magister

EMILIA KOTNIS-GÓRKA

Zakład Ośrodek Badań Prasoznawczych

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • media lokalne,
  • komunokowanie lokalne,
  • marketing polityczny,
  • konwergencja mediów,
  • socjologia wizualna.

 

WYBRANE PUBLIKACJE

2015. Elektroniczne media lokalne jako les lieux de Memoire (miejsca pamięci). Rola lokalnych mediów w utrwalaniu pamięci zbiorowej na przykładze projektu fotograficznego "Poznaj Olkusz, którego nie ma", [w:] Sieć pamięci. Cyfrowe postaci pamięci społecznej, red. Anna Fiń, Łucja Kapralska, Kraków: Wydawnictwo NOMOS, s. 113-124.

2015. Lokalne portale internetowe – merytoryczny dialog czy destrukcja społeczeństwa obywatelskiego?, [w:] Dialog w mediach. Od fikcji do show, red. Michał Dróżdż, Tarnów: Wydawnictwo Biblos, s. 287-302.