Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

prof. dr hab. Jacek Dąbała

Zakład Komunikowania Politycznego i Mediów

jacek.dabala@uj.edu.pl
tel. 12 664 58 07
pokój nr 1.380
 

Zainteresowania badawcze

jakość myślenia i głupota w komunikowaniu medialno-politycznym
przewidywanie makro bezpieczeństwa medialno-politycznego
audyt jakości mediów, aksjologia mediów, optymalizacja procesów komunikowania
warsztat dziennikarski, autoprezentacja medialna, budowanie wizerunku
literatura i film

 

Publikacje
 

Monografie 

Dąbała, J. (2023). Media, czyli głupiego widać- 104 diagnozy. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Dąbała, J. (2022). Media ćwiczą rozum. Vademecum rozsądku dla obywateli, polityków i dziennikarzy. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ (książka znajduje się w otwartym dostępie: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/290757)

Dąbała, J. (2021). Thinking. The Heart of the Media. Frankfurt am Main  New York – Oxford: Peter Lang.

Dąbała, J. (2020). Medialne fenomeny i paradoksy. Kraków: Universitas.

Dąbała, J. (2015). Creative Paths to Television JournalismFrankfurt am Main  New York – Oxford: Peter Lang.

Dąbała, J. (2014). Media i dziennikarstwo. Aksjologia – warsztat – tożsamość. Kraków: Universitas.

Dąbała, J. (2012). Mystery and Suspense in Creative Writing. Zurich – Berlin: LIT Verlag.

Dąbała, J. (2011). Warsztatowo-aksjologiczne mechanizmy tworzenia telewizji. Lublin:  Wydawnictwo KUL. 

Dąbała, J. (2010). Tajemnica i suspens w sztuce pisania. W kręgu retoryki dziennikarskiej i dramaturgii medialnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Dąbała, J. (2006). Horyzonty komunikacji medialnej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.


Artykuły w czasopismach naukowych

Dąbała, J. (2019). Audiowizualność a leksykalna hipertrofia. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 3, s. 123-132.

Dąbała, J. (2018). Ułuda myślenia publicystycznego a bledy w komunikowaniu. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 3, s. 372-387.

Dąbała, J. (2017). Multimodalność mediów w czasach audiowizualności a błędy w komunikowaniu. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 4, s. 707–722.

Dąbała, J. (2015). Jakość w mediach w stanie zmiennej percepcji grywalizacyjnej. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 4, s. 829-838.

 

fot. B. Nowakowski