doktor habilitowany

JAROSŁAW FLIS, prof. UJ

Zakład Badań nad Mediatyzacją

 

 

KONTAKT
jaroslaw.flis@uj.edu.pl
tel. 602-624-354
KONSULTACJE

pokój nr 1.223

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 • komunikowanie polityczne,
 • Public Relations,
 • zachowania wyborcze,
 • systemy wyborcze,
 • lokalna scena polityczna,
 • zarządzanie w sektorze publicznym,
 • partycypacja społeczna.

 

Socjolog zajmujący się komunikowaniem politycznym oraz badaniami samorządów i analizami wyborczymi. Członek rady Centrum Badań Ilościowych nad Polityką, interdyscyplinarnej instytucji powołanej przez Uniwersytet Jagielloński.

 

WYBRANE PUBLIKACJE

2016. Rządzący i opozycja. Kraków: IDMiKS (razem z Michałem Bukowskim, Agnieszką Hess, Agnieszką Szymańską).

2015. Antynomie sprzeciwu, Studia Socjologiczno-Polityczne, Nr1 (03), s. 93-103..

2015. Reprezentacja powiatów w sejmikach na przykładzie Małopolski, Acta Politica, nr 33, s. 32-57.

2014. Złudzenia wyboru. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2014. Głos i rozgłos. Medialne i systemowe determinanty indywidualnego wyniku wyborczego liderów list, Zeszyty Prasoznawcze, nr 57, s. 203-220.

2011. Stabilitaetstest, Osteuropa, 61. Jg., 5-6/2011, s. 279-294.

2011. Partie polityczne w wyborach prezydentów miast, Studia Politologiczne 20/2011, s. 139-159.

2011. Osoba czy opcja. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (razem z Michałem Bukowskim, Agnieszką Hess, Agnieszką Szymańską).

2008. The Senate 2007: Bloc Voting in Operation, Polish Political Science Yearbook 2008, s. 57-75.

2007. Samorządowe Public Relations. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

LISTA PUBLIKACJI

Projekty badawcze

 1. "Samorządowe unie personalne" 2013-2014 (Fundacja im. S. Batorego)
 2. "Barometr wyborczy" (2014-2016) - kontynuacja międzynarodowego projektu EUVOX 2014 – projekt realizowany przed wyborami parlamentarnymi i samorządowymi
 3. Program Rozwoju Instytucjonalnego - doskonalenie komunikacji społecznej w polskich samorządach (projekt finansowany przez Bank Światowy)
 4. „Badanie skali zjawiska gerrymanderingu w polskich wyborach do rad gmin w 2014 r.” – kierownik projektu - projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, nr projektu 2014/13/B/HS5/00862, konkurs OPUS 7 - kierownik projektu,
 5. „Ścieżki sukcesu, drogi odwrotu - wzorce kariery wyborczej i cyrkulacji elit w polskim wielopoziomowym systemie rywalizacji wyborczej” - projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, nr projektu 2016/21/B/HS5/00437, konkurs OPUS 11- kierownik projektu

 

Doświadczenie praktyczne

 • pełnił funkcję rzecznika prasowego Prezydenta Miasta Krakowa
 • prowadził szkolenia z zakresu komunikowania kryzysowego m.in. dla Państwowej Straży Pożarnej, Wojska Polskiego i Policji
 • stała współpraca z samorządami w charakterze prelegenta w trakcie konferencji czy warsztatów poświęconych partycypacji społecznej, organizowanych przez Związek Miast Polskich i inne organizacje samorządowe.

 

Stypendia

stypendysta na University of California, Irvine

Działalność ekspercka

 1. ekspert w pracach Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej przygotowującej Kodeks Wyborczy uchwalony w 2011 roku
 2. aktywny uczestnik debat i wysłuchań publicznych w związku z propozycjami zmian prawa wyborczego w latach 2015-2018