magister

JAGODA MYTYCH

Zakład Ośrodek Badań Prasoznawczych

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • badania nad pamięcią i postpamięcią (memory studies),
  • studia nad traumą (trauma sudies),
  • media i kultura popularna,
  • przekład i komunikacja międzukulturowa,
  • literaturoznawstwo.

 

PROJEKTY BADAWCZE

2016. Grant: "Nieupamiętnione miejsca ludobójstwa i ich wpływ na pamięć zbiorową, tożsamość kulturową, postawy etyczne i relacje międzykulturowe we współczesnej Polsce", (NPRH 2016, Rozwój).

2016. Polsko-niemiecki projekt badawczy: "W zwierciadle mediów: przedsiębiorczość kobiet i mężczyzn w niemieckiej i polskiej prasie – zmieniające się wizerunki?” (Centralny Rejestr UJ 75. Nr 11482015 MF) realizowanym ze środków Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki.