Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Katarzyna Pagacz (Gad)

portret mgr Katarzyny PagaczZakład Komunikowania Politycznego i Mediów

k.pagacz@uj.edu.pl
tel. 12 664 58 07
pokój nr 1.380Zainteresowania badawcze

dyplomacja cyfrowa w skali europejskiej
branding i wpływ e-marki narodowej na postrzeganie kraju
Public Relations
badania mediów i analiza danych


Publikacje


Monografie

Gad, K. (2016). Polska e-marka narodowa. Spoty promocyjne Polski w internecie jako element brandingu narodowego. Kraków: Wydawnictwo TOC.

Bogacz-Wojtanowska, E., Gad, K., Góral, E., Hess, A., Wrona, S. (2016). Dialog obywatelski w Krakowie. Formy i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi. Nowy Targ: Wydawnictwo ToC.

Pagacz, K. (2022). Dyplomacja cyfrowa: pojęcie i narzędzia badań społecznościowej dyplomacji publicznej: obraz państw Unii Europejskiej. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Artykuły w czasopismach naukowych

Gad, K. (2016). Branding narodowy w nowych mediach. Spoty promocyjne Polski w internecie jako element brandingu marki narodowej. W: Teraz Polska Promocja i Rozwój, t. 7, s. 23-32. 

Pagacz, K. (2022). Dyplomacja cyfrowa w czasie pandemii COVID-19. Zmiana kierunków komunikacji i dyplomacja quasi-medialna. W: Studia Medioznawcze, 23 (3), s. 1210-1223