Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Edyta Żyrek-Horodyska

portret dr Edyty Żyrek-HorodyskiejZakład Dziennikarstwa i Komunikowania Międzynarodowego
Sekretarz redakcji "Zeszytów Prasoznawczych"

edytazyrek@wp.pl
tel. 12 664 58 26
pokój nr 1.309

Zainteresowania badawcze

teoria reportażu literackiego
związki dziennikarstwa i literatury
sztuka nowych mediów
kulturowa historia prasy
komparatystyka mediów


Publikacje


Monografie

Żyrek-Horodyska, E. (2019). Kartografowie codzienności. O przestrzeni (w) reportażu. Kraków: Wydawnictwo TOC.

Kaliszewski, A., Żyrek-Horodyska, E. (2019). Kasandry i Amazonki. W kręgu kobiecego reportażu wojennego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kaliszewski, A., Żyrek-Horodyska, E. (2018). Fakty i artefakty. Formy paraartystyczne w mediach. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Żyrek-Horodyska, E. (2016). Wieszczowie i gazeciarze. Europejska publicystyka epoki romantyzmu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Artykuły w czasopismach naukowych

Żyrek-Horodyska. E. (2019). Intermedialny, transmedialny, multimedialny. Reportaż wobec cyfrowej mediamorfozy. W: Teksty Drugie, nr 6, s. 251-267.

Żyrek-Horodyska. E. (2019). Slow journalism, czyli reporterska szkoła uważności. W: Społeczeństwo i Polityka, nr 4, s. 25-41.

Żyrek-Horodyska. E. (2019). Marka: reporter. O widoczności medialnej Mariusza Szczygła. W: Perspektywy Kultury, nr 1, s. 105-128. 

Żyrek-Horodyska. E. (2019). „Postanowiłem się rozlać w sensie formalnym”. O transgatunkowym projekcie reporterskim Marcina Kołodziejczyka. W: Media – Biznes – Kultura, nr 2, s. 23-40.

Żyrek-Horodyska. E. (2019). Gazeciarki. O dziennikarskich karierach kobiet w I połowie XIX wieku. W: Rocznik Historii Prasy Polskiej, nr 3, s. 19-40.

Żyrek-Horodyska. E. (2018). Rola fotografii w twórczości Hanny Krall. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 4, s. 730-746.

Żyrek-Horodyska. E. (2018). Reportaż biograficzny czy biografia reportażowa? Refleksje genologiczne i analiza przypadku. W: Autobiografia. Literatura. Kultura. Media, nr 2, s. 165-185.

Żyrek-Horodyska. E. (2018). Reportaż intermedialny Jacka Hugo-Badera i Filipa Springera. W: Teksty Drugie, nr 5, s. 372-391.

Żyrek-Horodyska. E. (2018). Reportaż jako sztuka pamięci. Wokół książki „1945. Wojna i pokój” Magdaleny Grzebałkowskiej. W: Przegląd Kulturoznawczy, nr 2, s. 178-197.

Żyrek-Horodyska. E. (2018). Reforma prasy Emile’a de Girardin i jej polskie reperkusje. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 2, s. 299-315.

Żyrek-Horodyska. E. (2018). Felieton. Gatunek romantyczny?. W: Ruch Literacki, nr 1, s. 3-19.

Żyrek-Horodyska. E. (2017). Polski wymiar peopolizacji. Casus dwutygodnika „Viva!”. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 3, s. 612-632.

Żyrek-Horodyska. E. (2017). Reportaż literacki wobec literatury. Korzenie i teorie. W: Pamiętnik Literacki, nr 4, s. 119-131.

Żyrek-Horodyska. E. (2017). Od amerykańskiego snu Thompsona po ukraiński Mordor Szczerka. Estetyzacja świata w duchu gonzo. W: Konteksty Kultury, nr 2, s. 217-232.

Żyrek-Horodyska. E. (2016). „Widok piętna już nie szokuje”. Krytyka medialnego voyeuryzmu w Eli, Eli Wojciecha Tochmana. W: Tekstualia, nr 4, s. 67-78.

Żyrek E. (2014). Inny czy Obcy? Dylematy wielokulturowości w reportażach afrykańskich Jeana Hatzfelda i Ryszarda Kapuścińskiego. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 4, s. 707-724.