Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Magdalena Szpunar, prof. UJ

portret prof. Magdaleny SzpunarZakład Nowych Mediów (kierownik)

magdalena_sz@wp.pl
tel. 12 664-58-39
pokój nr 1.376
 

Zainteresowania badawcze

socjologia i antropologia internetu
humanistyka i kultura cyfrowa
narcyzm w kulturze
algorytmizacja kultury
emocje w kulturze i ich konteksty społeczno-kulturowe

 

Publikacje
 

Monografie

Szpunar, M. (2019), Kultura algorytmów. Kraków: Wydawnictwo TOC. 

Szpunar, M. (2018), (Nie)potrzebna wrażliwość. Kraków: Wydawnictwo TOC.

Szpunar, M. (2017), Imperializm kulturowy internetu. Kraków: Wydawnictwo TOC.

Szpunar, M. (2016). Kultura cyfrowego narcyzmu. Kraków: Wydawnictwo AGH.

Szpunar, M. (2012). Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego. Warszawa: IFiS PAN.

Szpunar, M. (2011). Społeczne konteksty nowych mediów. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Szpunar, M. (2010). Internet w procesie realizacji badań. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Szpunar, M. (2010). W stronę nowych mediów. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.


Artykuły w czasopismach naukowych

Szpunar, M. (2019). Kwantyfikacja rzeczywistości. O nieznośnym imperatywie policzalności wszystkiego. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 3, s. 95-104.

Szpunar, M. (2018) Niewrażliwa kultura. O chronicznej potrzebie wrażliwości w niewrażliwym świecie. W: Kultura Współczesna, nr 4, s. 13-23.

Szpunar, M. (2018) Kultura algorytmów. W: Zarządzanie w Kulturze, nr 1, s. 1-9.

Szpunar, M. (2018) Kultura lęku (nie tylko) technologicznego. W: Kultura Współczesna, nr 2, s. 114-123.

Szpunar, M. (2018). Koncepcja bańki filtrującej a hipernarcyzm nowych mediów. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 2, s. 191-200. 

Szpunar, M. (2017). Medialna widoczność jako emanacja hiperobecności. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 3, s.494-504. 

Szpunar, M. (2017). Wrażliwość (nie tylko) artystyczna, w: Kultura i Społeczeństwo, nr 1, s. 123-134.

Szpunar, M. (2017). Muzyczna wszystkożerność. W: Kultura Współczesna, nr 3, s. 26-35.

Szpunar, M. (2016). Humanistyka cyfrowa a socjologia cyfrowa. Nowy paradygmat badań naukowych. W: Zarządzanie w Kulturze, nr 4, s. 355-369.

Szpunar, M. (2015). Mediatyzacja nauki. O roli naukowców w epoce paleo- i neotelewizji. W: Zarządzanie w Kulturze, nr 3, s. 293-301.


​Artykuły w pracach zbiorowych

Szpunar, M. (2019). Lęk jako metanarracja o współczesnym świecie. W: J. Dębicki, A. Małecka (red.), Oblicza świata w dyskursach kultury. Kraków: Wydawnictwo AGH, s. 227-238.

Szpunar, M. (2019). Zarządzanie informacją online na przykładzie baniek informacyjnych. W: W. Babik (red.), Zarządzanie informacją. Warszawa: Wydawnictwo SBP, s. 350-358.

Szpunar, M. (2018). Nowe media – nowe metody badawcze? Metodologia pracy cyfrowego humanisty. W: A. Hess, M. Lisowska-Magdziarz, A. Szymańska (red.), Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie. Kraków: Wydawnictwo TOC, s. 325-339.

Szpunar, M. (2014). Internet – nowa sfera publiczna czy kabina pogłosowa? W: M. Adamik-Szysiak (red.), Media i polityka. Relacje i współzależności. Lublin, Wydawnictwo UMCS, s. 69-77.

Szpunar, M. (2013). Wokół koncepcji gatekeepingu. Od gatekeepingu tradycyjnego do technologicznego. W: I.S. Fiut (red.), Idee i Myśliciele. Kraków, s. 52-61.