magister 

KRZYSZTOF ŚPIEWLA

Zakład Badań nad Mediatyzacją

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • media społecznościowe w komunikowaniu politycznym,
  • kulturowe uwarunkowania komunikacji marketingowej,
  • rola ideologiczne komunikacji marketingowej.