Fandom dla początkujących. Część I: Społeczność i wiedza

Małgorzata Lisowska-Magdziarz

Publikacja stanowi propozycję ustanowienia terminologii i podstaw teoretycznych polskich badań nad fandomem, ale przede wszystkim jest świadectwem fascynacji Autorki jego dynamizmem, kreatywnością i potencjałem do zmieniania kultury. W pierwszym tomie mowa jest o praktykach społecznych fanów, w tomie drugim – o ich twórczości. 

Fani: pełni pasji użytkownicy kultury – aktywni, twórczy, uspołecznieni, technologicznie i kulturalnie kompetentni, sprytni, utalentowani, dowcipni i przekorni.

Fandom: zbiorowość fanów i zespół zjawisk społecznych, kulturalnych i komunikacyjnych – nieustannie ewoluujących, złożonych, fascynujących i wywrotowych. Fandomy to jedno z najważniejszych zjawisk we współczesnej kulturze zmediatyzowanej. 

 

Pobierz książkę w formacie PDF