Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Krzysztof Marcinkiewicz

portret mgra Krzysztofa MarcinkiewiczaZakład Nowych Mediów
Sekretarz redakcji czasopisma "Com.press"

krzysztof.marcinkiewicz@doctoral.uj.edu.pl




Zainteresowania badawcze

komunikacja i marketing polityczny
komunikowanie o bezpieczeństwie
rzecznictwo prasowe i strategie komunikacyjne
rozwój społeczeństwa informacyjnego


Publikacje


Artykuły w czasopismach naukowych

Marcinkiewicz, K. (2019). Skutki mediatyzacji i celebrytyzacji w mediach i społeczeństwie. W: Com.press, nr 2(4), s. 40-53.

Marcinkiewicz, K. (2018). Modele celebrytyzacji polityki w mediach w Polsce. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 4, s. 825-838.

Marcinkiewicz, K. (2018). Celebritization and mediatisation politics: the Polish and international theoretical and research perspective. In: Culturological Almanac, vol 8. Winnica: Nilan Ltd., p.74-81.


Artykuły w pracach zbiorowych

Marcinkiewicz, K. (2015). „Co usłyszycie na ucho rozgłaszajcie na dachach!” – etyczne aspekty komunikowania w mediach. W: J. Zimny (red.), Otwarte usta – wolność czy zadanie? Stalowa Wola: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 407-416. 

Marcinkiewicz, K. (2015). Akceptacja antywartości w mediach i komunikowaniu masowym. W: J. Zimny (red.), Aksjologia drogą prawdy i szczęścia. Stalowa Wola: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s.513-520.

Marcinkiewicz, K. (2015). Pontyfikat papieża Franciszka w agendzie polskich tygodnikach opinii. W: M. Chmielewski i in. (red.), Sacrum w mediach. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 103-122.