Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Maria Nowina Konopka, prof. UJ

portret prof. Marii Nowiny KonopkiZakład Nowych Mediów (kierownik)
p.o. Dyrektora Instytutu w roku akademickim 2020/2021

maria.nowina.konopka@uj.edu.pl
tel. 12 664 58 14
pokój nr 1.373

Zainteresowania badawcze

nowe media
społeczeństwo informacyjne
nowe technologie
komunikacja społeczna
komunikacja medyczna


Publikacje


Monografie

Hess, A., Nowina Konopka, M., Świerczyńska-Głownia, W. (red.), (2019). Dynamika przemian w mediach. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ.

Feleszko, W., Małecki, Ł., Nowina Konopka, M. (red.), (2018). Komunikacja medyczna dla studentów i lekarzy. Kraków: Medycyna Praktyczna.

Glinka, K., Miernik, R., Nowina-Konopka, M. (red.), (2017). Populizm jako narzędzie marketingu politycznego. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Nowina Konopka, M. (2017). Infomorfoza. Zarządzanie informacją w nowych mediach. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nowina Konopka, M. (2016). Komunikacja lekarz – pacjent. Teoria i praktyka. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ.


Artykuły w czasopismach naukowych

Nowina Konopka, M. (2019). Narzędzia CLARIN w praktyce badań medioznawczych. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 4, s. 113-122.

Nowina Konopka. M.. (2017). Europejska koncepcja e-goverment w świetle wskaźników Komisji Europejskiej. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 2, s. 329-349.

Nowina Konopka, M. (2015). Czy Andrzej Duda wygrał dzięki internetowi? W: Przegląd Politologiczny, nr 2, s. 87-100.

Nowina Konopka, M. (2014). Problematyka zarządzania informacją w procesie archiwizowania zasobów internetu. W: Media Kultura Komunikacja społeczna, nr 10/1, s. 22-43.

Nowina Konopka, M. (2013). Lustrzany świat indywidualizmu pokolenia 2.0. W: Horyzonty Wychowania, vol. 12, nr 24, s. 93-108.

Nowina Konopka, M. (2012). Wolność  rzecz o @politycznych przymiotach Internetu. W: Perspektywy Kultury, nr 7, s. 89-110.


Artykuły w pracach zbiorowych

Nowina Konopka. M. (2019). Rynek nowych mediów. W: M. Bednarczyk, M. Najda-Karkoszka, S. Kopera (red.), E-przedsiębiorczość. Zasady i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nowina Konopka. M. (2018). Przyczynek do metodologii badań internetu ze szczególnym uwzględnieniem geografii internetu. W: A. Hess, M. Lisowska-Magdziarz, A. Szymańska (red.), Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, s. 341-360.

Nowina Konopka. M. (2014). Tele-information Skills as a Prioritised Area of Activity in the “Europe 2020” Strategy. In: M. Frania, T. Huk, M. Musioł (eds.) Faces of Traditional and New Media in Education of the 21ST Century. Features  Tools  Use, The New Educational Review & Adam Marszałek.