Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr Agnieszka Całek

portret dr Agnieszki CałekZakład Ośrodek Badań Prasoznawczych
Zastepca dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych

agnieszka.calek@uj.edu.pl
tel. 12 664 57 55
pokój nr 1.374

Zainteresowania badawcze

komunikacja w nowych mediach i mediach społecznościowych
Inny w mediach i komunikacji
konwergencja mediów i opowieść transmedialna
seriale nowej generacji i współczesna telewizja
netnografia i etnografia w kulturze popularnej 

 

Publikacje


Monografie

Całek, A. (2019). Opowieść transmedialna: teoria, użytkowanie, badania. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ.

Całek, A., Lachowska, K., Lisowska-Magdziarz, M., Pielużek, M., Wietoszko, R. (2019). Nienawiść w mediach: diagnoza i badanie. Wrocław: Libron. 


Artykuły w czasopismach naukowych

Całek, A. (2019). Media społecznościowe jako narzędzia oddolnych paraagencji informacyjnych w Syrii: przypadek Ghouta Media Center. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 3, 2019, s. 25-38.

Całek, A. (2018). Nolite te bastardes carborundorum: podręczna w dyskursie medialnym o prawach kobiet. W: Dziennikarstwo i Media, t. 10, 2018, s. 45-59.

Całek, A. (2018). Wojciech Tochman - społeczny rzecznik uchodźców: zapiski z obserwacji etnograficznej. W: Media – Biznes – Kultura, nr 1(4), s. 71-82.

Całek, A. (2016). Serial „Gra o tron” i jego literacki pierwowzór – „Pieśń lodu i ognia” jako filary opowiadania transmedialnego. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 1, s. 64-80.

Całek, A. (2016). „Black Mirror”. Niefuturystyczna dystopia technologiczna i medialna. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 1, s. 166-181.

Całek, A. (2013). Tabloidyzacja a konwergencja mediów – obraz wzajemnych zależności w polskim dyskursie publicznym. Analiza przypadku Tomasza Lisa. W: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 2, s. 311-328.
 

Artykuły w pracach zbiorowych

Całek, A. (2018). Muzeum jako narzędzie w procesie opowiadania transmedialnego o trudnym dziedzictwie: przypadek Fabryki Schindlera w Krakowie. W: Ł. Gaweł,  M. Kostera (red.), Etnografie instytucji dziedzictwa kulturowego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 77-90.

Całek, A. (2018). Analiza obrazu: studium przypadku Anny i Roberta Lewandowskich : pierwszej pary Instagrama. W: A. Hess, M. Lisowska-Magdziarz, A. Szymańska (red.), Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, s. 361-378.

Całek, A. (2016). Obraz zwykłego człowieka w polskich wersjach programów typu talent show na przykładzie „Top Model”. W: M. Gabryś-Sławińska, K. Pilipiuk (red.), Media a wartość. Człowiek w mediach. Biała Podlaska: Podlaska Fundacja Wspierania Talentów, s. 117-133.

Całek, A. (2014). „Laudetur Iesus Christus – tu Radio Watykańskie”: Dzień z życia Sekcji Polskiej. W: Kostera M. (red.), O zarządzaniu. Historie niezwykłe. Studia przypadków z zarządzania humanistycznego, Warszawa: Difin, s. 73-85.

Całek, A. (2013). Potencjał wizualny w tekstach bazowych marek konwergentnych na przykładzie „Wiedźmina”. W: I. Hofman, D. Kępa-Figura, Współczesne media. Język mediów. Lublin, s. 217-227. 

Całek, A. (2012). „Ja” na Facebooku, czyli rzecz o wartości tożsamości użytkownika sieci społecznościowej. W: A. Baczyński, M. Drożdż, Wartość mediów – od wyzwań do szans. Tarnów: Biblos, s. 267-284. 


Podręczniki

Całek, A., Kiełkowicz, A., Mauer, E., Pabisek, M., Sońta, J. (2019). Mobilni, czyli aktywni: urządzenia mobilne wspierają aktywne życie  podręcznik trenera. Kraków: Szkoła Medialna.