Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr Małgorzata Winiarska-Brodowska

portret dr Małgorzaty Winiarskiej-BrodowskiejZakład Dziennikarstwa i Komunikowania Międzynarodowego
Pełnomocnik Dziekana WZiKS ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia
malgorzata.brodowska@uj.edu.pl
tel. 12 664 57 56
pokój nr 1.303

Zainteresowania badawcze

komunikowanie międzynarodowe media i komunikacja w Europie komunikacja w organizacji, komunikacja strategiczna marketing polityczny, komunikowanie polityczne dyplomacja publiczna i kulturalna, branding narodowy
 

Publikacje


Monografie

Majorek, M., Olszyk, S., Winiarska-Brodowska, M. (2018). Cyberpolityka: Internet jako przestrzeń aktywności politycznej. Warszawa: Texter.

Brickwedde, K., Gevorski, M., Hess, A., Michalak-Maliszewska, I., Nowak, K., Winiarska-Brodowska, M. (2017). W zwierciadle mediów: przedsiębiorczość kobiet i mężczyzn w Polsce i w Niemczech: zmieniające się wizerunki. Kraków: Wydawnictwo ToC.

Winiarska-Brodowska, M. (2014). Europa Obywateli? Proces komunikowania politycznego w Unii Europejskiej. Sosnowiec: Humanitas.


Artykuły w czasopismach naukowych

Surowiec, P., Kania-Lundholm, M., Winiarska-Brodowska, M. (2020). Towards illiberal conditioning?: new politics of media regulations in Poland (2015-2018). In: East European Politics, no 36(1), p. 27-43.

Winiarska-Brodowska, M. (2015). Political communication in the EU : civic potential of new media: (case study: Poland). In: Central European Journal of Communication, vol. 8, no. 2(15), p. 235-246

Winiarska-Brodowska, M. (2014). Komunikowanie polityczne w Unii Europejskiej: rola Internetu. W: Zeszyty Prasoznawcze. Mediatyzacje polityki, nr 2, s. 324-336.

Winiarska-Brodowska, M. (2013). Internauci o polityce europejskiej. Analiza porównawcza dyskusji na forum Debate Europe. W: Politeja, nr 3(25), s. 465-480.

Winiarska-Brodowska, M. (2008). Dialog z obywatelem – strategie komunikacyjne w Unii Europejskiej. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 1-2, s. 55-66.

Winiarska-Brodowska, M. (2006). Udział obywateli Unii Europejskiej w debacie nad przyszłością Europy. Analiza europejskiego forum dyskusyjnego Debate Europe. W: Państwo i Społeczeństwo. Społeczeństwo obywatelskie – historyczne źródła i współczesny obraz, t. 6, nr 1, s. 101-108.

Winiarska-Brodowska, M. (2005). Obraz polskiej polityki na łamach prasy austriackiej. W: Państwo i Społeczeństwo. Media i Polityka, t. 5, nr 2, s. 91-104.


Artykuły w pracach zbiorowych

Winiarska-Brodowska, M. (2022). Covid-19 and Government Communication in Poland. In: P. J. Maarek (eds.), Manufacturing Government Communication on Covid-19: A Comparative Perspective. Berlin: Springer Nature, p. 335-352.

Winiarska-Brodowska, M. (2020). A European public sphere. In: M. Winiarska-Brodowska (eds.), In search of a European public sphere: challenges, opportunities and prospects. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, p. 12-35.   

Winiarska-Brodowska, M. (2018). Partycypacja obywateli a kształtowanie marki narodowej na przykładzie Luksemburga, Szwecji i Polski. W: E. Jurga-Wosik, B. Secler, A. Stępińska (red.), Oblicza współczesnej komunikacji: konteksty, problemy, wyzwania. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, 2018, s. 47-58.

Frysztacka, B., Mikuła, A.,Winiarska-Brodowska, M. (2006).  Szwajcaria. W: B. Gierat-Bieroń (red.), Europejskie modele polityki kulturalnej t. 2. Kraków: Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, s. 135-164.

Winiarska-Brodowska, M. (2005). Promocja kultury austriackiej za granicą. W: B. Gierat-Bieroń, K. Kowalski (red.), Europejskie modele polityki kulturalnej t. 1. Kraków: Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, s. 133-142.