doktor

EDYTA ŻYREK-HORODYSKA

Zakład Komunikowania Międzynarodowego i Mediów

 

 

KONTAKT
edytazyrek@wp.pl
tel. 12 664-58-26
KONSULTACJE

pokój nr 1.309

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • teoria gatunków dziennikarskich,
  • rowzój reportażu literackiego,
  • historia prasy XIX wieku,
  • literatura i kultura europejskiego romantyzmu,
 

WYBRANE PUBLIKACJE

2019. Kartografowie codzienności. O przestrzeni (w) reportażu, Kraków 2019.

2018. Reportaż intermedialny Jacka Hugo-Badera i Filipa Springera, „Teksty Drugie” 2018, nr 5, s. 372-391.

2018. Fakty i artefakty. Formy paraartystyczne w mediach, Kraków 2018 (współautor: Andrzej Kaliszewski).

2017. Od amerykańskiego snu Thompsona po ukraiński Mordor Szczerka. Estetyzacja świata w duchu gonzo, „Konteksty Kultury” 2017, z. 2, s. 217-232.

2017. Reportaż literacki wobec literatury. Korzenie i teorie, „Pamiętnik Literacki” 2017, nr 4, s. 119-131.

2016. "Widok piętna już nie szokuje". Krytyka medialnego voyeuryzmu w Eli, Eli Wojciecha Tochmana, „Tekstualia”, nr 4, s. 67-78.

2016. Wieszczowie i gazeciarze. Europejska publicystyka epoki romantyzmu, Kraków: Wydawnictwo Uniwersutetu Jagiellońskiego.

2016. Komunikowanie o nauce, Kraków: Wydawnictwo Uniwersystetu Jagiellońskiego (razem z Magdaleną Hodalską).

2015. Biurokracja PRL-u w dokumencie Krzysztofa Kieślowskiego w kontekście powieści „Urząd” Tadeusza Brezy i publikacji z „Trybuny Ludu”, „Konteksty Kultury”, nr 3, s. 382-400.

2015. Kampowa rzeczywistość miejskich flâneuses na fotografiach Lisette Model i Diane Arbus, „Przegląd Kulturoznawczy” nr 3, s. 212-226.

2015. Reportaże rosyjskie Krystyny Kurczab-Redlich i Jacka Hugo-Badera, „Naukowy Przegląd Dziennikarski” nr 3, s. 80-89.

2014. Inny czy Obcy? Dylematy wielokulturowości w reportażach afrykańskich Jeana Hatzfelda i Ryszarda Kapuścińskiego, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 4, s. 707-724.

2013. Ryszard Kapuściński o tożsamości w podróży, [w:] Pęknięcia, granice, przemiany. Tożsamościowe transgresje w literaturze XX i XXI wieku, pod red. J. Wróbla, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiegos, s. 185-199.

2012. William Hazlitt i Cyprian Norwid o zadaniach dziewiętnastowiecznej prasy, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 1-2, s. 100-116.

2011. Między Byronem a Scottem. Hazlitta i Norwida refleksja nad zadaniami poety, „Ruch Literacki”, nr 2, s. 125-139.

2011. Walka ducha z językiem w Hebanie Ryszarda Kapuścińskiego, „Maska”, nr 11, s. 27-43.