doktor habilitowany

MAŁGORZATA LISOWSKA-MAGDZIARZ, prof. UJ

Zakład Ośrodek Badań Prasoznawczych

 

 

KONTAKT
malgorzata.lisowska-magdziarz@uj.edu.pl
tel. 12 664-55-33

 
KONSULTACJE

pokój nr 1.378
 

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • semiotyka mediów,
  • metodologia badań nad mediami i komunikowaniem,
  • praktyki medialne i konsumpcyjne ludzi,
  • edukacja medialna.
 

WYBRANE PUBLIKACJE

2018. Fałszywe wiadomości, mediatyzacja wyobraźni. Odbiór doznaniowy a informowanie i obraz świata w mediach, "Studia Medioznawcze" (=Media Studies), 4 (75), 2018, 75-86

2018. Kultura elektrycznych węgorzy: zmediatyzowane doświadczenie kulturalne w świecie mediów interaktywnych, "Studia Medioznawcze" (=Media Studies), 3 (74), 2018, 67-79

2018. Fandom dla początkujących. Tom II. Tożsamość i twórczość, Wydawnictwo IDMiKS, Kraków

2017. Kreatywność (bardzo) sprytnego tłumu. Metodologiczne problemy w badaniach nad twórczościa fanów w modelu partycypacyjnego użytkowania mediów, [w:] Nauki o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Tradycje, nurty, problemy, rezultaty, pod redakcją A. Adamowskiego, S. Gawrońskiego, M. Szewczyka. Warszawa,  Aspra JR, 2017, str. 147-160

2017. Fandom dla początkujących. Tom I: Społeczność i wiedza. Wydawnictwo IDMiKS, Kraków

2013. Metodologia badań nad mediami – nurty, kierunki, koncepcje, nowe wyzwania, [w:] Studia medioznawcze, 2(53) 2013, str. 27-44.

2013. Methodology of Media Studies – Trends, Concepts and New Challenges, [in:] Media studies, 2(53) 2013, pp. 27-44..

2012. Feniksy, łabędzie, motyle. Media i kultura transformacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2010. Mobilking jako problem metodologiczny. Jak badać konwergentne dyskursy mediatyzowanej kultury popularnej?, [w:] Zawartość mediów masowych: od kultury popularnej przez studia genderowie do języka komunikowania, red. P. Dudek, M. Kuś. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 105- 126.

2010. Pasażer z tylnego siedzenia. Media, reklama i wychowanie w społeczeństwie konsumpcyjnym. Wydawnictwo Łośgraf.

2009. Dzieje reklamy. Reklama na świecie; Dzieje reklamy. Reklama w Polsce, [w:] M. Lisowska Magdziarz i 7 in., Wiedza o reklamie. Bielsko-Biała: Wydawnictwo PWN, s. 9-100.

2008. Media powszednie. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2006. Dyskurs - semiotyka - wspólnota interpretacyjna. W stronę modelu zintegrowanego instrumentarium badań nad zawartością mediów, [w:] Global Media Journal, 1/2006.

2006. Analiza tekstu w dyskursach medialnych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2004. Analiza zawartości mediów. Kraków: Wydawnictwo NiF.

2000. Bunt na sprzedaż. Przemysł muzyczny – reklama – semiotyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (wersja angielska).