doktor 

MACIEJ ZWEIFFEL

Zakład Ośrodek Badań Prasoznawczych

 

 

KONTAKT
maciej.zweiffel@uj.edu.pl
tel. 12 664-58-09
KONSULTACJE

pokój nr 1.375

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • językowa, stylistyczna i retorycznaorganizacja wypowiedzi,
  • wartościowanie w języku,
  • semiotyka,
  • metodologia.
 

PUBLIKACJE

2017. Mity korzenne a mity rdzenne - implikacje moralne, "Studia Politologica" 2017, nr 18, ss.160-172

2017. Naśladownictwo i światy możliwe, czyli o warstwowości dzieł literackich, "Pamiętnik Literacki" 2017, z. 4, ss. 223-229 .

2011. Rola obowiązku a sens życia w odniesieniu do jednostki, [w:] Etyka i sens życia, red. D. Probucka, Kraków 2011, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, ss. 179-189.

2008. Funkcjonowanie i znaczenie idei w życiu jednostki i grupy, [w:] Kontynuacje i nowatorstwo w świecie współczesnych idei, red. M. Mikołajczyk, M. Śliwa, Kraków 2008, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

2008. Przejawy globalizacji w języku, dyskursie, funkcjonowaniu nauki oraz kulturze, [w:] Globalizacja – nieznośne podobieństwo?, red. B. Krauz-Mozer, P. Borowiec, Kraków 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 373-391.

2006. Problem tzw. poezji konkretnej, „Pamiętnik Literacki” 2006, z. 1, ss. 189-197.

2005. Konflikt między teoriami a ich wartość poznawcza za K.R Popperem oraz T.S. Kuhnem, „30 Annales Academiae Paedagogicae Caracoviensis. Studia Philosophica II” 2005..

2004. Clinamen – bezradność metodologii atomistycznej czy hipoteza badawcza?, „Nowy Filomata” 2004, nr 4, ss. 241-252.

2003.The work of literary art as a means of intercultural communications, [w:] Society as text in the thought of Richard Harvey Brown, Wrocław 2003, Continuo Publishing House.

 

 

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE (współautorstwo)

 

2007. Wademekum licealisty – język polski, Warszawa 2007, Wydawnictwo Skrypt.

2005. Wzorcowe prezentacje 101 tematów. Nowa ustna matura z języka polskiego, Warszawa 2005, Wydawnictwo Skrypt.

2004. Wzorcowe prezentacje 100 tematów. Nowa ustna matura z języka polskiego, Warszawa 2004, Wydawnictwo Skrypt.