magister

KATARZYNA GAD

Zakład Badań nad Mediatyzacją

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • wykorzystanie nowych mediów do budowy marki różnych podmiotów,
  • branding i wpływ e-marki narodowej na postrzeganie kraju,
  • zastosowanie wybranych form nowych mediów w dyplomacji,
  • dialog obywatelski.

 

WYBRANE PUBLIKACJE

2016. Dialog obywatelski w Krakowie. Formy i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, (red.) Maciej Zweiffel. Nowy Targ: Wydawnictwo ToC (razem z Agnieszką Hess, Ewą Bogacz-Wojtanowska, Sylwią Wroną i Eweliną Góral).

2016. Polska e-marka narodowa. Spoty promocyjne Polski w internecie jako element brandingu narodowego, (red.) Maciej Zweiffel, redaktor prowadzący dr hab. Agnieszka Hess. Kraków: Instytut Dziennikarstw, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2016. Branding narodowy w nowych mediach. Spoty promocyjne Polski w internecie jako element brandingu marki narodowej, [w:] Teraz Polska Promocja i Rozwój, tom 7, red. Jarosław Górski, s. 23-32.