Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Krzysztof Nowak

portret dra Krzysztofa NowakaZakład Dziennikarstwa i Komunikowania Międzynarodowego

krzysztoff.nowak@uj.edu.pl
tel. 12 664 58 16
pokój nr 1.302


Zainteresowania badawcze

technologie informacyjne i komunikacyjne
internetowe narzędzia komunikowania na poziomie lokalnym
cyfryzacja mediów
montaż obrazu i dźwięku jako sztuka narracji
techniki promocyjne przedsiębiorstw medialnych 


Publikacje


Monografie

Nowak, K. (2020). Wykorzystanie narzędzi komunikowania internetowego w gminach województwa małopolskiego. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ.

Brickwedde, K., Gevorski, M., Hess, A., Michalak-Maliszewska, I., Nowak, K., Winiarska-Brodowska, M. (2017). W zwierciadle mediów: przedsiębiorczość kobiet i mężczyzn w Polsce i w Niemczech: zmieniające się wizerunki. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ.

Bogacz-Wojtanowska, Hess, A., Lendzion, M., Lisowska-Magdziarz, M., Nowak, K. (2015). Dialog obywatelski w Krakowie w opiniach mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych 1. Kraków: Attyka. 


Artykuły w czasopismach naukowych

Nowak, K. (2018). Znaczenie internetowych narzędzi lokalnego komunikowania politycznego w dobie glokalizacji: podejście teoretyczne. W: Com.press, nr 2(1), s. 26-37. 

Flis, J., Hess, A., Kasprowicz, D., Lisowska-Magdziarz M., Nowak, K., Słupek, L., Szymańska, A., Świerczyńska-Głownia, W. (2015). Nawigacja na mniejszych akwenach. Programy ugrupowań i kandydatów samorządowych w aplikacji internetowej Barometr Wyborczy 2014. W: e-Politikon, vol. 15, s. 8-44.


Artykuły w pracach zbiorowych

Nowina Konopka, M., Nowak, K. (2017). Non multum sed multa. Wybory do sejmiku województwa małopolskiego A.D. 2014. W: R. Alberski, M. Cichosz (red.), Wybory do sejmików województw w 2014 r.. Wrocław, s. 121-142.

Nowak, K. (2015). Facebookowa walka o samorządy. W: M. Zwierżdżyński, K. Oświęcimski, M. Lakomy (red.), Technopolityka w świecie nowych mediów. Kraków, s. 235-260.