doktor habilitowany

MARIA NOWINA KONOPKA, prof. UJ

Zakład Nowych Mediów

 

 

KONTAKT
maria.nowina.konopka@uj.edu.pl
tel.
12 664-58-39
KONSULTACJE

pokój nr 1.376

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • zarządzanie informacją,
  • społeczeństwo sieciowe,
  • nowe media,
  • demokracja elektroniczna,
  • komunikowanie społeczne i polityczne.
 

WYBRANE PUBLIKACJE

2017. Infomorfoza. Zarządzanie informacją w nowych mediach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

2017. Europejska koncepcja e-goverment w świetle wskaźników Komisji Europejskiej, Zeszyty Prasoznawcze nr 2 (229), s. 329-349

2017. Populizm jako narzędzie marketingu politycznego, red. M. Nowina Konopka, R. Miernik, K. Glinka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce

2016. Komunikacja lekarz - pacjent. Teoria i praktyka, IDMiKS UJ, Kraków ebook

2015. Czy Andrzej Duda wygrał dzięki internetowi?, Przegląd Politologiczny, nr 2, s. 87-100.

2014. Tele-information Skills as a Prioritised Area of Activity in the “Europe 2020” Strategy, [in:] Faces of Traditional and New Media in Education of the 21ST Century. Features - Tools - Use, (eds.) M. Frania, T. Huk, M. Musioł, The New Educational Review & Adam Marszałek, (publikacja elektroniczna)..

2014. Problemy demokracji. Kraków: Wydawnictwo WAM, (redakcja razem z Mirosławem Lakomym).

2014. Sterująca funkcja informacji w łańcuchu zarządzania informacją podmiotów sceny politycznej, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, nr 34.

2014. Problematyka zarządzania informacją w procesie archiwizowania zasobów internetu, Media-Kultura-Komunikacja społeczna, nr 10/1, s. 22-43.

2013. Z perspektywy nietoperza. Wybory do sejmiku województwa małopolskiego, [w:] Gra o regiony. Wybory do sejmików województw w 2012 r., (red.) R. Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska, s.137-154. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

2013. Lustrzany świat indywidualizmu pokolenia 2.0, Horyzonty Wychowania, vol. 12, nr 24, s. 93-108.

2013. Transakcyjna asymetria. Wolność w aspekcie (nie)korzystania z Google, [w:] Idee i myśliciele. Człowiek w komunikacji i kulturze, Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej, (red.) I. Fiut. Kraków: Wydawnictwo Aureus s. 37-51.

2012. Wolność - rzecz o @politycznych przymiotach Internetu, Perspektywy Kultury, nr 7 (2/1012), s. 89-110.

2010. Wybrane uwarunkowania stopnia wykorzystywania Internetu przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji zadań public relations. Analiza na przykładzie województwa małopolskiego. Toruń: Athenaeum – Polskie Studia Politologiczne, s. 114-132.

2008. Rola Internetu w rozwoju demokracji w Polsce. Kraków-Nowy Sącz: Ośrodek Myśli Politycznej.