magister 

KATARZYNA LORENC

Zakład Komunikowania Międzynarodowego i Mediów

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • wolność mediów,
  • media w kontekście międzynarodowym,
  • stosunki międzynarodowe,
  • marketing polityczny,
  • nowe media,
  • marketing online.

 

WYBRANE PUBLIKACJE

2016. Przemiany w pojmowaniu wolności mediów, [w:] Społeczeństwo. Współczesność. Zmiana. Wybrane aspekty, red. Witold Jedynak, Jarosław Kinal. Rzeszów: Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 144-154.

2015. Wizerunek polskich wyborów prezydenckich w 2015 r. Analiza zawartości prasy USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec, Arena, Sprawy międzynarodowe, nr 17, Kraków: Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 24-32.