doktor

MAŁGORZATA MAJEWSKA

Zakład Nowych Mediów

 

 

KONTAKT
gomajewska@gmail.com
tel. 12 644-55-42
KONSULTACJE

pokój nr 1.301

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • komunikacja werbalna i niewerbalna w mediach,
  • język mediów, ze szczególnym uwzględnieniem języka reportażu.
 

WYBRANE PUBLIKACJE

2015. Słowo Też Jest Lekiem, Czyli o Komunikacji Lekarza z Pacjentem, Zeszyty prasoznawcze, 2(222)/2015.

2013. Język polskich portali psychologicznych świadczących usługi drogą on-line. UJ, [w:] Człowiek zalogowany, (red.) M. Wysocka-Pleczyk, B. Swieży, B., Tom. I. „Od mowy nienawiści do integracji w sieci”, Krakow: Biblioteka Jagiellońska, str. 83-93..

2012. Zmniejszenie dystansu w przestrzeni publicznej, ze szczególnych uwzględnieniem języka mediów jako signum temporis demokratycznych czasów, [w:] Równość w życiu publicznym [EiŻP 4] (red.) Władysław Zuziak, Joanna Mysona Byrska.

2011. Każda tragedia jest największa na świecie, Teofil. wobec cierpienia. Pismo Studentów Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów, Kraków.

2009. Język jako odzwierciedlenie sposobu oswajania choroby i cierpienia przez pacjenta i lekarza, Medycyna po dyplomie, vol. 18, nr 3.

2006 Akty deprecjonowania siebie i innych. Studium pragmalingwistyczne, Kraków.

2006. W poszukiwaniu jednostki mowy. Metodologiczne refleksje w obliczu nowego rozumienia języka. [w:] Kognitywizm i komunikatywizm – dwa bieguny współczesnego językoznawstwa, (red.) W. Chłopicki, Język a komunikacja 9, Kraków: Tertium (razem z J. Antas).