Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

portret prof. Teresy Sasińskiej-KlasZakład Dziennikarstwa i Komunikowania Międzynarodowego
Ekspert Team Europe Komisji Europejskiej w zakresie polityki senioralnej

teresa.sasinska-klas@uj.edu.pl
tel. 12 664 58 10
pokój nr 1.310

Zainteresowania badawcze

media a polityka
badania opinii publicznej
zagrożenia komunikacyjne, społeczeństwo ryzyka
media a integracja europejska  
odbiorcy mediów     


Publikacje


Monografie

Sasińska-Klas, T. (1992). Socjalizacja polityczna. Teorie, badania, ustalenia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 


Artykuły w czasopismach naukowych

Sasińska-Klas, T. (2018). Risk Communication in the Risk Society: Global Challenges. In: International Relations Review, no 1,  p. 159-170.

Sasińska-Klas, T. (2018). Użytkownicy Internetu w świetle badań opinii publicznej (2008-2018). W: Zarządzanie w Kulturze, nr 19, s. 95-105.

Sasińska-Klas, T. (2014). Swoistość zjawisk w komunikacji medialnej i problemy w ich badaniach empirycznych. W: Studia Medioznawcze, nr 1(56), s. 13-21.

Sasińska-Klas, T. (2014). Mediatyzacja a medializacja sfery publicznej. W: Zeszyty Prasoznawcze nr 2, s. 162-175.

Sasińska-Klas, T. (2012). New Dimensions of the Political Communication. Chances and Limits. In: Polish Political Science Yearbook no. XLI, p. 341-354.   

 


Artykuły w pracach zbiorowych


Ferenc, T. Sasińska-Klas, T. (2018). The Evolution of Political Branding. W: R. Dudał (red.), Fashion Politics. The Strategic Directions of Political Marketing. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 37-57.

Sasińska-Klas, T. (2018). Unstable Democratic Arrangements in East-Central Europe: the Case of Poland. In: H. M’rad (eds.), Partis politiques et transitions democratiques. Tunis: Wyd. Nirvana: s. 55-78.

Sasińska-Klas, T. (2018). Legitymizacja obecności Polski w Unii Europejskiej w świetle badań opinii publicznej. W: I. Kras, R. Kubicki, T. Wallas (red.), Aspekty polityczno-społeczne, ekonomiczne i prawne przyszłości Unii Europejskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, s. 61-92.

Sasińska-Klas, T. (2018). Przywództwo polityczne w czasach postpolityki: wyzwania, możliwości, ograniczenia. W: A. Stelmach, M. Lorenc, M. Łukaszewski (red.), Polityka i kultura w warunkach ponowoczesności, tom II. Ponań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. 163-171.

Sasińska-Klas, T. (2017). Populizm w XXI wieku - fenomen zjawiska i jego społeczne uwarunkowania. W: K. Glinka, R. Miernik, M. Nowina Konopka (red.), Populizm jako narzędzie marketingu politycznego. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 11-30.

Sasińska-Klas, T. (2017). Die polnische offentliche Meinung zur Fluchtlingsfrage. In: J. Franzke, B. Koszel, A. Sakson (eds.). Migrationspolitik in Deutschland und Polen. Herausforderungen und Losengsansatze in der europaischen Fluchtlingskrise. Potsdam: Welt Trends, p. 357-375.

Sasińska-Klas, T. (2012). Ewolucja kampanii negatywnej w kontekście kreowania wizerunku polityki i polityków (w stronę medialnego demontażu polityki). W: A. Kasińska-Metryka (red.), Forma czy treść? Rzecz o wizerunku w życiu społecznym i politycznym. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 11-27. 

Sasińska-Klas, T. (2012). Ewolucja instrumentarium komunikacji politycznej (politycznego public relations i marketingu politycznego). W: A. Kasińska-Metryka, P. Olszewski (red.), Marketing polityczny. Doświadczenia polskie. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 155-170.

Sasińska-Klas, T. (2010). Stereotypy i ich odzwierciedlenie w opinii publicznej. W: M. Gołoś, A. Kasińska-Metryka (red.), Mity i stereotypy w polityce. Przeszłość i teraźniejszość. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 7-20.

Sasińska-Klas, T. (2010). Transformation of the Political System in Poland after 1989 and the Role of the Media. In: R. Riedel (eds.). Central Europe. Two Decades After. Warsaw: Centre for Europe, Warsaw University & Institute of Political Science, Opole University, p. 351-362.

Sasińska-Klas, T. (2007). Badania opinii publicznej. Najnowsze wyzwania i ujęcia teoretyczne. W: J. Fras (red.), Studia nad komunikowaniem politycznym. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 239-247.

Sasińska-Klas, T. (2006). Medialny demontaż wizerunku sfery publicznej w Polsce. Czy odpowiedzialność i wiarygodność mediów uznać należy za relikt przeszłości? W: W. Furman, K. Wolny-Zmorzyński, M. Wrońska (red.), Między odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo i edukacja na przełomie wieków. Rezszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 11-18.