Magdalena Hodalska

Recenzowaną książką konstytuuje Magdalena Hodalska nowe pole badawcze w polskim medioznawstwie: badania nad traumą dziennikarzy, jej przyczynami i następstwami, sposobami przeciwdziałania i zapobiegania jej. (…)
Kończę tę opinię z głębokim przekonaniem, że recenzowana praca wkrótce wzbogaci polską literaturę medioznawczą, spotka się z zainteresowaniem i uznaniem nie tylko różnych środowisk naukowych i dziennikarskich, ale i menadżerów instytucji medialnych i przyczyni się do upowszechnienia i pogłębienia świadomości społecznej w zakresie potencjalnych i rzeczywistych zagrożeń dla dziennikarzy, które wynikają z ich zawodowych stresów traumatycznych. A ta pogłębiona świadomość spowoduje uwzględnienie problematyki traumy dziennikarskiej w programach kształcenia korespondentów wojennych, fotoreporterów, ale i redaktorów pozornie odizolowanych od krwawej rzeczywistości. A może skłoni też badaczy do powiązania traumy dziennikarzy z traumą odbiorców  mediów nasyconych stresogennymi treściami.

Z recenzji prof. Walerego Pisarka

Kraków, 4 listopada 2017

Pobierz książkę w formacie PDF

W książce opublikowano pełną recenzję prof. Walerego Pisarka, która jest Jego ostatnim tekstem naukowym.