doktor habilitowany

MAGDALENA HODALSKA, prof. UJ

Ośrodek Badań Prasoznawczych

 

 

KONTAKT
magdalena.hodalska@uj.edu.pl
tel. 12 664-58-26
KONSULTACJE

pokój nr 1.309

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • kultura strachu w mediach i jej werbalne oraz wizualne przejawy,
  • społeczne i i kulturowe oddziaływanie przekazów medialnych, ze szczególnym uwzględnieniem społecznej reakcji na przekazy kontrowersyjne,
  • język mediów, psychologia
  • antropologia mediów
  • warsztat reporterów, dziennikarstwo traumy
 

WYBRANE PUBLIKACJE

2018. Kataklizmy w mediach: dziennikarskie relacje z klęsk żywiołowych, Kraków, Księgarnia Akademicka

2017. Trauma dziennikarzy. Dziennikarstwo traumy. Kraków: Wydawnictwo IDMiKS UJ

2016. Strangers on Our Doorstep and Strangers in Our House: Inter-Disciplinary Approaches to Fears and Anxieties, edited by Magdalena Hodalska, Catalin Ghita and Izabela Dixon. Oxford: Inter-Disciplinary Press.

2016. ‘Passengers in Charon’s Boat’: Reporters Covering Real-life Horror, Fear and Terror, [w:] Framing Fear, Horror and Terror through the Visible and the Invisible, (eds.) Joseph Campos II and Kornelia Boczkowska. Oxford: Inter-Disciplinary Press, s. 21-38. .

2016. Ebola Virus Kills the Other, but Anytime It May Land Here: Media Coverage of an African Plague, [w:] There’s More to Fear than Fear Itself: Fears and Anxieties in the 21st Century, (eds.) Selina E. M. Doran, Bethan Michael and Izabela Dixon, Oxford: Inter-Disciplinary Press, s. 123-135.

2016. Epidemie, mikroby i uczeni. Wirusologia na łamach polskiej prasy, [w:] Komunikowanie o nauce, (red.) Edyta Żyrek-Horodyska i Magdalena Hodalska. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 65-78.

2016. Aby straszna zbrodnia była bardziej straszna. Materiały operacyjne policji w relacjach dziennikarskich, [w:] Komunikowanie o bezpieczeństwie. Medialny obraz zagrożeń, (red.) Weronika Świerczyńska-Głownia, Teresa Sławińska, Magdalena Hodalska. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 169-182.

2014. Frightful Witnessing: The Rhetoric and (Re)Presentation of Fear, Horror and Terror, (eds.) Magdalena Hodalska and Beth A. Kattelman. Oxford: Inter-Disciplinary Press.

2014. Kultura strachu w polskiej prasie brukowej, Zeszyty Prasoznawcze, nr 3, s. 493-506.

2014. Wydarzenia medialne i maratony katastrof – jak trauma i terror zmieniają teorię komunikacji, Zeszyty Prasoznawcze, nr 4, s. 678-693.

2010. Śmierć Papieża, narodziny mitu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

LISTA PUBLIKACJI