 roku rozpoczęła się stała współpraca Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ z redakcją regionalnego dziennika Ouest-France, który jest pierwszym pod względem sprzedaży dziennikiem we Francji. Opiekę administracyjną i finansową współpracy ze strony francuskiej zapewnia Association EUROPE-PRESSE-SOLIDARTÉ, działająca przy grupie prasowej Ouest-France. Ze strony Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ opiekę nad współpracą sprawuje dr Teresa Sławińska, która pełni obowiązki organizatora i tłumacza wykładów i warsztatów prowadzonych przez gości z Francji. Koordynuje ona również prace związane z organizacją miesięcznych staży we Francji, w redakcji Ouest-France (nabór, rozmowy kwalifikacyjne, wymiana dokumentów między instytutem a redakcją etc.).

Association EUROPE-PRESSE-SOLIDARTÉ jest stowarzyszeniem, które utworzyli pracownicy redakcji oraz dyrekcja dziennika OUEST-FRANCE na początku lat osiemdziesiątych XX w. w odpowiedzi na burzliwe wydarzenia w Polsce. Na początku swojego istnienia miało ono za zadanie wspierać materialnie Polaków, głównie dzięki akcjom humanitarnym organizowanym wśród mieszkańców regionu Bretanii, Normandii i Dolnej Loary, obszaru, na którym ukazuje się dziennik.

Obecnie głównym celem Association EUROPE-PRESSE-SOLIDARTÉ jest wpieranie w różnych formach uczelni kształcących dziennikarzy oraz mediów krajów będących nowymi członkami Unii Europejskiej oraz krajów rozwijających się (Wietnam, kraje Afryki). W przypadku Polski ta pomoc polega m.in. na przyjmowaniu corocznie na miesięczny staż kilku studentów Instytutu Dziennikarstwa UJ. Drugim sposobem wsparcia jest rokroczne delegowanie do pracy dydaktycznej w Uniwersytecie Jagiellońskim jednego lub kilku pracowników redakcji, będących równocześnie członkami dyrekcji i redakcji naczelnej dziennika. Ich zadaniem jest przekazywanie tzw. dobrych praktyk, wiedzy i umiejętności studentom IDiKS UJ w zakresie dziennikarstwa, a przede wszystkim deontologii zawodu dziennikarza. Wiedza ta jest szczególnie cenna z uwagi na specyfikę dziennika: Ouest-France w ciągu całego okresu swojego istnienia (ponad 100-letnia tradycja) pozostaje dziennikiem całkowicie niezależnym i niezmiennie kładzie nacisk na rygorystyczne przestrzeganie etyki dziennikarskiej i uniwersalnych zasad humanistycznych na swoich łamach. W dodatku, czyniąc to, pozostaje od 1971 roku pierwszym pod względem sprzedaży dziennikiem we Francji, i to będąc, co należy podkreślić, dziennikiem o zasięgu regionalnym, a nie ogólnokrajowym.

Od początku współpracy do dziś ponad dwudziestu studentów IDiKS UJ odbyło prestiżowy, miesięczny staż w redakcji dziennika, w Rennes. Jest on bezpłatny, studenci w czasie swego pobytu we Francji są zakwaterowani w trzygwiazdkowym hotelu, otrzymują dietę na wyżywienie, ale nie otrzymują wynagrodzenia. Uczą się zawodu w wybranych lokalnych redakcjach, po odbyciu kilkudniowego, intensywnego stażu w siedzibie głównej redakcji naczelnej w Rennes. Efektem ich pracy są ich liczne publikacje (w języku francuskim) na łamach dziennika Ouest-France oraz zaświadczenie o odbyciu stażu ze szczegółową opinią.  W stażach organizowanych w IDiKS UJ wzięło udział kilkuset studentów, warsztat do tej pory był otwarty dla wszystkich chętnych. Od tego roku, formuła się zmienia, staż stanie się elitarny, będą w nim mogli uczestniczyć studenci, którzy zakwalifikują się na niego w trakcie rekrutacji. Jej termin zostanie niebawem ogłoszony na stronie instytutu. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Warto! Po ukończeniu stażu Student otrzyma certyfikat ukończenia stażu we francuskiej redakcji dziennika, co niewątpliwie będzie cennym osiągnięciem w jego CV.  

KALENDARIUM WSPÓŁPRACY

 • kwiecień 1998 r. – wizyta w Krakowie Jeana Pozzy (ówczesnego dyrektora finansowego grupy Ouest-France) i Jacka Brzezińskiego, osobistego sekretarza
  F.R. HUTINA, Prezesa i Dyrektora Generalnego spółki Ouest-France w - podpisanie umowy o współpracy;
 • lipiec 1998 r. – dwie studentki wyjechały na staż w Ouest-France;
 • październik 1999 r. - Antoine de Tarlé, dyrektor finansowy grupy prasowej Ouest-France wygłosił dwa wykłady na temat zarządzania w redakcji Ouest-France;
  Jean-Pierre Chapelle, dyrektor działu szkoleń w redakcji Ouest-France, aktywny dziennikarz z blisko trzydziestoletnim stażem, pracujący w redakcji naczelnej, przeprowadził trzydniowe warsztaty dziennikarskie w IDiKS UJ;
 • listopad 1999 r. – trzy studentki odbyły miesięczny staż w Quest France;
   
 • wrzesień 2000 r. - prof. UJ, dr hab. Teresa Sasińska-Klas i prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas złożyli wizytę w siedzibie redakcji Ouest-France;
 • listopad/grudzień 2000 r. – dwie studentki  odbyły miesięczny staż w Quest-France;
 • maj 2001 r. - Antoine de Tarle wygłosił dwa wykłady na temat ekonomiki mediów we Francji; Théo le Diouron, dyrektor Działu Informacji Lokalnych, dziennikarz z trzydziestoletnim stażem, poprowadził trzydniowe warsztaty dziennikarskie w IDiKS UJ;
 • maj 2002 r. - Antoine de Tarle wygłosił dwa wykłady na temat zarządzania w mediach francuskich i specyfiki zarządzania w Ouest-France; Theo le Diouron poprowadził trzydniowe warsztaty dziennikarskie w IDiKS UJ;
 • maj 2002 r. dwie studentki odbyły miesięczny staż w Ouest-France;
 • maj 2003 r. – dwoje studentów wyjechało na miesięczny staż do redakcji;
 • czerwiec 2003 r. - Antoine de Tarle wygłosił dwa wykłady na temat historii mediów francuskich; Jean-Claude Murgale, dziennikarz z redakcji naczelnej, poprowadził warsztaty dziennikarskie w IDiKS UJ;
 • maj 2004 r.- troje studentów odbyło miesięczny staż w Quest France;
 • maj 2004 r. – w IDiKS UJ  Théo Le Diouron poprowadził trzydniowe warsztaty, Antoine de Tarlé wygłosił wykład na temat ekonomiki mediów we Francji; Jean-Pierre Chapelle wygłosił wykład na temat deontologii dziennikarskiej;
 • maj 2005 r. – trzy studentki odbyły miesięczny staż w Ouest-France;
 • maj 2005 r. – w IDiKS UJ Jean-Pierre Chapelle wygłosił dwa wykłady: na temat deontologii zawodu dziennikarza oraz tendencji rozwoju multimediów we Francji;  Théo Le Diouron poprowadził trzydniowe warsztaty dziennikarskie;
 • wiosna 2005 r. – wizyta w Krakowie i zaproszenie skierowane przez F.R. Hutina  (Prezesa i Dyrektora Generalnego spółki Ouest-France, a także głównego inicjatora akcji pomocy dla Polski w latach osiemdziesiątych i prezesa stowarzyszenia wspierającego nadal tę akcję) do studentów IDiKS UJ do wspólnego spotkania i na wspólny obiad;
 • maj 2006 r. – Jean-Pierre Chapelle wygłosił wykład na temat skuteczności kontroli francuskich mediów krajowych i regionalnych nad organami władzy we Francji; Yvon Lechevestrier wygłosił wykład na temat sposobów zbierania i kryteriów doboru informacji w dzienniku Ouest-France; François Simon poprowadził trzydniowe warsztaty dziennikarskie w IDiKS UJ;
 • maj 2006 r. – jeden student odbył staż w redakcji Ouest-France;
 • maj 2007 r. – jedna studentka odbyła staż w redakcji Quest-France;
 • październik 2008 r. – Jean-Pierre Chapelle wygłosił dwa wykłady na temat powrotu pytań o deontologię w mediach francuskich i światowych oraz na temat obecności i jakości informacji związanych z Unią Europejską w prasie francuskiej i europejskiej; Daniel Séité poprowadził dwudniowe warsztaty dziennikarskie w IDiKS UJ;
 • Październik 2009r.Jean-Pierre Chapelle, który tymczasem awansował na stanowisko zastępcy redaktora naczelnego Ouest-France poprowadził staż w Krakowie (tym razem sam – we Francji trwa kryzys, więc redakcja zmniejszyła liczbę wykładowców);
 • Listopad 2009 r. – dwoje studentów wyjechało na staż do Rennes;
 • Październik 2010, staż w IDiKS UJ, prowadzony przez Jean-Pierre Chapelle'a;
 • Marzec 2011, staż prowadzony w IDiKS UJ przez Red. Jean-Pierre Chapelle'a;
 • Maj 2011 roku dwoje studentów wyjechało na staż do Rennes;
 • Październik 2011, staż w IDiKS UJ, tym razem w formie wykładu monograficznego , współprowadzony przez dr Teresę Sławińską i red. Jean-Pierre Chapelle'a.
 • Maj 2012 , wyjazd do Rennes na staż dwóch studentek.
 • Od października 2012, red. J.-P. Chapelle'a rozpoczyna nową, dodatkową formę współpracy z IDiKS UJ, comiesięczny udział w zajęciach Język obcy w pracy dziennikarza (j. francuski), na I roku studiów obu typów.
 • Marzec 2013 roku: przewidywany termin stażu dziennikarskiego dla studentów dziennikarstwa w IDiKS UJ.