Komunikacja Lekarz - Pacjent

Maria Nowina Konopka

Publikacja Marii Nowina Konopki stanowi niezwykle cenne źródło wiedzy na temat procesu komunikowania pomiędzy lekarzem i pacjentem. Autorka z erudycyjną lekkością, naukową pewnością, ale też wyrozumiałością i wyczuciem porusza się w przestrzeni interdyscyplinarnej komunikowania klinicznego. Interdyscyplinarny charakter książki z pewnością zainteresuje zarówno osoby z obszaru nauk o komunikowaniu i mediach, jak i nauk medycznych oraz praktykujących lekarzy. Może być też wartościowym tekstem dla pracowników fundacji pomagających pacjentom, jak również samych pacjentów i członków ich rodzin. Jako cenne kompendium wiedzy poszerzającej wgląd w teoretyczne i praktyczne aspekty komunikowania klinicznego, książka Marii Nowina Konopki stanowi obowiązkową lekturę dla wszystkich zainteresowanych procesami komunikowania w środowisku medycznym.

Z recenzji dr hab. Beaty Klimkiewicz

 

Pobierz książkę w formacie PDF