Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Jarosław Flis, prof. UJ

portret prof. Jarosława FlisaZakład Badań nad Mediatyzacją

jaroslaw.flis@uj.edu.pl
tel. 602-624-354
pokój nr 1.223


Zainteresowania badawcze

zachowania polityczne
systemy wyborcze
komunikowanie publiczne
konflikty społeczne
samorząd terytorialny


Publikacje


Monografie

Flis, J. (2014). Złudzenia wyboru. Społeczne wyobrażenia i instytucjonalne ramy w wyborach do sejmu i senatu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Cześnik, M., Flis, J., Gendźwiłł, A., Haman, J., Materska-Sosnowska, A., Michalak, B., Pietrzyk, P., Zbieranek, J. (2016). Nieważne głosy, ważny problem: wyniki badania kart do głosowania z wyborów do sejmików województw 2014. Warszawa: Fundacja Stefana Batorego.

Bukowski, M., Hess, A., Flis, J., Szymańska, A. (2016). Rządzący i opozycja. Partie sejmowe i lokalne w małopolskich wyborach samorządowych 2014. Kraków: Attyka.

Bukowski, M., Hess, A., Flis, J., Szymańska, A. (2011) Opcja czy osoba? Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Flis, J. (2007). Samorządowe public relations. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 


Artykuły w czasopismach naukowych

Flis, J., Słomczyński, W., Stolicki, D. (2020). Pot and ladle: a formula for estimating the distribution of seats under the Jefferson–D’Hondt method. W: Public Choice, no 182, s. 201-227.

Flis, J., Słomczyński, W., Stolicki, D. (2020). Kociołek i chochelka: formuła szacowania rozkładu mandatów metodą Jeffersona-D’Hondta. W: Decyzje, nr 32, s. 5-40.

Flis, J., Michalak, B. (2019). „Minimalne” manipulacje, czyli konsekwencje polityczne zmiany struktury okręgów wyborczych w wyborach do sejmu RP. W: Decyzje, nr 31, s. 73-90.

Flis, J., Gendźwiłł, A., Stolicki, D. (2018). Rywale włodarzy: doświadczenia i szanse samorządowych pretendentów. W: e-Politikon, nr 26, s. 33-64.

Gendźwiłł, A., Flis, J., Stolicki, D. (2018). Skuteczność głosów preferencyjnych w systemie proporcjonalnym z listami otwartymi. W: Decyzje, nr 29, s. 5-40.

Flis, J., Stolicki, D. (2017). JOW-y w gminach: lokalne partie władzy a nowe reguły rywalizacji. W: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 79(3), s. 253-266.

Flis, J., Stolicki, D. (2017). Powszechność i partykularyzm–przechyły terytorialne w wyborach sejmikowych 2006-2014. W: Rocznik Lubuski, nr 43(2), s. 65-81.

Flis J., Michalak B. (2017), Mieszany system wyborczy – cztery warianty dla Polski, W: Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, nr 55, s. 65-88.

Flis, J. (2011). Stabilitätstest: Die polnischen Parteien und ihre Wählerschaft. W: Osteuropa, s. 279-294.

Flis, J. (2011). Partie polityczne w wyborach prezydentów miast. W: Studia politologiczne, nr 20, s. 139-159.


Artykuły w pracach zbiorowych

Flis, J., Kwiatkowska, A. (2018) Polski system partyjny – idee i identyfikacje. W: K. A. Wojtaszczyk, P. Stawarz, J. Wiśniewska-Grzelak (red.), Zmierzch demokracji liberalnej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, s. 587-606.

Flis, J. (2015) Efekt książeczki, W: Załuska, J. (red), Co się stało 16 listopada. Warszawa: Fundacja Stefana Batorego, Warszawa, s. 41-51.