doktor

KRZYSZTOF NOWAK

Zakład Badań nad Mediatyzacją

 

 

KONTAKT
krzysztoff.nowak@uj.edu.pl
tel. 12 664-58-16
KONSULTACJE

pokój nr 1.302

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • nowe technologie w komunikowaniu społecznym (technokratyzacja dialogu obywatelskiego),
  • cyfryzacja mediów,
  • sfera publiczna,
  • montaż jako sztuka narracji.
 

WYBRANE PUBLIKACJE

2018. Znaczenie internetowych narzędzi lokalnego komunikowania politycznego w dobie glokalizacji : podejście teoretyczne, Com.press 2(1)

2017. , W zwierciadle mediów: przedsiębiorczość kobiet i mężczyzn w Polsce i w Niemczech: zmieniające się wizerunki, Kraków, Wydawnictwo ToC (razem z Brickwedde Katja, Gevorski Marianna, Hess Agnieszka, Michalak-Maliszewska Iga, Winiarska-Brodowska Małgorzata)

2015. Dialog obywatelski w Krakowie w opiniach mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów. Kraków: Wydawnictwo Attyka (razem z Agnieszką Hess, Małgorzatą Lisowską-Magdziarz, Małgorzatą Lendzion).

2015. Facebookowa walka o samorządy, [w:] Technopolityka w świecie nowych mediów, (red.) Marcin K. Zwierżdżyński, Mirosław Łakomy, Konrad Oświecimski. Kraków: Wydawnictwo Ignatianum & WAM, s. 235-260.

2015. Nawigacja na mniejszych akwenach. Programy ugrupowań i kandydatów samorządowych w aplikacji internetowej barometr wyborczy 2014, [w:] Dyskusje o samorządzie terytorialnym (zeszyt tematyczny), (red.) J. Itrich-Drabarek, A. Byrska; Ośrodek Analiz Politologicznych UW „Kwartalnik Naukowy Ośrodka Badań Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego e-politikon, nr XV - jesień 2015, s. strony 8-44.