Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Katarzyna Lorenc

portret mgr Katarzyny LorencZakład Dziennikarstwa i Komunikowania Międzynarodowego

katarzyna-lorenc@doctoral.uj.edu.pl

 

 

Zainteresowania badawcze

komunikacja polityczna
media społecznościowe
astroturfing
wolność mediów
media w kontekście międzynarodowym

 

Publikacje


Monografie

Lorenc, K. (2017). Dynamika wolności mediów na świecie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 

Artykuły w czasopismach naukowych

Lorenc, K. (2019). Voting Advice Applications as tools for researching and influencing voters: agenda setting and framing in European VAAs. W: World Scientific News, nr 129, s. 72-84.

Lorenc, K. (2019). Women in South African politics: gender equality in the Republic of South Africa. W: e-Politikon, nr 30, s. 79-100.

Lorenc, K. (2018). Dobór i konstrukcja twierdzeń kwestionariusza w nawigatorach wyborczych (Voting Advice Applications): od problemów metodologicznych po ideologię. W: e-Politikon, nr 25, s. 183-202.

Lorenc, K. (2016). Wolność mediów a bezpieczeństwo państwa. W: Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 13, s. 139-155.
 

Artykuły w pracach zbiorowych

Lorenc, K. (2016). Przemiany w pojmowaniu wolności mediów. W: W. Jedynak, J. Kinal (red.), Społeczeństwo. Współczesność. Zmiana. Wybrane aspekty. Rzeszów, s. 144-154.