magister

MAGDALENA WILK

Zakład Komunikowania Politycznego i Mediów

 

KONTAKT

 magda.wilk@doctoral.uj.edu.pl, magda.wilk@poczta.fm, 501 225 087

 

ORCID iD: 0000-0002-8130-2005

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

- community media /media środowiskowe,

- strategie komunikacyjne organizacji pozarządowych,

- współpraca jednostek samorządy terytorialnego z trzecim sektorem

 

PUBLIKACJE

2019: J. Grzechnik, E. Góral, M. Wilk, Dialog obywatelski w Krakowie. Uczestnicy – relacje – komunikowanie, Wydawnictwo ToC, Nowy Targ 2019 

http://www.odo.wzks.uj.edu.pl/documents/104220268/0/Dialog-Obywatelski-w-Krakowie.-Uczestnicy-relacje-komunikowanie.2019.pdf

2018: B. Klimkiewicz, M. Wilk, Pluralizm mediów a media wspólnotowe w Unii Europejskiej i Polsce, Zeszyty Prasoznawcze

http://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2018/4-236/art/14600/

 

2018: Centrum Wsparcia Osób Starszych w Miechowie jako innowacyjne działanie samorządu na rzecz osób starszych, Studia Socialia Cracoviensia, tom 10, numer 1

http://czasopisma.upjp2.edu.pl/studiasocialiacracoviensia/article/view/2600

 

2018: Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z trzecim sektorem na przykładzie gmin województwa małopolskiego [w:] Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Aspekty społeczne, normatywne, ekonomiczne i organizacyjne pod red. Agaty Bulicz i Beaty Springer, Tom 5, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

2018: Konsultacje rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi jako przykład współpracy małopolskich samorządów z trzecim sektorem, Com.press nr 1/2018

https://compress.edu.pl/pl/e-wydania/konsultacje-rocznych-programow-wspolpracy

2018: Czasopismo naukowe Com.press 3/2018, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej – redaktor wydania

https://compress.edu.pl/pl/e-wydania/nr-3-2018

 

PROJEKTY BADAWCZE

2019: Realizacja badań w ramach projektu dydaktyczno-naukowego Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego

2018: Realizacja badań w ramach projektu dydaktyczno-naukowego Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego

2016: Polsko-niemiecki projekt badawczy: W zwierciadle mediów: przedsiębiorczość kobiet i mężczyzn w niemieckiej i polskiej prasie – zmieniające się wizerunki? (Centralny Rejestr UJ 75. Nr 11482015 MF) realizowany ze środków Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki.

 

DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

2019 – członek redakcji czasopisma naukowego Com.press

https://compress.edu.pl/pl/

Członek Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej