Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ

portret prof. Małgorzaty Lisowkiej-MagdziarzZakład Ośrodek Badań Prasoznawczych (kierownik)


malgorzata.lisowska-magdziarz@uj.edu.pl

pokój nr 1.378

Zainteresowania badawcze

semiotyka mediów
kultura masowa i popularna 
praktyki odbiorcze ludzi, zwłaszcza fandom i inne zachowania kreatywne 
metodologia badań nad mediami
edukacja medialna


Publikacje


Monografie

Lisowska-Magdziarz, M. (2020). Znaki na uwięzi. Od semiologii do semiotyki mediów. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Całek, A., Lachowska, K., Lisowska-Magdziarz, M., Pielużek, M., Wietoszko, R. (2020). Nienawiść w mediach. Diagnoza i badanie. Kraków: Libron. 

Lisowska-Magdziarz, M. (2018). Fandom dla początkujących. Tom II: Tożsamość i twórczość. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ.

Lisowska-Magdziarz, M. (2017). Fandom dla początkujących. Tom I: Społeczność i wiedza. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ.

Lisowska-Magdziarz, M. (2012). Feniksy, łabędzie, motyle. Media i kultura transformacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Lisowska-Magdziarz, M. (2010). Pasażer z tylnego siedzenia. Media, reklama i wychowanie w społeczeństwie konsumpcyjnym. Warszawa: Wydawnictwo Łośgraf.

Lisowska-Magdziarz, M. (2008). Media powszednie. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Lisowska-Magdziarz, M. (2006). Analiza tekstu w dyskursach medialnych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Lisowska-Magdziarz, M. (2004). Analiza zawartości mediów – przewodnik dla studentów, wersja 1.1. Kraków: Wydawnictwo NiF.

Lisowska-Magdziarz, M. (2000). Bunt na sprzedaż. Przemysł muzyczny – reklama – semiotyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Artykuły w czasopismach naukowych

Lisowska-Magdziarz, M. (2020). Irracjonalizm w zmediatyzowanym społeczeństwie wiedzy. Ramowanie, słownik, retoryka, ikonografia. W: Studia Medioznawcze, nr 21(2), s. 498-519. 

Lisowska-Magdziarz, M. (2019). Media i komunikowanie społeczne: federacja, ale jaka? Dalsze pytania o przyszłość dyscypliny. W: Studia Medioznawcze, nr 20(2), s. 118-129. 

Lisowska-Magdziarz, M. (2018). Fałszywe wiadomości, mediatyzacja wyobraźni. Odbiór doznaniowy a informowanie i obraz świata w mediach. W: Studia Medioznawcze, nr 19(4). 

Lisowska-Magdziarz, M. (2018). Zmediatyzowane doświadczenie kulturalne w świecie mediów interaktywnych. Kultura elektrycznych węgorzy. W: Studia Medioznawcze, nr 19(3). 

Lisowska-Magdziarz, M. (2013), Metodologia badań nad mediami – nurty, kierunki, koncepcje, nowe wyzwania. W: Studia medioznawcze, nr 2(53).


Artykuły w pracach zbiorowych

Lisowska-Magdziarz, M. (2018). Badanie wielomodalnych przekazów w mediach masowych: od teorii do schematu analitycznego. W: A. Hess, M. Lisowska-Magdziarz, A. Szymańska (red.), Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, s. 11-16.

Lisowska-Magdziarz, M. (2017). Kreatywność (bardzo) sprytnego tłumu. Metodologiczne problemy w badaniach nad twórczością fanów w modelu partycypacyjnego użytkowania mediów. W: A. Adamski, S. Gawroński, M. Szewczyk (red.), Nauki o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Tradycje, nurty, problemy, rezultaty. Warszawa: Aspra JR, s. 147-160.

Lisowska-Magdziarz, M. (2017). Authors, owners, influencers, entitled fans and ultimate fanboys: TJLC controversy and the politics of media content creation. In: T. Pirc (eds.), Participation, culture, and democracy : perspectives on public engagement and social communication. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, s. 80-96.

Lisowska-Magdziarz, M. (2016). „Ustawienie domyślne” (default) użytkownika. Badania nad audytoriami mediów w kulturze partycypacji. W: T. Bielak, G. Ptaszek (red.) Media.pl. Badania nad mediami w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Libron, s. 70-103.

Lisowska-Magdziarz, M. (2015). Pytanie o genologię mediów w kulturze partycypacji. Próba rekonesansu metodologicznego. W: W. Godzic, A. Kozieł, J. Szyłko-Kwas (red.), Gatunki i formaty we współczesnych mediach. Warszawa: Poltext, s. 13-34.