Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Maciej Zweiffel

portret dra Macieja ZweiffelaZakład Ośrodek Badań Prasoznawczych

maciej.zweiffel@uj.edu.pl
tel. 12 664 58 09
pokój nr 1.375Zainteresowania badawcze

językowa, stylistyczna i retoryczna organizacja wypowiedzi
wartościowanie w języku
tematyka naukowa w mediach
biologiczne dziedzictwo człowieka i jego kulturowe odbicie


Publikacje


Monografie

Zweiffel, M. (2007). Wademekum licealisty – język polski. Warszawa: Wydawnictwo Skrypt.  


Artykuły w czasopismach naukowych

Zweiffel, M. (2019). Literatura i literaturoznawstwo z perspektywy językoznawstwa kognitywnego: wybrane ujęcia. W: Pamiętnik Literacki, nr 3, s. 255-264.

Zweiffel, M.  (2019). Kompetencja literacka a rozumienie tekstów dziennikarskich. W: Media – Biznes – Kultura, nr 1(6), s. 105-116. 

Zweiffel, M.  (2017). Mity korzenne a mity rdzenne – implikacje moralne. W: Studia Politologica, nr 18, s. 160-172. 

Zweiffel, M.  (2017). Naśladownictwo i światy możliwe, czyli o warstwowości dzieł literackich (recenzja: B. Garlej, Warstwowość dzieła literackiego w ujęciu Romana Ingardena. Koncepcja, rozwinięcie, recepcja). W: Pamiętnik Literacki, nr 4, s. 223-229. 

Zweiffel, M.  (2009). Poetyka kognitywna. Wprowadzenie. W: Pamiętnik Literacki, nr 4, s. 236-243.

Zweiffel, M.  (2006). Problem tzw. poezji konkretnej. W: Pamiętnik Literacki, nr 1, s. 189-197. 

Zweiffel, M. (2004). Clinamen – bezradność metodologii atomistycznej czy hipoteza badawcza? W: Nowy Filomata, nr 4, s. 241-252.


Artykuły w pracach zbiorowych

Zweiffel, M. (2019). Mowa jako apel: rekonesans prehistoryczno-dziennikarski. W: A. Hess, M. Nowina Konopka, W. Świerczyńska-Głownia (red.), Dynamika przemian w mediach. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, s. 51-70. 

Zweiffel, M. (2011). Rola obowiązku a sens życia w odniesieniu do jednostki. W: D. Probucka (red.), Etyka i sens życia. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 179-189.  

Zweiffel, M. (2008). Przejawy globalizacji w języku, dyskursie, funkcjonowaniu nauki oraz kulturze. W:  P. Borowiec, B. Krauz-Mozer (red.), Globalizacja – nieznośne podobieństwo? Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 373-391.