Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dwie dekady istnienia Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej to okres fascynujących, niezwykle dynamicznych zmian w mediach i komunikowaniu. Towarzyszyliśmy tym zmianom, zadając pytania, poszukując odpowiedzi, komentując i spierając się, wprowadzając studentów w skomplikowane procesy komunikowania w tworzącym się w Polsce społeczeństwie informacyjnym.

Jubileuszowa konferencja, która odbyła się w październiku 2018 roku z okazji dwudziestolecia istnienia Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego zainaugurowała coroczne spotkania przedstawicieli szeroko rozumianych nauk o komunikacji społecznej i mediach, które integrują polskie środowisko naukowe w ramach konferencji z cyklu „WIEDZA - KOMUNIKACJA - DZIAŁANIE”.

zaproszenie do udziału w konferencji "Wiedza - Komunikacja - Działanie" w roku 2020

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CEECOM 2021 Conference

 

The 13th Central and Eastern European Communication and Media Conference was held on the 22nd-23rd of October 2021. Due to the COVID-19 pandemic, the conference was held online. The main organizer of this two-day event was the Institute of Journalism, Media and Social Communication of the Jagiellonian University. The event was co-organized by the Polish Communication Association as well as the Central and East-European Network of the European Communication Research and Education Association (ECREA). The conference took place under the auspices of the Rector of the Jagiellonian University, the Austrian Consul General in Kraków, Consul General of the Federal Republic of Germany in Kraków and Consul General of the Slovak Republic in Kraków. It was opened by the dean of the Faculty of Management and Social Communication of the Jagiellonian University, a representative of the Polish Communication Association's authorities, and members of the diplomatic corps - diplomatic missions of Central and Eastern European countries based in Kraków. The opening ceremony was followed by a presentation on  the theme of the conference, namely the New Communication Revolution and the showing of a short movie about the history of CEECOM (the link below). This film could not have been made without cooperation from distinguished academics closely related to the CEECOM and its previous events and projects: Professor Bogusława Dobek-Ostrowska. Professor Epp Lauk, Professor Zrinjka Perusko, Professor Irena Reifova and Professor Lilia Raycheva.

During the first session of the conference, the keynote lectures were given by four esteemed professors in media and communication studies: Professor Alina Bârgăoanu (National University of Political Studies and Public Administration in Bucharest), Professor Michael Brüggemann, (University of Hamburg), Professor Bogusława Dobek-Ostrowska (University of Wrocław) and Professor Zrinjka Peruško (University of Zagreb). The second plenary session of the conference was dedicated to the CEE Network. This special panel, titled ‘CEE Network – its origin, development and future’ and chaired by Professor Lenka Vochocova (vice-chair of the CEE Network), gathered scholars who have been engaged with the CEE Network for many years: Professor John Downey (ECREA President) and Professor Irena Reifova (ECREA vice-president) among others. The special panel of the Polish Communication Association (‘Social communication and media studies in Poland - heritage and future’) featured presentations by Professor Iwona Hofman (president of the PCA) who chaired this panel, Professor Bogusława Dobek-Ostrowska (University of Wrocław), Professor Teresa Sasińska-Klas (Jagiellonian University), Professor Jadwiga Woźniak-Kasperek (University of Warsaw), Professor Stanisław Jędrzejewski (Kozminski University) and Dr. habil. Katarzyna Kopecka-Piech (Maria Curie-Sklodowska University). The third part of the first conference day was intended for discussions related to the communication-centered scientific journals in the CEE region. The ‘Central European Journal of Communication (CEJC)’ panel chaired by Professor Michał Głowacki (editor-in-chief of the CEJC) was titled ‘Scholarly Journals in Central and Eastern Europe: Collaborative Practices to Support Knowledge Exchange’. The panelists, CEE journals editors (Viktorija Car / Medijske Studije, Croatia, Márton Demeter / KOME – An International Journal of Pure Communication Inquiry, Hungary, Anna Gladkova / The World of Media, Russia, Rafał Kuś / Zeszyty Prasoznawcze, Poland, Elena Negrea-Busuioc / The Romanian Journal of Communication and Public Relations, Romania, Sergei Samoilenko / Communication Association of Eurasian Researchers, CAER and Agnieszka Stępińska / Central European Journal of Communication), reflected on the scholarly collaboration in the region. This part was supplemented by a panel entitled ‘Scientific journals for young scholars in Central and Eastern Europe: experience and challenges’ organized by the ‘Com.press’ journal under the leadership of Dominika Popielec (Kazimierz Wielki University).

The second day of the conference was filled with fascinating presentations given by the CEECOM participants. Academic reflections on the new communication revolution were deepened during multiple different panels. They were divided into four parallel thematic sessions focusing on international relations and global communication, political communication in CEE, cultural issues, and COVID-19 pandemic conditions. The topics included contemporary trends in media and communication, challenges for democracy, media regulation, misinformation and disinformation, communication technologies and condition of today’s journalism. The second day also featured a roundtable discussion with representatives of Polish media. Participants in the panel entitled ‘Broad-, narrow- and egocasting. How does mediamorphosis affect the work of journalists?’ included: Beata Biel – news digital premium development unit director in TVN24 – a 24-hour commercial news channel, Adam Czerwiński – music director in the largest Polish commercial radio station RMF FM, Patryk Stanik – communication and social media manager in Tygodnik Powszechny – a weekly magazine published in Kraków since 1945, Daniel Rząsa – editor-in-chief of 300Gospodarka – a news service dedicated to economics and Kamil Turecki – international affairs journalist in the largest Polish web portal Onet.pl. The invited journalists shared their views on the new circumstances of their professional activities. The conference was closed by Malgorzata Winiarska-Brodowska, chair of the ECREA’s Central and East-European Network and chair of the CEECOM 2021 Organizing Committee, with the announcement of the next CEECOM, the 14th Central and Eastern European Communication and Media Conference, which will take place in 2023 in Brno, Czech Republic.

 

An extended version of the CEECOM 2021 Conference Report can be found in ‘Media Research Issues’, 2022, vol. 65, No. 3 (251).

 

A movie presenting the history of CEECOM: CEECOM 2021 - YouTube

 

W dniach 15-16 października 2020 roku odbyła się trzecia już konferencja z cyklu „Wiedza – Komunikacja – Działanie”, zorganizowana przez Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podobnie jak poprzednie, odbyła się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Jednym z głównych partnerów wydarzenia był Instytut Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wniósł do debaty naukowej perspektywę bibliologów oraz informatologów. Ważnym celem organizatorów konferencji była bowiem integracja środowiska badaczy reprezentujących nowo zdefiniowaną dyscyplinę nauk o komunikacji społecznej i mediach. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji były zmiany. Ze względu na nadzwyczajną sytuację związaną ze stanem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 tegoroczna edycja miała charakter zdalny. W tym wyjątkowym – ze względu na formę – wydarzeniu wzięło udział ponad 80 osób reprezentujących 19 ośrodków naukowych. W 14 panelach dyskusyjnych wystąpiło 65 prelegentów.

Konferencję otworzyły dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ, dr hab. Maria Nowina Konopka, prof. UJ oraz dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ. Następnie odbyło się wręczenie nagrody w konkursie PTKS na najlepszy doktorat w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach w 2019 roku. Głos zabrała Prezes PTKS prof. dr hab. Iwona Hofman (UMCS), która, odnosząc się do wirtualnej formy wydarzenia, stwierdziła, że jako środowisko naukowe kolejny raz przecieramy ścieżki. Laureatem nagrody został dr Paweł Łokić z UAM, który pod opieką dr hab. Doroty Piontek, prof. UAM napisał pracę pt. „Praktyki uprawiania zawodu dziennikarza w środowisku nowych mediów”.         

Właściwą część konferencji rozpoczęła dyskusja panelowa pt. „Współczesne media są komunikatorem czy interpretatorem zmian?”, którą poprowadziła dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ. Jej gośćmi byli: Michał Szułdrzyński – Zastępca Redaktora Naczelnego w dzienniku „Rzeczpospolita”, Ewa Drzyzga – dziennikarka telewizyjna, prowadząca programy „Dzień Dobry TVN” i „36,6 TVN”; Marcin Kubat – dziennikarz radiowy i opiekun radiowy UJ FM oraz Monika Chylaszek – Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Krakowa. Zaproszeni goście dyskutowali m.in. o roli i funkcjach mediów, o wpływie stanu pandemii koronawirusa na pracę dziennikarzy oraz kierunkach kształcenia kolejnych pokoleń dziennikarzy.

Po dyskusji z udziałem gości nastąpiła właściwa część konferencji, czyli panele z referatami. W tym roku – wyjątkowo ze względu na formę konferencji – dyskusje odbywały się nie tylko na zakończenie paneli, ale również w trakcie wystąpień – na czacie platformy MS Teams, za pośrednictwem której odbywało się całe wydarzenie. Wśród podejmowanych przez referentów tematów znalazły się m.in. takie z zakresu komunikowania o i w nauce, medialnych dyskursów o i w pandemii, komunikowania politycznego i międzynarodowego, dezinformacji, czy etyki pracy dziennikarzy.

Ważnym wydarzeniem towarzyszącym konferencji, które również miało – ze względu na formę – pionierski charakter był jubileusz dr. hab. Ryszarda Filasa (UJ). Spotkanie online na platformie MS Teams, na które zalogowało się kilkudziesięcioro gości, przebiegło w uroczystej, ale równocześnie niezwykle serdecznej atmosferze. Na ręce Jubilata została złożona księga „Od modernizacji do mediosfery. Meandry transformacji w komunikowaniu. Prace ofiarowane dr. hab. Ryszardowi Filasowi”, przygotowana pod redakcją dr hab. Agnieszki Cieślikowej, prof. IH PAN i dr. Pawła Płanety. W laudacjach podkreślano wyjątkowo obszerny i ważny dla rozwoju polskiego medioznawstwa dorobek naukowo-badawczy zastępcy redaktora naczelnego Zeszytów Prasoznawczych. Nie obyło się oczywiście także bez licznych wspomnień i anegdot z życia zawodowo-towarzyskiego oraz wzniesienia (zapośredniczonego medialnie) toastu.

Komitet organizacyjny już teraz zaprasza na kolejną konferencję z cyklu „Wiedza – Komunikacja – Działanie” (21-22.10.2021), której tematem wiodącym będzie tym razem „Nowa rewolucja komunikacyjna”.

mgr Joanna Grzechnik
 

uczestnicy konferencjiuczestnicy konferencjiuczestnicy konferencjiuczestnicy konferencji

"Komunikowanie interdyscyplinarne" było hasłem przewodnim drugiej konferencji zorganizowanej przez IDMiKS UJ, która miała miejsce w dniach 17-18 października 2019 roku w gmachu Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Partnerem tegorocznej konferencji był Instytut Studiów Informacyjnych UJ.

W związku z przyjętą w Polsce w 2018 roku nową klasyfikacją dyscyplin do udziału zostali zaproszeni przede wszystkich badacze reprezentujący dotychczasowe nauki o mediach, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej oraz bibliologię i informatologię. Konferencje IDMiKS UJ mają na celu poszerzanie perspektyw badawczych w interdyscyplinarnym gronie, dlatego wydarzenie otwarte jest na różnorakie perspektywy podejmowania zagadnień komunikacji społecznej, także te będące w obszarach zainteresowania innych dyscyplin naukowych.

Druga z cyklu konferencji „Wiedza – Komunikacja – Działanie” rozpoczęła się od dyskusji panelowej, w której zaproszeni przedstawiciele świata nauki, mediów i samorządu lokalnego poszukiwali wspólnie odpowiedzi na pytanie, czy współczesne media są komunikatorem czy kreatorem rzeczywistości społecznej? Konieczność redefinicji roli mediów we współczesnych społeczeństwach oraz konfrontacji społecznej odpowiedzialności zawodu dziennikarza z faktyczną kondycją dziennikarstwa to jedne z istotniejszych tez, które wymagają szczególnej refleksji i były omawiane w ramach rzeczonej dyskusji.

Obrady konferencji toczyły się w ramach czternastu paneli z referatami w obrębie trzech sesji tematycznych: Media – interdyscyplinarnie, Komunikowanie wiedzy i w grupach zawodowych oraz Komunikowanie okiem młodych naukowców. Trzecia sesja, kierowana przede wszystkim do studentów i doktorantów została przygotowana we współpracy z Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Pierwszy dzień konferencji zakończyła uroczysta kolacja na zaproszenie Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. W siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – w Pałacu Krzysztofory – uczestnicy konferencji mieli okazję do wymiany poglądów w bardziej swobodnej atmosferze.

W konferencji wzięło udział 120 uczestników reprezentujących 21 polskich ośrodków naukowych. Podejmowane tematy dotyczyły m.in. komunikowania wiedzy, kształtowania opinii publicznej i wizerunku, reklamy i promocji, edukacji, rozrywki i sztuki, polityczno-wyborczych narracji medialnych, języka i obrazu w mediach, nowych technologii oraz komunikowania o zdrowiu.

mgr Joanna Grzechnik

Dwie dekady istnienia Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej to okres fascynujących, niezwykle dynamicznych zmian w mediach i komunikowaniu. Towarzyszyliśmy tym zmianom, zadając pytania, poszukując odpowiedzi, komentując i spierając się, wprowadzając studentów w skomplikowane procesy komunikowania w tworzącym się w Polsce społeczeństwie informacyjnym. Podjęte dyskusje i wystąpienia zaprezentowane podczas jubileuszowej konferencji, która odbyła się w dniach 25-26 października 2018 r. zobrazowały te przemiany i wskazały kierunki rozwoju mediów w przyszłości.

Konferencję naukową poprzedziła uroczysta inauguracja obchodów 20-lecia istnienia Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, która odbyła się w Collegium Novum.

Konferencję rozpoczęła się od dyskusji panelowej na niezwykle ważny temat: przyszłość prasy oraz ewolucja prasoznawstwa w związku z przemianami społecznej i kulturalnej pozycji mediów drukowanych. 

Jednak podjęta podczas paneli naukowych tematyka nie zawężała się jedynie do prasy. Dyskutowano również szeroko o telewizji, radiu, nowych mediach i „nowych” nowych mediach. Przedmiotem debaty były ponadto zagadnienia z obszaru komunikacji społecznej, w tym: kształtowania opinii publicznej i wizerunku, reklamy i promocji, edukacji, rozrywki i sztuki.

Obrady konferencji odbyły się w obrębie pięciu sesji tematycznych: media i sfera publiczna; media, polityka i społeczeństwo obywatelskie; media i kultura; język i obraz w mediach; transformacja mediów (historia, system, zarządzanie).

W konferencji wzięło udział przeszło 200 uczestników, w tym: naukowcy zajmujący się mediami oraz problematyką komunikacji społecznej, przedstawiciele mediów i ośrodków badania opinii publicznej, dziennikarze, a także doktoranci, studenci i absolwenci Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ.

Po zakończeniu jubileuszowej konferencji „Wiedza – Komunikacja – Działanie” szczególne podziękowania należą się: dr hab. Marii Nowina Konopce, która czuwała nad przebiegiem konferencji, dr hab. Weronice Świerczyńskiej-Głownia, która koordynowała uroczystości jubileuszowe, dr hab. Dominice Kasprowicz, która była gospodynią wydarzeń w  Willi Decjusza, dr hab. Agnieszce Szymańskiej za przygotowanie programu konferencji oraz pokazu zdjęć, dr Magdalenie Hodalskiej za organizację uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej prof. Walerego Pisarka, dr Teresie Sławińskiej za zorganizowanie podziękowań dla partnerów Quest France, dr hab. Małgorzacie Lisowskiej-Magdziarz, prof. UJ za przygotowanie dyskusji panelowej i wstępne prace nad programem konferencji, dr Pawłowi Płanecie za przygotowanie jubileuszowego folderu pracowników IDMiKS, dr Monice Wawer za pracę nad filmem obrazującym historię naszego Instytutu, red. Rafałowi Wietoszko za opiekę nad studenckim projektem jubileuszowej strony internetowej studentów IDMiKS, mgr Krzysztofowi Nowakowi za medialną oprawę konferencji, dr Michałowi Bukowskiemu za przygotowanie wizualizacji wystąpień konferencyjnych, dr hab. Beacie Klimkiewicz za wypełnienie zadań specjalnych, Małgorzacie Chęcińskiej-Głazik i Annie Harnik za sprawny sekretariat konferencji oraz naszym niezastąpionym doktorantom: Paulinie Czernek, Katarzynie Gad, Joannie Grzechnik, Wioletcie Klytcie, Krzysztofowi Marcinkiewiczowi, Pawłowi Nowakowi, Joannie Szpyt-Wiktorowskiej i Magdalenie Wilk.

uczestnicy konferencjiuczestnicy konferencjiuczestnicy konferencjiuczestnicy konferencji