Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Małgorzata Majewska

portret dr Małgorzaty MajewskiejZakład Nowych Mediów


gomajewska@gmail.com
tel. 12 664 55 42
pokój nr 1.301
 

Zainteresowania badawcze

komunikacja werbalna i niewerbalna w mediach
język mediów (ze szczególnym uwzględnieniem języka reportażu)
manipulacja językowa
media społecznościowe

 

Publikacje
 

Monografie

Majewska, M. (2018). Media a prywatność. Zarys problematyki. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ.


Artykuły w czasopismach naukwych 

Majewska, M. (2015). Słowo też jest lekiem, czyli o komunikacji lekarza z pacjentem. W: Zeszyty Prasoznawcze.

Majewska, M. (2009). Język jako odzwierciedlenie sposobu oswajania choroby i cierpienia przez pacjenta i lekarza, Medycyna po dyplomie, vol. 18, nr 3.

Majewska, M. (2006). Akty deprecjonowania siebie i innych. W: Studium pragmalingwistyczne.


Artykuły w pracach zbiorowych

Tabakowska, E., ​Majewska, M. (2021). Język w dialogu społecznym instytucji kultury. W: D. Popielec, K. Marcinkiewicz (red.), Media  Język  Społeczeństwo. Stan badań i aktualne problemy. Kraków-Wrocław, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, s. 11-28.  


Majewska, M. (2013). Język polskich portali psychologicznych świadczących usługi drogą on-line. W: B. Swieży, M. Wysocka-Pleczyk (red.), Człowiek zalogowany, Tom. I. Od mowy nienawiści do integracji w sieci. Krakow: Biblioteka Jagiellońska, str. 83-93.

Majewska, M. (2012). Zmniejszenie dystansu w przestrzeni publicznej, ze szczególnych uwzględnieniem języka mediów jako signum temporis demokratycznych czasów. W: J. Mysona-Byrska, W. Zuziak (red.), Równość w życiu publicznym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Antas, J., Majewska, M. (2006). W poszukiwaniu jednostki mowy. Metodologiczne refleksje w obliczu nowego rozumienia języka. W: W. Chłopicki (red.), Kognitywizm i komunikatywizm – dwa bieguny współczesnego językoznawstwa. Kraków: Tertium.