doktor habilitowany

JAROSŁAW FLIS

Zakład Badań nad Mediatyzacją

 

 

KONTAKT
jaroslaw.flis@uj.edu.pl
tel. 602-624-354
KONSULTACJE

pokój nr 1.223

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • komunikowanie polityczne,
  • Public Relations,
  • zachowania wyborcze,
  • systemy wyborcze,
  • lokalna scena polityczna,
  • zarządzanie w sektorze publicznym,
  • partycypacja społeczna.
 

WYBRANE PUBLIKACJE

2016. Rządzący i opozycja. Kraków: IDMiKS (razem z Michałem Bukowskim, Agnieszką Hess, Agnieszką Szymańską).

2015. Antynomie sprzeciwu, Studia Socjologiczno-Polityczne, Nr1 (03), s. 93-103..

2015. Reprezentacja powiatów w sejmikach na przykładzie Małopolski, Acta Politica, nr 33, s. 32-57.

2014. Złudzenia wyboru. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2014. Głos i rozgłos. Medialne i systemowe determinanty indywidualnego wyniku wyborczego liderów list, Zeszyty Prasoznawcze, nr 57, s. 203-220.

2011. Stabilitaetstest, Osteuropa, 61. Jg., 5-6/2011, s. 279-294.

2011. Partie polityczne w wyborach prezydentów miast, Studia Politologiczne 20/2011, s. 139-159.

2011. Osoba czy opcja. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (razem z Michałem Bukowskim, Agnieszką Hess, Agnieszką Szymańską).

2008. The Senate 2007: Bloc Voting in Operation, Polish Political Science Yearbook 2008, s. 57-75.

2007. Samorządowe Public Relations. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.