doktor habilitowany

MAGDALENA SZPUNAR, prof. UJ

Zakład Nowych Mediów

 

 

KONTAKT
magdalena_sz@wp.pl
tel. 12 664-58-39
KONSULTACJE

pokój nr 1.376
 

  

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • medioznawstwo,
  • kultura cyfrowego narcyzmu,
  • socjologia internetu,
  • metodologia badań online,
  • nowe media.
 

WYBRANE PUBLIKACJE

2018. "(Nie)potrzebna wrażliwość", Kraków, IDMiKS UJ, 2018, ss. 162.

2018. Kultura algorytmów, w: Zarządzanie w Kulturze, Kraków, WUJ, 2018/1, s. 1-9.

2017. Medialna widoczność jako emanacja hiperobecności, w: Zeszyty Prasoznawcze, Kraków, WUJ, 2017/3, s.494-504.

2017. Wrażliwość (nie tylko) artystyczna, w: Kultura i Społeczeństwo, Warszawa, ISP PAN, 2017/1, s. 123-134.

2016. Kultura cyfrowego narcyzmu. Kraków: Wydawnictwo AGH.

2016. Humanistyka cyfrowa a socjologia cyfrowa. Nowy paradygmat badań naukowych, [w:] Zarządzanie w Kulturze, nr 4, s. 355-369..

2015. Mediatyzacja nauki. O roli naukowców w epoce paleo- i neo-telewizji, [w:] Zarządzanie w Kulturze, nr 3, s. 293-301.

2015. Konektywizm - (r)ewolucja kształcenia w technologicznym świecie, [w:] Horyzonty Wychowania,Kraków, Ignatianum, s. 113-124.

2015. Internet i jego wpływ na procesy pamięciowe, [w:] Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja, 2015, tom 18, nr 2, s. 149-156.

2014. Sieć ukryta a sieć widzialna. O zasobach WWW nieindeksowanych przez wyszukiwarki, [w:] Przegląd Kulturoznawczy, nr 1, s. 44-55.

2014. Od pierwotnej oralności do wtórnej piśmienności w epoce dominacji internetowego biasu, Zeszyty Prasoznawcze, nr 4, s. 694–706.

2014. Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego. Warszawa: IFiS PAN.

2013. Wokół koncepcji gatekeepingu. Od gatekeepingu tradycyjnego do technologicznego, [w:] I.S. Fiut (red.) Idee i Myśliciele, Kraków, 2013, s. 52-61.

2012. Wolność słowa jako warunek konieczny dla społecznego funkcjonowania internetu. Na przykładzie ACTA i Wikileaks, [w:] Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, Toruń, UMK, 2012/34, s. 26-41.

 

Pełna lista publikacji