profesor zwyczajny doktor habilitowany

MACIEJ KAWKA

Katedra Ośrodek Badań Prasoznawczych

 

 

KONTAKT
maciej.kawka@uj.edu.pl
tel. 12 664-55-36
KONSULTACJE

pokój nr 1.308

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • komunikacja społeczna,
  • język w mediach,
  • analiza dyskursu w mediach,
  • lingwistyka tekstu i dyskursu.
 

WYBRANE PUBLIKACJE

2016. Macedonian discourses. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2014. O badaniu języka dyskursu medialnego, Media i Społeczeństwo Nr 4/2004, s. 164-171..

2013. Dyskursy o Macedonii. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (razem z Pawłem Płanetą).

2012. Sześć dyskursów o języku. Skopje.

2010. Dyskurs jako przedmiot badań językoznawczych, [w:] Język polski - wczoraj, dziś, jutro ..., red. B. Czopek-Kopciuch, P. Żmigrodzki. Kraków 2010, s. 102-107.

2010. O języku w wolnych mediach, [w:] Radio i gazety. Transformacja polskich mediów regionalnych po 1989 roku, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, B. Nierenberg, J. Marszałek-Kawa. Toruń, s. 128-134.

2010. Blog jako gatunek dziennikarski - ewolucja i transgresja, [w:] Internetowe gatunki dziennikarskie, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman. Warszwa, s. 61-69.

2010. „Zamiast argumentacji” – strategie retoryczne w dyskursie publicznym, [w:] Język IV RP. Kraków, s. 128-132.

2008. Wyrwane z kontekstu - manipulacja, erystyka, retoryka, [w:] Polszczyzna mówiona i regionalna. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków, 25-26 września 2008 r., red. Bogusław Dunaj i Maciej Rak. Kraków 2009, s. 319-325.

1999. Dyskurs szkolny. Zagadnienia języka. Kraków.