Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Joanna Grzechnik

portret mgr Joanny GrzechnikZakład Badań nad Mediatyzacją

joan.grzechnik@gmail.com

 


Zainteresowania badawcze

formalne i nieformalne aspekty funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego 
dialog obywatelski
miasto i miejskość
komunikacja ruchów społecznych oraz organizacji pozarządowych
metodologia badań nad mediami i socjologia mediów

 

Publikacje


Monografie

Grzechnik, J., Góral, E., Wilk, M. (2019). Dialog obywatelski w Krakowie. Uczestnicy – relacje – komunikowanie. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ.

Grzechnik, J. (2019). Rola nowych mediów w aktywizacji społeczności lokalnej. Studium przypadku: Krakowski Alarm Smogowy. Gdańsk-Nowy Targ: Wydawnictwo TOC.

Grzechnik, J. (2018). Media studenckie i akademickie. Wczoraj – dziś – jutro. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ.

Bukowski, Grzechnik, J., Hess, A., M. Klytta, W. (2018). Dialog obywatelski w Krakowie 5. Perspektywa dziennikarzy i kreatorów opinii. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ.

Bukowski, Grzechnik, J., Hess, A., M. Klytta, W. (2017). Dialog obywatelski w Krakowie 3. Reprezentacje medialne. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ.


Artykuły w czasopismach naukowych

Grzechnik, J. (2019). O różnorodności ruchów miejskich w Polsce. W: Zarządzanie Publiczne, nr 1, s. 77-95.

Grzechnik, J. (2018). Dialog obywatelski w Krakowie. Reprezentacje medialne aktorów dialogu obywatelskiego. W: Media i społeczeństwo, nr 9, s. 21-32. 


Artykuły w pracach zbiorowych

Grzechnik, J. (2019). Medialne reprezentacje dialogu obywatelskiego w Krakowie w narracjach dziennikarzy. W: A. Hess, M. Nowina Konopka, W. Świerczyńska-Głownia (red.), Dynamika przemian w mediach, Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, s. 91-112.