Populistyczna radykalna prawica

Dominika Kasprowicz

 

W monografii podjęto ambitną próbę konceptualizacji populistycznego radykalizmu prawicowego jako obszaru badawczego, jak również analizy struktur tegi typu ruchów i partii oraz uścislenia ich statusu w systemie politycznym. Autorka traktuje populistyczne partie radykalnie prawicowe jako swoistą soczewkę, która pozwala czytelnikowi z bliska dostrzec problemy demokracji liberalnych oraz przeanalizować fenomwen, który zmienia polityczną praktykę państw demokratycznych.

Z recencji Łukasza Zwieffela

 

Pobierz książkę w formacie PDF.