magister

KRZYSZTOF MARCINKIEWICZ

Zakład Nowych Mediów

 

 

 

ORCID iD: 0000-0001-8348-1468

 

KONTAKT

 

krzysztof.marcinkiewicz@doctoral.uj.edu.pl

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • komunikacja i marketing polityczny,
  • komunikowanie o bezpieczeństwie,
  • rzecznictwo prasowe i strategie komunikacyjne,
  • rozwój społeczeństwa informacyjnego

 

WYBRANE PUBLIKACJE

2019. Skutki mediatyzacji i celebrytyzacji w mediach i społeczeństwie, Com.press, 2(4), s. 40–53.

2018. Modele celebrytyzacji polityki w mediach w Polsce, Zeszyty Prasoznawcze, 4(236), s. 825–838.

2018. Celebritization and mediatisation politics : the Polish and international theoretical and research perspective. W: Culturological Almanac, vol 8/2018, s.74-81, Winnica: Nilan Ltd.

2015. „Co usłyszycie na ucho rozgłaszajcie na dachach!” - etyczne aspekty komunikowania w mediach. W: J. Zimny (red.), Otwarte usta – wolność czy zadanie?, s. 407-416, Stalowa Wola: Wydawnictwo KUL.

2015. Akceptacja antywartości w mediach i komunikowaniu masowym. W: J. Zimny (red.), Aksjologia drogą prawdy i szczęścia, s.513-520, Stalowa Wola: Wydawnictwo KUL.

2015. Pontyfikat papieża Franciszka w agendzie polskich tygodnikach opinii. W: M. Chmielewski i in. (red.), Sacrum w mediach, s. 103–122Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

INNE AKTYWNOŚCI

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego „Com.press” – www.compress.edu.pl

Członek Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów PTKS