magister

ELIN ZOFIA KAMIŃSKA

Zakład Komunikowania Politycznego i Mediów

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • komunikacja perswazyjna,
  • mediatyzacja polityki i sfery publicznej,
  • populizm penalny,
  • powiązania pomiędzy mediami a prawem, w szczególności wpływ mediów na tworzenia prawa,
  • fan studies,
  • prawo karne i kryminologia
 

WYBRANE PUBLIKACJE

2014. Przekaz mediów a populizm penalny i jego znaczenie społeczne (na przykładzie sprawy „polskiego Fritzla"), „Zeszyty Prasoznawcze", Tom 57, Numer 1 (217), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 55–75.

2013. Kręgi i konferencje sprawiedliwości naprawczej - alternatywa dla mediacji w prawie karnym, [w:] Zróżnicowane formy osiągania trafnej reakcji karnej, pod red. Andrzeja. Światłowskiego, Kraków: Wydawnictwo KASPER.