Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Magdalena Szpunar, prof. UJ

portret prof. Magdaleny SzpunarZakład Nowych Mediów (kierownik)

magdalena_sz@wp.pl
tel. 12 664-58-39
pokój nr 1.376
 

Zainteresowania badawcze

socjologia i antropologia internetu
humanistyka i kultura cyfrowa
narcyzm w kulturze
algorytmizacja kultury
emocje w kulturze i ich konteksty społeczno-kulturowe

 

Publikacje
 

Monografie

Szpunar, M. (2019), Kultura algorytmów. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ. 

Szpunar, M. (2018), (Nie)potrzebna wrażliwość. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ.

Szpunar, M. (2017), Imperializm kulturowy internetu. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ.

Szpunar, M. (2016). Kultura cyfrowego narcyzmu. Kraków: Wydawnictwo AGH.

Szpunar, M. (2012). Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego. Warszawa: IFiS PAN.

Szpunar, M. (2011). Społeczne konteksty nowych mediów. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Szpunar, M. (2010). Internet w procesie realizacji badań. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Szpunar, M. (2010). W stronę nowych mediów. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.


Artykuły w czasopismach naukowych

Szpunar, M. (2019). Kwantyfikacja rzeczywistości. O nieznośnym imperatywie policzalności wszystkiego. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 3, s. 95-104.

Szpunar, M. (2018) Niewrażliwa kultura. O chronicznej potrzebie wrażliwości w niewrażliwym świecie. W: Kultura Współczesna, nr 4, s. 13-23.

Szpunar, M. (2018) Kultura algorytmów. W: Zarządzanie w Kulturze, nr 1, s. 1-9.

Szpunar, M. (2018) Kultura lęku (nie tylko) technologicznego. W: Kultura Współczesna, nr 2, s. 114-123.

Szpunar, M. (2018). Koncepcja bańki filtrującej a hipernarcyzm nowych mediów. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 2, s. 191-200. 

Szpunar, M. (2017). Medialna widoczność jako emanacja hiperobecności. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 3, s.494-504. 

Szpunar, M. (2017). Wrażliwość (nie tylko) artystyczna, w: Kultura i Społeczeństwo, nr 1, s. 123-134.

Szpunar, M. (2017). Muzyczna wszystkożerność. W: Kultura Współczesna, nr 3, s. 26-35.

Szpunar, M. (2016). Humanistyka cyfrowa a socjologia cyfrowa. Nowy paradygmat badań naukowych. W: Zarządzanie w Kulturze, nr 4, s. 355-369.

Szpunar, M. (2015). Mediatyzacja nauki. O roli naukowców w epoce paleo- i neotelewizji. W: Zarządzanie w Kulturze, nr 3, s. 293-301.


​Artykuły w pracach zbiorowych

Szpunar, M. (2019). Lęk jako metanarracja o współczesnym świecie. W: J. Dębicki, A. Małecka (red.), Oblicza świata w dyskursach kultury. Kraków: Wydawnictwo AGH, s. 227-238.

Szpunar, M. (2019). Zarządzanie informacją online na przykładzie baniek informacyjnych. W: W. Babik (red.), Zarządzanie informacją. Warszawa: Wydawnictwo SBP, s. 350-358.

Szpunar, M. (2018). Nowe media – nowe metody badawcze? Metodologia pracy cyfrowego humanisty. W: A. Hess, M. Lisowska-Magdziarz, A. Szymańska (red.), Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, s. 325-339.

Szpunar, M. (2014). Internet – nowa sfera publiczna czy kabina pogłosowa? W: M. Adamik-Szysiak (red.), Media i polityka. Relacje i współzależności. Lublin, Wydawnictwo UMCS, s. 69-77.

Szpunar, M. (2013). Wokół koncepcji gatekeepingu. Od gatekeepingu tradycyjnego do technologicznego. W: I.S. Fiut (red.), Idee i Myśliciele. Kraków, s. 52-61.