magister

MATEUSZ FLONT

Zakład Ośrodek Badań Prasoznawczych

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • historia polskiej prasy alternatywnej (1978-2018),
  • komunikacja wizualna (w prasie),
  • onomastyka medialna,
  • ilościowa analiza zawartości (językowa i tematyczna),
  • archiwizacja i bibliografia prasy,
  • dziennikarstwo muzyczne.

 

WYBRANE PUBLIKACJE

2019. „A Cappella” - anarchistyczne pismo trójmiejskiego Ruchu „Wolność i Pokój” (ustalenia bibliograficzne i klasyfikacja teoretyczna), „Scripta Historica”, nr 25, s. 181-203.

2019. „A-tak. Anarchistyczna gazeta uliczna” - papierowe pismo alternatywne w czasach Facebooka. [W:] Wszołek M., Grech M., Siemes A. (red.), Projektowanie komunikacji vol. 2, Wrocław, s. 261-294 (razem z Wasilewski K.).

2019. „Garaż” (1985-2012) - zarys historii i próba charakterystyki punkowego zina. [W:] Dąbrowska D., Olechowska P., Sokalski I., Szczecińskie czasopisma w przestrzeni społecznej, Szczecin, s. 153-174.

2018. (Anty)estetyka wizualna polskich zinów. Część II: „obieg alternatywny” w latach 90. [W:] Wszołek M., Grech M., Siemes A. (red.), Badanie komunikacji vol. 1, Wrocław, s. 155-175.

2017. (Anty)estetyka wizualna polskich zinów. Część I: „trzeci obieg” w latach 80. [W:] Wszołek M., Grech M., Siemes A. (red.), Badanie i Projektowanie Komunikacji 6, Wrocław, s. 245-264.

2017.  „Chaos” na pograniczu. Polskojęzyczny artzin w Wilnie. [W:] Olechowska P., Pajewska E. (red.) Pogranicze w mediach. Media na pograniczu, Szczecin, s. 221-234 [razem z Kajtoch W.].

2017. Tytuły polskich zinów (część II), „Prace Językoznawcze”, t. 19, nr 2, s. 13-38.

2016. Tytuły polskich zinów. Wstęp do badań nad onimią „trzeciego obiegu”(1978–1989) i „obiegu alternatywnego” (od 1990), „Prace Językoznawcze”, t. 18, nr 3, s. 31-54.

2015. Perspektywy leksykalnej ilościowej analizy zawartości, [w:] Kiklewicz A., Oukhvanova I. (red.), Dyskurs: aspekty lingwistyczne, semiotyczne i komunikacyjne, Olsztyn, s. 129-145 [razem z Kajtoch W. i Pielużek M.].

2015. Lewactwo – historia pewnej etykiety, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3 (227), s. 613-616 [recenzja książki: Drozda Ł., Lewactwo. Historia dyskursu o polskiej lewicy radykalnej, Warszawa].

2014. Tekstowy obraz kobiety w prasie młodzieżowej i alternatywnej. [W:] Jabłoński M., Pilch W., Hohenauer M., Koperski B., Fall J. (red.), Obrazy kobiecości, Kraków, s. 169-183. [razem z Kozera I.]

Teksty dostępne na Academia.edu