doktor 

MAŁGORZATA WINIARSKA-BRODOWSKA

Zakład Komunikowania Politycznego i Mediów

 

 

KONTAKT
malgorzata.brodowska@uj.edu.pl
tel. 12 664-57-56
KONSULTACJE

pokój nr 1.303

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • media i komunikowanie w Europie (Europejska Sfera Publiczna, Unia Europejska i obywatele UE, partycypacja obywatelska),
  • komunikowanie międzynarodowe (polityczne komunikowanie międzynarodowe, dyplomacja publiczna, dyplomacja kulturalna, branding narodowy),
  • marketing polityczny (badania dotyczące wizerunku),
  • zagadnienia z pogranicza mediów, polityki i stosunków międzynarodowych.
 

DZIAŁALNOŚĆ W STOWARZYSZENIACH NAUKOWYCH

2017-2019 Wiceprzewodnicząca Communication and the European Public Sphere TWG - ECREA (European Communication Research and Education Association).

2017-2019 Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych - Oddział w Krakowie.

 

WYBRANE PUBLIKACJE

2018. "Partycypacja obywateli a kształtowanie marki narodowej na przykładzie Luksemburga, Szwecji i Polski" [w:] Oblicza współczesnej komunikacji : konteksty, problemy, wyzwania, red. Stępińska Agnieszka, Jurga-Wosik Ewa, Secler Bartłomiej, Nowy Targ : ToC, 2018, s. 47-58.http://www.ptks.pl/j3x/index.php/pl/

2018. Cyberpolityka: Internet jako przestrzeń aktywności politycznej, wraz z: Marta Majorek, Sabina Olszyk, Warszawa: Texter, 2018, ss. 168.

2017. "Komunikowanie w Europie" (redakcja), Zeszyty Prasoznawcze, 2017 t. 60 nr 2 (230).http://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2017/2-230/

2017. W zwierciadle mediów : przedsiębiorczość kobiet i mężczyzn w Polsce i w Niemczech : zmieniające się wizerunki, Kraków : Wydawnictwo ToC, wraz z: Brickwedde Katja, Gevorski Marianna, Hess Agnieszka, Michalak-Maliszewska Iga, Nowak Krzysztof, 2017, ss. 167.http://www.media.uj.edu.pl/documents/1384650/138720774/w-zwierciadle-mediow.pdf/deda4414-1a5d-4acd-90fc-2a4b0710d0d7

2015. Political communication in the EU : civic potential of new media: (case study: Poland), [in:] Central European Journal of Communication, vol. 8, no. 2(15), p. 235-246.

2014. Komunikowanie polityczne w Unii Europejskiej: rola Internetu, Zeszyty Prasoznawcze-Mediatyzacje polityki, tom 57, numer 2(218), s. 324-336..

2014. Europa Obywateli? Proces komunikowania politycznego w Unii Europejskiej. Sosnowiec: Humanitas.

2013. Internauci o polityce europejskiej. Analiza porównawcza dyskusji na forum Debate Europe, Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, numer 3(25), s. 465-480.

2008. Dialog z obywatelem-strategie komunikacyjne w Unii Europejskiej, Zeszyty Prasoznawcze, tom 51, numer 1-2(193-194), s. 55-66.

2006. Szwajcaria [w:] Europejskie modele polityki kulturalnej, (red.) B. Gierat-Bieroń. Kraków: Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, tom 2, s. 135-164 (razem z B. Frysztacką, A. Mikułą).

2006. Udział obywateli Unii Europejskiej w debacie nad przyszłością Europy. Analiza europejskiego forum dyskusyjnego Debate Europe, Państwo i Społeczeństwo. Społeczeństwo obywatelskie – historyczne źródła i współczesny obraz, tom 6, nr 1, s. 101-108.

2005. Obraz polskiej polityki na łamach prasy austriackiej, Państwo i Społeczeństwo. Media i Polityka, tom 5, numer 2, s. 91-104.

2005. Promocja kultury austriackiej za granicą [w:] Europejskie modele polityki kulturalnej, (red.) B. Gierat-Bieroń, K. Kowalski. Kraków: Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, tom 1, s. 133-142.

 

Pełna lista publikacji