Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Beata Klimkiewicz, prof. UJ

portret prof. Beaty KlimkiewiczZakład Komunikowania Politycznego i Mediów

beatakl@hotmail.com
tel. 12 664 56 55
pokój nr 1.221


Zainteresowania badawcze

systemy medialne
pluralizm mediów
polityka medialna na poziomie krajowym, europejskim i globalnym
dziennikarstwo newsowe w nowym środowisku cyfrowym
komunikowanie międzykulturowe


Publikacje


Monografie

Klimkiewicz, B. (2014). A Polyvalent Media Policy in the Enlarged European Union. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Klimkiewicz, B. (red.), (2010). Media Freedom and Pluralism: Media Policy Challenges in the Enlarged Europe. Budapeszt: CEU Press. 

Klimkiewicz, B. (red.), (2005). Własność medialna i jej wpływ na pluralizm i niezależność mediów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Klimkiewicz, B. (2003). Mniejszości narodowe w sferze publicznej: reprezentacje, praktyki i regulacje medialne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 


Artykuły w czasopismach naukowych

Klimkiewicz, B. (2019). Pluralism in a Hybrid Media Environment from the User Perspective. In: CMPF: Research Project Reports, no. 2. 

Klimkiewicz, B., Wilk, M. (2018). Pluralizm mediów i media wspólnotowe w Unii Europejskiej i Polsce (Media Pluralism and community media in the European Union and Poland). W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 4, s. 715-729.

Klimkiewicz, B. (2017). State, Media and Pluralism: Tracing Roots and Consequences of Media Policy Change in Poland. In: Publizistik, no. 62(2), p. 197-214.

Klimkiewicz, B. (2014). The Media in Transitional Democracies (Review). In: European Journal of Communication, vol 29, no. 2. p. 244-249.

Klimkiewicz, B. (2010). Introduction: Structural Media Pluralism. In: International Journal of Communication, vol. 4, p. 906-913. 

Keremans, R., Klimkiewicz, B., Pickard, R., Petković, B., Sükösd, M., Valcke, P., dal Zotto, C. (2010). The European Media Pluralism Monitor: Bridging Law, Economics and Media Studies as a First Step towards Risk-Based Regulation in Media Market. In: The Journal of Media Law, vol. 2 no. 1., p. 85-114.


Artykuły w pracach zbiorowych

Bajomi‐Lázár, P., Balčytienė, A., Dobreva, A., Klimkiewicz, B. (2020). History of the Media in Central and Eastern Europe. In: K. Arnold, S. Kinnebrock, P. Preston (eds.), The Handbook of European Communication History. London: John Willey and Sons, p. 277-298.

Klimkiewicz, B. (2019). Reactivation: Reconsidering the Role of the State in Media Ownership in Poland. In: A. Giannakopolous (eds.), Media, Freedom of Speech and Democracy in the EU and Beyond. Tel Aviv: The S. Daniel Abraham Center, Tel Aviv University, p. 48-67.

Klimkiewicz, B., Szymańska, A. (2019). Poland: Mobilized, divided and EU-positive. In: N. Bolin, K. Falasca, M. Grusell, L. Nord (eds.), Euroflections. Leading academics on the European elections 2019. Sunsvall: Mittuniversitetet, Demicom, p. 39.

Klimkiewicz, B. (2018). Analiza systemowa na przykładzie badań pluralizmu mediów (The system analysis on the example of media pluralism). W: A. Hess, M. Lisowska-Magdziarz, A. Szymańska (red.), Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie. Kraków: Wydawnictwo TOC, s. 299-322.

Klimkiewicz, B. (2016). Between Norms and Accomplishment: Lessons for EU Media Policy from EU Enlargements.  In: H. van den Bulck, M. Puppis, S. Simpson, (eds.), European Media Policy for the Twenty-First Century: Assessing the Past, Setting Agendas for the Future. London, New York: Routledge, p. 195-218.

Klimkiewicz, B. (2015). Between Autonomy and Dependency: Funding Mechanisms of Public Service Media in Selected European Countries. In: K. Arriaza Ibarra, R. Kuhn, E. Nowak (eds.), Public Service Media in Europe: A Comparative Approach. New York: Routledge, p. 111-125. 

Klimkiewicz, B. (2015). Cultural and Geographical Dimensions of Media Pluralism. In: R. Pickard, M. Sukosd, P. Valcke (eds.), Media Pluralism and Diversity: Concepts, Risks and Global Trends. London: Palgrave Macmillan, p. 82-107.

Klimkiewicz, B. (2015). Putting Ends and Means at the Right Place: Media Pluralism Policies in Central and Eastern Europe. In: S. Barnett, J. Townend (eds.), Media Power and Plurality: From Hyper-local to High to High-Level Policy. London: Palgrave Macmillan, p. 201-220.

Klimkiewicz, B. (2013). Independence or balance of dependencies? Critical remarks on studying conditions of media regulators and public service media in Poland. In: K. Irion, W. Schulz, P. Valcke (eds.), The Independence of the Media and Its Regulatory Agencies: Shedding New Light on Formal and Actual Independence Against National Context. Bristol: Intellect, p. 185-212.

Klimkiewicz, B. (2013). Le pluralisme structurel des médias: le cas de l’Europe centrale et orientale. In: M. Loicq, F. Rebillard (eds.), Pluralisme de l’information et ‘media diversity’: Un état des lieux international. Bruksela: De Boeck, p. 117-136.