magister

MAGDALENA WILK

Zakład Komunikowanie Politycznego i Mediów

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • community media /media środowiskowe,
  • strategie komunikacyjne organizacji pozarządowych,
  • współpraca jednostek samorządy terytorialnego z trzecim sektorem.

 

PROJEKTY BADAWCZE

2016. Polsko-niemiecki projekt badawczy: "W zwierciadle mediów: przedsiębiorczość kobiet i mężczyzn w niemieckiej i polskiej prasie – zmieniające się wizerunki?” (Centralny Rejestr UJ 75. Nr 11482015 MF) realizowany ze środków Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki.