magister

LESZEK ŚWIECA

Zakład Ośrodek Badań Prasoznawczych

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • makiawelizm - strategie hamowania zachowań antyspołecznych

 

WYBRANE PUBLIKACJE

2016. Makiawelizm medyczny – mroczna strona kreatywności (w komunikacji społecznej), Przegląd Naukowo-Metodyczny Edukacja dla bezpieczeństwa, nr 2/2016 (31), Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, s. 247-261.