Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Krzysztof Marcinkiewicz

portret mgra Krzysztofa MarcinkiewiczaZakład Nowych Mediów
Sekretarz redakcji czasopisma "Com.press"

krzysztof.marcinkiewicz@doctoral.uj.edu.pl
Zainteresowania badawcze

komunikacja i marketing polityczny
komunikowanie o bezpieczeństwie
rzecznictwo prasowe i strategie komunikacyjne
rozwój społeczeństwa informacyjnego


Publikacje


Monografie

​Popielec, D., Marcinkiewicz, K. (2021). Media – Język – Społeczeństwo. Stan badań i aktualne problemy. Kraków-Wrocław, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ. 

Marcinkiewicz, K., Nowak, P., Popielec, D., Wilk, M. (2020). Koronawirus wyzwaniem współczesnego społeczeństwa. Kraków-Wrocław, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ.


Artykuły w czasopismach naukowych

Marcinkiewicz, K. (2019). Skutki mediatyzacji i celebrytyzacji w mediach i społeczeństwie. W: Com.press, nr 2(4), s. 40-53.

Marcinkiewicz, K. (2018). Modele celebrytyzacji polityki w mediach w Polsce. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 4, s. 825-838.

Marcinkiewicz, K. (2018). Celebritization and mediatisation politics: the Polish and international theoretical and research perspective. In: Culturological Almanac, vol 8. Winnica: Nilan Ltd., p.74-81.


Artykuły w pracach zbiorowych

Marcinkiewicz, K. (2015). „Co usłyszycie na ucho rozgłaszajcie na dachach!” – etyczne aspekty komunikowania w mediach. W: J. Zimny (red.), Otwarte usta – wolność czy zadanie? Stalowa Wola: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 407-416. 

Marcinkiewicz, K. (2015). Akceptacja antywartości w mediach i komunikowaniu masowym. W: J. Zimny (red.), Aksjologia drogą prawdy i szczęścia. Stalowa Wola: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s.513-520.

Marcinkiewicz, K. (2015). Pontyfikat papieża Franciszka w agendzie polskich tygodnikach opinii. W: M. Chmielewski i in. (red.), Sacrum w mediach. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 103-122.