Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Mateusz Flont

portret mgra Mateusza FlontaZakład Ośrodek Badań Prasoznawczych

mateusz.flont@doctoral.uj.edu.pl

 

 

Zainteresowania badawcze

historia polskiej prasy alternatywnej (1978-2018)
archiwizacja i bibliografia prasy
komunikacja wizualna (w prasie)
onomastyka medialna
ilościowa analiza zawartości (językowa i tematyczna)

 

Publikacje
 

Artykuły w czasopismach naukowych

Flont, M. (2020), „A Cappella” (1986-1989) - anarchistyczne pismo trójmiejskiego Ruchu „Wolność i Pokój”
(ustalenia bibliograficzne i klasyfikacja teoretyczna)
. W: Scripta Historica, nr 26, s. 181-203.

Flont, M. (2017). Tytuły polskich zinów (część II). W: Prace Językoznawcze, t. 19, nr 2, s. 13-38.

Flont, M. (2016). Tytuły polskich zinów. Wstęp do badań nad onimią „trzeciego obiegu” (1978–1989) i „obiegu alternatywnego” (od 1990). W: Prace Językoznawcze, t. 18, nr 3, s. 31-54.
 

Artykuły w pracach zbiorowych
 

Flont, M., Wasilewski, K. (2019). „A-tak. Anarchistyczna gazeta uliczna” - papierowe pismo alternatywne w czasach Facebooka. W: Wszołek M., Grech M., Siemes A. (red.), Projektowanie komunikacji vol. 2, Wrocław, s. 261-294.

Flont, M. (2019). „Garaż” (1985–2012) – zarys historii i próba charakterystyki punkowego zina. W: D. Dąbrowska, P. Olechowska, I. Sokalski (red.), Szczecińskie czasopisma w przestrzeni społecznej. Szczecin, s. 153-174.

Flont, M. (2018). (Anty)estetyka wizualna polskich zinów. Część II: „obieg alternatywny” w latach 90. W: M. Wszołek, M. Grech, A. Siemes (red.), Badanie Komunikacji vol. 1. Wrocław, s. 155-177.

Flont, M. (2017). (Anty)estetyka wizualna polskich zinów. Część I: „trzeci obieg” w latach 80. W: M. Wszołek, M. Grech, A. Siemes (red.), Badanie i Projektowanie Komunikacji vol. 6. Wrocław, s. 245-264.

Flont, M., Kajtoch, W. (2017). „Chaos” na pograniczu. Polskojęzyczny artzin w Wilnie. W: P. Olechowska, E. Pajewska (red.), Pogranicze w mediach. Media na pograniczu. Szczecin, s. 221-234.

Flont, M., Kajtoch, W., Pielużek M. (2015). Perspektywy leksykalnej ilościowej analizy zawartości. W: A. Kiklewicz,
I. Oukhvanova (red.), Dyskurs: aspekty lingwistyczne, semiotyczne i komunikacyjne. Olsztyn, s. 129-145.

Flont, M., Kozera, I. (2014): Tekstowy obraz kobiety w prasie młodzieżowej i alternatywnej. W: M. Jabłoński., W. Pilch, M. Hohenauer, B. Koperski, J. Fall (red.), Obrazy kobiecości. Kraków, s. 169-183.