Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Magdalena Wilk

Zakład Komunikowania Politycznego i Mediów

magda.wilk@doctoral.uj.edu.pl
magda.wilk@poczta.fm
tel. 501 225 087

 

Zainteresowania badawcze

community media /media środowiskowe
strategie komunikacyjne organizacji pozarządowych
współpraca jednostek samorządy terytorialnego z trzecim sektorem
 

Publikacje


Monografie

Grzechnik, J., Góral, E., Wilk, M. (2019). Dialog obywatelski w Krakowie. Uczestnicy – relacje – komunikowanie. Kraków: Wydawnictwo TOC.
 

Artykuły w czasopismach naukowych

Klimkiewicz, B., Wilk, M. (2018). Pluralizm mediów i media wspólnotowe w Unii Europejskiej i Polsce (Media Pluralism and community media in the European Union and Poland). W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 4, s. 715-729.

Wilk, M. (2018). Centrum Wsparcia Osób Starszych w Miechowie jako innowacyjne działanie samorządu na rzecz osób starszych. W: Studia Socialia Cracoviensia, t. 10, nr 1.

Wilk, M. (2018). Konsultacje rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi jako przykład współpracy małopolskich samorządów z trzecim sektorem. W: Com.press, nr 1.


Artykuły w pracach zbiorowych

Wilk, M. (2018). Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z trzecim sektorem na przykładzie gmin województwa małopolskiego. W: A. Bulicz, B. Springer (red.), Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Aspekty społeczne, normatywne, ekonomiczne i organizacyjne. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.