Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Leszek Świeca

portret mgra Leszka ŚwiecyZakład Ośrodek Badań Prasoznawczych

leszek.swieca@doctoral.uj.edu.pl

 

 

Zainteresowania badawcze

makiawelizm - strategie hamowania zachowań antyspołecznych

 

 

 

Publikacje
 

Artykuły w czasopismach naukowych

Śpiewla, K., Świeca, L. (2020). Research on the identification of messages contained in the implicatures of advertisements of over-the-counter products sold in pharmacies in Poland. In: Media – Biznes – Kultura, nr 2 (9), s. 163-175.
 
Kajtoch, W., Świeca, L. (2017). Medical machiavellianism - the dark side of advertisements : "Mexican Aspirin" in Poland - Pyralginum (Metamizolum natricum 500mg – OTC) “Mexican Aspirin” in Poland – pyralginum (metamizolum natricum 500mg- otc). In: Review of Scientfic-Methodical ‘Education for Security’, nr 3/2017 (36), 89(6).
 
Simiński, R., Świeca, L. J. (2017). Klasyfikator makiawelizmu : rozszerzone wnioskowanie indukcyjne; teoria zbiorów przybliżonych (rough set theory). W: Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja Dla Bezpieczeństwa, nr 10.

 
Artykuły w pracach zbiorowych
 
Świeca, L. (2020). Makiawelizm medyczny: medialna dezinformacja w sprawie maseczek chroniących przed koronawirusem w Polsce. W: K. Marcinkiewicz, P. Nowak, D. Popielec, M. Wilk (red.), Koronawirus wyzwaniem współczesnego społeczeństwa: media i komunikacja społeczna. Kraków-Wrocław: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, s. 49-65.
 
Świeca, L. J. & Pułka, J. (2017). Creativity and community competencies: on the basis of the analysed group of university students. In: M. McGreevy, R. Rita (eds.) CER Comparative European Research, London, England, ISBN 978-0-9935191-4-7, British Library record here BLL01018301457, s. 92-96.