Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Jarosław Flis, prof. UJ

portret prof. Jarosława FlisaZakład Badań nad Mediatyzacją

jaroslaw.flis@uj.edu.pl
tel. 602-624-354
pokój nr 1.223


Zainteresowania badawcze

zachowania polityczne
systemy wyborcze
komunikowanie publiczne
konflikty społeczne
samorząd terytorialny


Publikacje


Monografie

Flis, J. (2014). Złudzenia wyboru. Społeczne wyobrażenia i instytucjonalne ramy w wyborach do sejmu i senatu. Kraków: Wydawnicztwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Cześnik, M., Flis, J., Gendźwiłł, A., Haman, J., Materska-Sosnowska, A., Michalak, B., Pietrzyk, P., Zbieranek, J.. (2016). Nieważne głosy, ważny problem: wyniki badania kart do głosowania z wyborów do sejmików województw 2014. Warszawa: Fundacja Stefana Batorego.

Bukowski, M., Hess, A., Flis, J., Szymańska, A. (2016). Rządzący i opozycja. Partie sejmowe i lokalne w małopolskich wyborach samorządowych 2014. Kraków: Attyka. 

Bukowski, M., Hess, A., Flis, J., Szymańska, A. (2011) Opcja czy osoba? Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Flis, J. (2007). Samorządowe public relations. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 


Artykuły w czasopismach naukowych

Flis, J., Słomczyński, W., Stolicki, D. (2020). Pot and ladle: a formula for estimating the distribution of seats under the Jefferson–D’Hondt method. W: Public Choice, no 182, s. 201-227.

Flis, J., Słomczyński, W., Stolicki, D. (2020). Kociołek i chochelka: formuła szacowania rozkładu mandatów metodą Jeffersona-D’Hondta. W: Decyzje, nr 32, s. 5-40.

Flis, J., Michalak, B. (2019). „Minimalne” manipulacje, czyli konsekwencje polityczne zmiany struktury okręgów wyborczych w wyborach do sejmu RP. W: Decyzje, nr 31, s. 73-90.

Flis, J., Gendźwiłł, A., Stolicki, D. (2018). Rywale włodarzy : doświadczenia i szanse samorządowych pretendentów.W: e-Politikon, nr 26, s. 33-64.

Gendźwiłł, A., Flis, J., Stolicki, D. (2018). Skuteczność głosów preferencyjnych w systemie proporcjonalnym z listami otwartymi. W: Decyzje, nr 29, s. 5-40.

Flis, J., Stolicki, D. (2017). JOW-y w gminach: lokalne partie władzy a nowe reguły rywalizacji. W: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 79(3), s. 253-266.

Flis, J., Stolicki, D. (2017). Powszechność i partykularyzm–przechyły terytorialne w wyborach sejmikowych 2006-2014. W: Rocznik Lubuski, nr 43(2), s. 65-81.

Flis J., Michalak B. (2017), Mieszany system wyborczy – cztery warianty dla Polski, W: Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, nr 55, s. 65-88.

Flis, J. (2011). Stabilitätstest: Die polnischen Parteien und ihre Wählerschaft. W: Osteuropa, s. 279-294.

Flis, J. (2011). Partie polityczne w wyborach prezydentów miast. W: Studia politologiczne, nr 20, s. 139-159.


Artykuły w pracach zbiorowych

Flis, J., Kwiatkowska, A. (2018) Polski system partyjny – idee i identyfikacje. W: K. A. Wojtaszczyk, P. Stawarz, J. Wiśniewska-Grzelak (red.), Zmierzch demokracji liberalnej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, s. 587-606.

Flis, J. (2015) Efekt książeczki, W: Załuska, J. (red), Co się stało 16 listopada. Warszawa: Fundacja Stefana Batorego, Warszawa, s. 41-51.